Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow

Unge mennesker
løser de største
utfordringene
i verden

Unge mennesker løser de største utfordringene i verden

En gruppe på fire videregående elever smiler mens de står rundt et bord i et vitenskapelig klasserom; én ser på en bærbar datamaskin. En gruppe på fire videregående elever smiler mens de står rundt et bord i et vitenskapelig klasserom; én ser på en bærbar datamaskin.

Samsung Solve for Tomorrow

Løsninger for morgendagen tilbyr en unik læringsmulighet og fremmer kreativ tenkning ved å oppmuntre ungdom til å løse sosiale problemer ved hjelp av STEM-tilnærminger (Science, Technology, Engineering og Math (Vitenskap, Teknologi, Ingeniørteknologi og Matematikk)). Studenter som deltar i programmet kan se for seg og realisere innovative løsninger som kan løse utfordringer og risikoer som lokalsamfunnene deres står overfor. Under reisen tilbyr våre profesjonelle ansatte studenter en grundig veiledning, ikke bare om teknologiske ferdigheter, men også om kreativ tenkning, kommunikasjon og samarbeidsferdigheter som kreves i den fremtidige arbeidsstyrken.

En mannlig videregående elev i Colombia står ute og smiler. Han holder opp en brikett laget av kafferester med én hånd. En mannlig videregående elev i Colombia står ute og smiler. Han holder opp en brikett laget av kafferester med én hånd.

Gjøre verden til et bedre sted

Løsninger for morgendagen involverer tre nivåer av problemløsning: Omformulering, forestilling og realisering. I hele problemløsningsprosessen definerer og løser studentene problemer basert på en grundig forståelse av brukeren. Løsninger for morgendagen oppstod i USA i 2010 og drives nå i 23 land over hele verden.

En kvinnelig videregående elev holder en mikrofon og snakker foran en stor plakat. En mannlig elev står bak henne og lytter. En kvinnelig videregående elev holder en mikrofon og snakker foran en stor plakat. En mannlig elev står bak henne og lytter.

Tre problemløsningstrinn

 • Omformulering

  01

  Definere reelle problemer ved å stille objektive spørsmål.

 • Forestilling

  02

  dentifisere ressursene du trenger for å avgrense ideene dine for
  å løse problemer.

 • Realisering

  03

  Prosessen med å forbedre realiseringens modenhet gjennom konstant prøving og forbedring.

Corporate Citizenship

En ung gutt snakker med en mikrofon i én hånd og en plastenhet i den andre hånden, foran en tavle med avisartikler. En ung gutt snakker med en mikrofon i én hånd og en plastenhet i den andre hånden, foran en tavle med avisartikler.