Razem dla jutra!
Stawiając na ludzi

 

Wioska Nanum

Naszym celem jest wyeliminowanie przyczyn ubóstwa i stworzenie fundamentu dla gospodarczej niezależności poprzez zapewnienie kompleksowej infrastruktury niezbędnej do realizacji podstawowych życiowych potrzeb osób o niskich dochodach i z mniej uprzywilejowanych środowisk. Program ten nie tylko podnosi poziom infrastruktury społecznej we współpracy z lokalnymi władzami, lecz także zachęca naszych pracowników do aktywnego angażowania się w tworzenie poszczególnych społeczności.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

Według stanu na rok 2018 w 4 krajach wsparliśmy 41 wiosek o łącznej liczbie mieszkańców przekraczającej 65 000.

Skupiamy się na przyczynach ubóstwa i kładziemy fundament pod niezależność ekonomiczną, zapewniając wszechstronną infrastrukturę potrzebą do uzyskania podstawowych środków do życia w rejonach, których mieszkańcy borykają się z ubóstwem i niekorzystną sytuacją społeczną.

 

Cyfrowa wioska Afryka

Wioska Nanum w Afryce, zwana „cyfrową wioską“, zapewnia kompleksową infrastrukturę niezbędną do realizacji podstawowych życiowych potrzeb osób o niskich dochodach i z mniej uprzywilejowanych środowisk. Do zapewnianej infrastruktury należą szkoły i mobilne ośrodki zdrowia w oddalonych od centrów gospodarczych obszarach, które są zasilane z generatora wykorzystującego energię słoneczną.

 
 • Szkoła z internetem na energię słoneczną

  Wykorzystanie paneli słonecznych, które mogą działać wszędzie tam, gdzie świeci słońce

 • Lampa wykorzystująca energię słoneczną

  Oświetlenie LED na energię słoneczną w ramach poprawy warunków życia w społeczności

 • Mobilny ośrodek zdrowia

  Eliminacja barier gospodarczych i geograficznych dla służby zdrowia dzięki zdalnie sterowanym urządzeniom zamontowanym w pojeździe

 • Ośrodek telemedyczny

  Zdalne serwery przechowujące informacje o pacjentach i udostępniające je/zarządzające nimi online wspólnie ze szpitalami

 • Generator na energię słoneczną

  Zasilanie z paneli słonecznych z możliwością ponownego ładowania i magazynowania energii

 
 • Szkoła z internetem na energię słoneczną

  Wykorzystanie paneli słonecznych, które mogą działać wszędzie tam, gdzie świeci słońce

 • Lampa wykorzystująca energię słoneczną

  Oświetlenie LED na energię słoneczną w ramach poprawy warunków życia w społeczności

 • Mobilny ośrodek zdrowia

  Eliminacja barier gospodarczych i geograficznych dla służby zdrowia dzięki zdalnie sterowanym urządzeniom zamontowanym w pojeździe

 
 • Ośrodek telemedyczny

  Zdalne serwery przechowujące informacje o pacjentach i udostępniające je/zarządzające nimi online wspólnie ze szpitalami

 • Generator na energię słoneczną

  Zasilanie z paneli słonecznych z możliwością ponownego ładowania i magazynowania energii

Więcej informacji znaleźć można w serwisie prasowym Samsung Electronics.