Razem dla jutra!
Stawiając na ludzi

 

Inteligentna szkoła

Angażujemy nasze zasoby na rzecz lepszego wykorzystania technologii informatycznych w edukacji, oferując dostęp do bardziej inteligentnych środowisk nauki, by stymulować kreatywność uczniów i zniwelować cyfrowe nierówności.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

Według stanu na rok 2018 ponad 2,8 mln osób uczących się skorzystało z usługi Samsung Smart School.

 

Staramy się niwelować niedostatki lokalnego kształcenia i wspieramy rozwój kreatywności, oferując inteligentne środowisko edukacyjne wspomagane najnowszą technologią informatyczną. Firma Samsung oferuje szkolenie z programowania z wykorzystaniem technologii dla uczniów z mniej uprzywilejowanych środowisk, którzy mają ograniczone możliwości kształcenia się według wysokich standardów, a celem naszych programów w tym zakresie jest zbudowanie pozytywnego środowiska edukacyjnego z wykorzystaniem sprzętu informatycznego i treści dostosowanych do lokalnych potrzeb.

 

Program Inteligentna szkoła

 
<h3>Program Inteligentna szkoła i zmiany w edukacji</h3> <ul> <li>Inteligentne urządzenia, treści i oprogramowanie oraz szkolenie nauczycieli są ze sobą ściśle powiązane.</li> <li>Nauka prowadzona przez nauczyciela → Nauka prowadzona przez uczącego się → Kreatywne sposoby nauki</li> </ul>
Korzyść
 • Interaktywna klasa

  Udostępnianie i monitorowanie w czasie rzeczywistym na naszych tabletach i komputerach PC pozwala na otwartą komunikację i buduje zorientowane na angażowanie ucznia środowisko zdobywania wiedzy.

   
 • Współpraca

  Działania i zadania grupowe oraz dyskusje w grupie obsługiwane są przez tablety, dzięki czemu wśród uczniów buduje się duch wspólnoty w grupie.

   
 • Motywujące środowisko

  Nauczyciele często sprawdzają poziom zrozumienia przez uczniów podawanych im informacji oraz ich postępy w ramach testów. Nauczyciele w koniecznych przypadkach pracują także z uczniami indywidualnie.

   
 • Treści cyfrowe

  Uczniowie mogą pobrać program nauczania, podręczniki i inne materiały (dokumenty, zdjęcia, pliki głosowe, nagrania, materiały wideo, aplikacje i adresy URL) do każdego kursu, dzięki czemu poprawia się skuteczność procesu przyswajania wiedzy.

   
Więcej informacji znaleźć można w serwisie prasowym Samsung Electronics.