Hvordan tar jeg SIM- eller USIM-kortet ut av Galaxy S9?

1 Stikk utløsernålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen. Du hører kanskje et “Klikk” når skuffen spretter ut.
Stikk utløsernålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen. Du hører kanskje et “klikk” når skuffen spretter ut
2 Trekk skuffen forsiktig ut av sporet.
Trekk skuffen forsiktig ut av sporet
3 Ta ut SIM-eller USIM-kortet.
4 Sett skuffen tilbake i sporet og kontroller at den er satt helt inn for å unngå at det kommer væske eller støv inn i enheten.

Takk for din tilbakemelding