Różnorodność i włączanie

Różnorodność i wzrost

Tworzymy przyszłość budując kulturę różnorodności, która jest motorem napędowym zrównoważonego wzrostu.

 

Wewnątrz Samsung

Każdy z nas jest wyjątkowy, bo każdy jest inny.
Dzięki wspieraniu różnorodności mamy do dyspozycji różne doświadczenia i postawy, dzięki którym możemy tworzyć lepsze jutro.

Pracownice

 
<h3>Ogółem</h3> <ul> <li>44% do 2016</li> <li>45% do 2017</li> <li>43% do 2018</li> </ul> <h3>Technologia Kobiety na stanowiskach inżynierskich</h3> <ul> <li>17% do 2016</li> <li>18% do 2017</li> <li>17% do 2018</li> </ul> <h3>Sprzedaż Kobiety w marketingu</h3> <ul> <li>29% do 2016</li> <li>30% do 2017</li> <li>31% do 2018</li> </ul> <h3>Kierownictwo Liderki</h3> <ul> <li>6,3% do 2016</li> <li>6,8% do 2017</li> <li>6,3% do 2018</li> </ul>

Wewnątrz Samsung
ERG (Grupy zasobów pracowniczych) w firmie Samsung

Każdy z naszych pracowników wnosi do firmy unikalną wartość i talent. Uważamy, że wspieranie różnorodności ma kluczowe znaczenie dla naszej innowacyjności w przyszłości.
Obecnie powstają u nas grupy, do których pracownicy mogą dołączać po to, by kontynuować swój rozwój zawodowy i budować bardziej włączającą kulturę pracy.

Edukacja

Dajemy naszym pracownikom narzędzia do zarządzania różnorodnością poprzez budowanie świadomości, zmianę postaw i praktykowanie włączania mniejszości w główny nurt.

Zdobywanie wiedzy i rozwój

Dajemy pracownikom naszej organizacji narzędzia do skutecznego zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury, która tworzy wartość biznesową.

ERG w Samsung – grupy zasobów personalnych
Staramy się rozpoznawać i eliminować nieświadomą stronniczość.
<h3>Infografika ilustrująca temat Różnorodność i włączanie sekcji Edukacja</h3> <ul> <li>To jest obraz ilustrujący temat Różnorodność i włączanie sekcji Edukacja Opis poziomu osobistego mówi o tym, by poznawać siebie i innych. </li> <li>Na poziomie lidera chodzi o to, by pokazywać drogę</li> <li>natomiast celem na poziomie zespołu jest budowanie opartych na różnorodności i włączających relacji.</li> </ul>