Działania na rzecz klimatu

Dzisiejsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i niskoemisyjnej przyszłości

Główny obraz reprezentujący stronę „Zmiany klimatyczne“

Zmiany klimatyczne, przynajmniej częściowo wynikające z ogromnego wzrostu wykorzystania paliw kopalnych oraz będący ich skutkiem efekt cieplarniany, to poważny problem dla całego świata. Samsung Electronics zdaje sobie sprawę z jego powagi i podejmuje zróżnicowane działania, by mu zaradzić. Obejmują one opracowywanie wysoce energooszczędnych produktów, instalowanie sprzętu o minimalnej emisji gazów cieplarnianych i wykorzystywanie nowych, odnawialnych źródeł energii.

KPI na rok 2020: Zmiany klimatyczne

Oparta na intensywności emisja gazów cieplarnianych dla obiektów na całym świecie              

Ta infografika pokazuje cele dotyczące intensywności emisji gazów cieplarnianych/jednostek KRW w globalnych operacjach Samsunga. Bazowa emisja gazów cieplarnianych w 2018 r. wyniosła 3,59 tony CO2e/milion KRW, a naszym celem na 2020 r. jest 1,55 tony CO2e/milion KRW.

Łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

Ta infografika pokazuje skumulowane redukcje emisji gazów cieplarnianych na etapie użytkowania produktu. Skumulowana redukcja emisji gazów cieplarnianych na etapie użytkowania produktu w latach 2009-2018 wynosi 243 miliony ton CO2. Łączny cel redukcji na rok 2020, począwszy od 2008 r., wynosi 250 mln ton CO2.

Skupiamy się na reagowaniu na kryzys jakim są zmiany klimatyczne

Rada ds. Gazów Cieplarnianych spotyka się cztery razy do roku, by ustalić plan działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz by ocenić uzyskane wyniki. Jej członkowie dzielą się najnowszymi informacjami na temat zmian klimatycznych, tworzą szczegółowe plany działania i oceniają, co i jak udało im się osiągnąć w minionym kwartale. Firma Samsung Electronics opracowała metodykę zarządzania (ukazaną poniżej) w celu ograniczenia do minimum emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia naszych produktów – w tym w fazie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania.

Strategie i plany działania w celu radzenia sobie ze zmianami klimatu
ikony strategii i planów działania w celu radzenia sobie ze zmianami klimatu
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w miejscach pracy - Obsługa sprzętu do redukcji gazu F w procesie produkcji półprzewodników - Zarządzanie projektami redukcji energii, poprawa efektywności energetycznej Rozszerzenie zarządzania energią w miejscach pracy - Konfigurowanie systemów zarządzania energią we wszystkich miejscach pracy i utrzymywanie certyfikatów (od 2013 r.) - Zarządzanie kosztami energii i wskaźnikami w każdym miejscu pracy Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu - Opracowywanie i wdrażanie wysoce energooszczędnych produktów Zarządzanie innymi emisjami GHG - Zarządzanie emisjami GHG w logistyce produktów, podróżach służbowych itp. (od 2009 r.) Zarządzanie dostawcami - Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych u dostawców (od 2012 r.)

Rozszerzamy zakres zarządzania emisją na wszystkich poziomach

Rozwiązywanie problemów wymaga dokładnych informacji. Aby precyzyjnie mierzyć generowaną przez nas emisję gazów cieplarnianych i właściwie nią zarządzać, podzieliliśmy ją na trzy zakresy zdefiniowane w Protokole Gazów Cieplarnianych na podstawie tego, jak są powiązane z naszą działalnością biznesową i operacyjną. Lokalizacja kolejnego punktu emisji na każdym poziomie to fundament optymalnego zarządzania gazami cieplarnianymi. Zakres 1 dotyczy gazów cieplarnianych emitowanych podczas wytwarzania produktów w obiektach Samsung Electronics. Zakres 2 to emisja pośrednia, związana z zakupem energii przez te obiekty w celu wytworzenia elektryczności i pary wodnej. Z kolei Zakres 3 obejmuje emisję, która ma miejsce poza obiektami, wynikając np. z działalności logistycznej, podróży biznesowych, naszego łańcucha dostaw czy użytkowania naszych produktów. Wykorzystujemy tę analizę, by w uporządkowany sposób zarządzać wszystkimi typami emisji – czy to bezpośrednimi, czy nie – generowanymi przez nasze obiekty, w procesie użytkowania naszych produktów oraz przez naszych dostawców.

Niniejsza infografika przedstawia emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych kategoriach. Kategoria 1 (Scope 1) dotyczy emisji bezpośredniej, Kategoria 2 (Scope 2) obejmuje emisję pośrednią będącą efektem zużycia elektryczności, pary wodnej itp., natomiast Kategoria 3 (Scope 3) to wszelkie niebezpośrednie typy emisji wynikające z logistyki, działalności dostawców, użytkowania produktów itp.
Zakres 1 (bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych) oraz Zakres 2 (emisja pośrednia wynikająca ze zużycia elektryczności, pary wodnej itp.)

· Comiesięczna analiza globalnej emisji obiektów Samsung na podstawie systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych
· Zainstalowanie urządzeń umożliwiających dekompozycję gazów cieplarnianych w procesie przetwarzania półprzewodników, osiągających skuteczność na poziomie co najmniej 90%
· Zainstalowanie wysoce efektywnych urządzeń oraz zmiana oświetlenia wewnętrznego obiektów na całym świecie na LED

Panoramiczne zdjęcie obiektu Samsung Electronics
Z kolei Zakres 3 obejmuje emisję, która ma miejsce poza obiektami, wynikając np. z działalności logistycznej czy użytkowania naszych produktów.

∙ Wdrażanie projektów zakładających redukcję emisji gazów cieplarnianych w celu zwiększenia wydajności w logistyce.
∙ Opracowywanie nowych planów redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wspieranie głównych dostawców.
∙ Zwiększenie ilości przeprowadzanych wideokonferencji i redukcja międzynarodowych podróży służbowych.

Zdjęcie ciężarówki (Safety Truck of Samsung Electronics)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na etapie korzystania z produktu
Ta grafika pokazuje łączną wielkość redukcji GHG od 2009 roku w 7 naszych głównych liniach, a mianowicie w zakresie telefonów komórkowych, laptopów, telewizorów, monitorów, lodówek, pralek i klimatyzatorów. W 2014 r. było to 128 milionów ton Co2, w 2015 r. 156 milionów ton Co2, w 2016 r. 188 milionów ton Co2. Szacowana ilość w roku 2017 i 2018 wynosi odpowiednio 217 milionów ton Co2 i 243 miliony ton Co2.

* Jednostka: Miliony tCO2
* Zakres gromadzenia danych: główne kategorie produktów (telefony komórkowe, notebooki, telewizory, monitory, lodówki, pralki i klimatyzatory)
* Łącznie od 2009 roku

Wykorzystujemy zaawansowane technologie, by poprawić efektywność energetyczną

Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym w produktach firma Samsung Electronics stale się zmienia, dążąc do zapewnienia bardziej przyjaznego dla środowiska i wygodnego stylu życia. Aby osiągnąć ten cel, Samsung dwa razy w roku organizuje w całej firmie spotkania grupy eko-konsultingowej. Podczas tych spotkań Samsung dzieli się informacjami na temat wymagań środowiskowych i rozwoju innowacyjnych technologii wśród ekspertów środowiskowych pionów biznesowych oraz bada technologie energooszczędne w celu opracowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej. W 2018 roku Samsung wprowadził produkty o wysoce energooszczędnych technologiach, takie jak wysoce wydajne silniki do pralek i sprężarek do lodówek, poprawiające efektywność energetyczną średnio o 39% w porównaniu z rokiem 2008. Te ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej zmniejszyły również zużycie energii i koszty energii przez konsumenta, jak również obniżyły emisje gazów cieplarnianych.

Ta infografika pokazuje wydajność energetyczną na etapie użytkowania produktu. W 2018 roku średnie zużycie energii przez produkty zostało zmniejszone o 39%, a łączna emisja gazów cieplarnianych o 243 milionów ton w porównaniu z danymi z roku 2008.
Ta infografika pokazuje wydajność zużycia energii i cele globalnych zakładów Samsunga. W 2018 r. Samsung zaoszczędził 34,3 mld KRW na kosztach energii i mediów w zakładach zagranicznych. Rodzaje oszczędności kształtują się następująco: 53% w zakresie energii elektrycznej, 9% w zakresie HVAC, 11% w zakresie sprężonego powietrza, 0,1% w zakresie generatorów azotu, 6% w zakresie wody, 3% w zakresie pary, 3% w zakresie gazu i 13% w innych kategoriach.

Wzrost wielkości produkcji wymaga zwiększenia liczby miejsc produkcji i odpowiedniego wzrostu zużycia energii. Aby zmniejszyć zużycie energii w miarę zwiększania mocy produkcyjnych, Samsung opracował 24 standardy oszczędzania energii w celu wydajnej produkcji. W przypadku nowych zakładów opracowano technologie oszczędzania energii, biorąc pod uwagę charakterystykę obiektu, jak i wykorzystano je od wczesnych etapów projektowania procesu w celu poprawy wydajności energetycznej. W rezultacie, pomimo wzrostu produkcji, w 2018 r. zaoszczędziliśmy 34,3 mld KRW na kosztach energii i mediów w zakładach zagranicznych.

Ta infografika pokazuje wydajność zużycia energii i cele globalnych zakładów Samsunga. W 2018 r. Samsung zaoszczędził 34,3 mld KRW na kosztach energii i mediów w zakładach zagranicznych. Rodzaje oszczędności kształtują się następująco: 53% w zakresie energii elektrycznej, 9% w zakresie HVAC, 11% w zakresie sprężonego powietrza, 0,1% w zakresie generatorów azotu, 6% w zakresie wody, 3% w zakresie pary, 3% w zakresie gazu i 13% w innych kategoriach.
Ta infografika pokazuje, że Samsung Electronics stale zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej

W firmie Samsung Electronics wciąż rozszerzamy wykorzystanie energii odnawialnej.

Jako czołowa globalna firma informatyczna Samsung Electronics rozszerza wykorzystanie energii odnawialnej w odpowiedzi na zmiany klimatu. Firma w czerwcu 2018 r. oficjalnie ogłosiła główne cele.
 
- Do 2020 roku przejdziemy w 100% na energię odnawialną we wszystkich naszych zakładach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach.
Samsung Electronics wyznaczył krótkoterminowy cel rozszerzenia wykorzystania energii odnawialnej, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, Chin i Europy, gdzie istnieje wystarczająca infrastruktura do korzystania z energii odnawialnej. Firma bardzo się stara osiągnąć ten cel.
Po pierwsze, w 2019 r. przestawiliśmy się w 100% na energię odnawialną w zakresie całej energii elektrycznej zużywanej w centrali regionalnej i w fabryce półprzewodników w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie wcześniej niż planowano osiągając 100% energii ze źródeł odnawialnych w fabryce na Słowacji. Idąc dalej, planujemy stopniowe przechodzenie na odpowiednią regionalnie energię odnawialną w innych zakładach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ponadto zainstalowaliśmy elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,5 MW na dachach fabryki telewizorów i półprzewodników w Chinach. Podobnie jak w Korei, cała wytworzona energia jest wykorzystywana do eksploatacji urządzeń produkcyjnych i pomocniczych.
 
- Do 2020 r. zainstalujemy instalacje do wytwarzania energii fotowoltaicznej i geotermalnej na parkingach i na dachach wszystkich naszych krajowych obiektów, takich jak Suwon, Hwaseong i Pyeongtaek.
Aby pozostać w zgodzie z celem rządu Korei, jakim jest zwiększenie zużycia energii odnawialnej do 20% do 2030 r. i do 30 do 35% do 2040 r., jako krajowy projekt pilotażowy zakład Suwon firmy Samsung Electronics zamontował instalacje do wytwarzania energii fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,9 MW w wieży parkingowej i na dachach pięciu obiektów badawczych. Energia wytwarzana przez urządzenia fotowoltaiczne jest bezpośrednio wykorzystywana w zakładach badawczych i budynkach parkingowych. Monitorując wyniki pilotażowej instalacji fotowoltaicznej, do 2020 r. planujemy dalsze wprowadzanie instalacji fotowoltaicznych i geotermalnych również w centrach logistycznych i innych dużych zakładach w Hwaseong i Pyeongtaek.

- Dołączając do łańcucha dostaw CDP w 2019 r., planujemy rekomendować naszym 100 najważniejszym partnerom biznesowym ustalenie celu w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.
Aby wesprzeć szersze wykorzystanie energii odnawialnej przez naszych partnerów biznesowych i przyczynić się do tworzenia zdrowszego środowiska, Samsung Electronics planuje dołączyć do łańcucha dostaw CDP, by skłonić 100 naszych najważniejszych partnerów biznesowych w oparciu o kwotę zakupu do ustalenia celu wykorzystania energii odnawialnej i zwiększenia jej wykorzystania.

Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach Samsung na całym świecie
Ta infografika przedstawia wykorzystanie energii odnawialnej w zakładach na całym świecie. W 2015 r. 92,06 GWh zużycia energii odnawialnej, w 2016 r. 181,77 GWh, w 2017 r. 228,5 GWh, w 2018 r. 1356,5 GWh.

Realizujemy projekty w odpowiedzi na globalną zmianę klimatu.

Samsung Electronics realizuje projekty nie tylko w celu zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla, ale także w celu stworzenia lepszego środowiska.
Około 80% populacji w Mombasie w Kenii wykorzystuje węgiel drzewny jako paliwo z powodu niewystarczającej podaży energii w kraju. Podczas spalania węgla drzewnego powstają szkodliwe substancje, co spowodowało zwiększenie liczby przedwczesnych zgonów wśród mieszkańców tego kraju. Ponadto nadmierne zużycie węgla drzewnego zwiększa zanieczyszczenie powietrza i przyspiesza wylesianie.
Aby rozwiązać ten problem, Samsung Electronics zrobił krok naprzód. W ramach działań przeciwko zmianom klimatu podpisaliśmy umowę z Green Development i znaleźliśmy sposoby, aby pomóc mieszkańcom Mombasy prowadzić życie w zdrowszym środowisku. Biorąc pod uwagę fakt, że bioetanol można uzyskać niskim kosztem, ponieważ w Kenii jest stosunkowo dużo rafinerii cukru, Samsung Electronics zainwestował milion euro w dystrybucję pieców kuchennych na bioetanol wśród mieszkańców Mombasy. Ponieważ bioetanol ma sześciokrotnie wyższą wydajność cieplną niż węgiel drzewny, spowodowało to podwójny efekt zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego stosowania w gospodarstwach domowych. Dystrybucja pieców kuchennych pozwoliła Samsung Electronics przyczynić się do zdrowszego i bezpieczniejszego stylu życia mieszkańców Mombasy, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Wraz z Green Development Samsung Electronics będzie kontynuował wysiłki na rzecz ożywienia regionalnej gospodarki i poprawy środowiska poprzez edukację mieszkańców w zakresie zakupu, produkcji i sprzedaży pieców kuchennych i bioetanolu.

Zdjęcie firmy Samsung Electronics realizującej projekty w odpowiedzi na globalną zmianę klimatu.
Nasze produkty przyjazne dla środowiska tworzą zdrową planetę
Obraz tła strony produktów przyjaznych dla środowiska