Dual SIM card

1 Aktivere SIM-kort.

Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger > SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.

2 Tilpasse SIM-kort.

Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger > SIM-kortadministrator og velg et SIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer: 
Ikon: Endre ikonet for SIM-kortet. 
Navn: Endre visningsnavnet for SIM-kortet. 
Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM-kortet.

3 Angi foretrukket SIM-kort.

Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort. Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger > SIM-kortadministrator og angi funksjonsinnstillingene for kortene under Foretrukket SIM-Kort.

4 Velg hvilket SIM-kort du vill ringa fra.

Hvis du vil velge om du skal ringe fra SIM-kort 1 eller 2 velger du enten for å trykke på eller på telefonprogrammet.

5 Se hvilket SIM-kort det ringer til.

Når to SIM-kort er aktivert og mottar et innkommende anrop, vil du se et SIM-kort symbol som angir hvilket SIM-kort som brukes 1 / 2.

6 SIM-kort innstillinger (modeller med to SIM-kort).

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger > SIM-kortadministrator. 
Samtaler: Velg et SIM-kort til taleanrop. 
Tekstmeldinger: Velg et SIM-kort til meldinger. 
Mobildata: Velg et SIM-kort til datatjenester. 
Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at sprettoppvinduet for valg av SIM-kort skal vises på enheten når du returnerer et anrop eller ringer fra en melding. Sprettoppvinduet vises bare hvis SIM-kortet som ble brukt for forrige anrop eller melding, er forskjellig fra det foretrukne SIM-kortet. 
Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM-kortet under en samtale.

Takk for din tilbakemelding