Slik bruker du minst mulig batteri

Datoer for tilgjengelighet for ny programvare kan variere etter land og operatør.

Middels strømsparingsmodus

Denne modusen forlenger batteriets varighet ved hjelp av visse begrensninger og funksjonsreduksjoner.

1 Sveip ned for å åpne meldingspanelet.
2 Trykk på "Strømmodus".
Trykk på Strømmodus
3 Velg "Aktiver" for å

  • redusere skjermens oppløsning og lysstyrke.
  • hindre at bakgrunnsapper bruker Wi-Fi eller mobildata.
  • slå av Always On Display.
  • begrense CPU-hastigheten.
Velg Aktiver

Du kan også lage egendefinerte strømsparingsmoduser:

1 Trykk på modusene du vil bevare som normalt, slik at de ikke er valgt. Trykk deretter på pilen til høyre for modusene for å velge mellom forskjellige alternativer.
Trykk på modusene du vil bevare som normalt, slik at de ikke er valgt
2 Trykk på "Aktiver" for å lagre endringene.
Maksimal strømsparingsmodus

Denne modusen sparer mest mulig batteri ved hjelp av visse begrensninger og funksjonsreduksjoner.

1 Sveip ned for å åpne meldingspanelet.
2 Trykk og hold "Strømmodus".
Trykk og hold Strømmodus
3 Velg "Maksimal strømsparingsmodus".
Velg Maksimal strømsparingsmodus
4 Velg "Aktiver".
Velg Aktiver

Du kan også gå til denne skjermen ved å følge disse trinnene:

1 Åpne "Innstillinger" og velg "Enhetsvedlikehold ".
2 Trykk på "Batteri" og deretter "Strømmodus".
Trykk på Strømmodus
3 Velg "Maksimal strømsparingsmodus".
Velg Maksimal strømsparingsmodus

Denne modusen vil:

  • redusere skjermens oppløsning og lysstyrke.
  • deaktivere enkelte funksjoner (AOD) og apper.
  • begrense CPU-hastigheten.
  • begrense bakgrunnsdata.
  • bruke nattema.

Bemerk: Maksimal sparemodus endrer telefonens display for å redusere batteribruken.

Adaptiv strømsparing

Stiller inn strømmodus automatisk basert på dine bruksmønstre for å spare strøm når den ikke trengs. Denne modusen vil ikke endre skjermoppløsningen. 

Bemerk: Denne funksjonen er tilgjengelig på alle S10-modeller.

1 Sveip ned for å åpne meldingspanelet.
2 Trykk og hold "Strømmodus".
Trykk og hold Strømmodus
3 Skyv "Adaptiv strømsparing"-bryteren til høyre for å aktivere.
Skyv Adaptiv strømsparing-bryteren for å aktivere

Bemerk: Denne modusen vil ikke redusere skjermoppløsningen.

Takk for din tilbakemelding