Co roku Samsung Electronics opracowuje strategie i cele dotyczące eko-zarządzania. W sposób przejrzysty i szczegółowy omawiamy nasze inicjatywy w tej dziedzinie, obejmujące emisję gazów cieplarnianych, przyjazne dla środowiska informowanie o produkcie, proekologiczne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz programy komunikacji z interesariuszami. Oferujemy ponadto różnorodne kanały komunikacji, za pomocą których osoby zainteresowane mogą szybko znaleźć poszukiwane przez siebie informacje i z łatwością je zrozumieć. Poświęcona środowisku naturalnemu sekcja witryny Samsung.com to jeszcze jeden sposób, w jaki komunikujemy się z różnymi specjalistami na podstawie metodologii (materiality analysis), która określa priorytety związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem.

Prowadzimy kampanie podkreślające znaczenie środowiska naturalnego

Od edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży po działania, w których uczestniczyć mogą konsumenci – Samsung Electronics prowadzi różnorodne proekologiczne kampanie, by zwiększyć społeczną świadomość znaczenia środowiska naturalnego oraz tworzyć szersze porozumienie.

Samsung od 2012 roku prowadzi różnorodne proekologiczne kampanie, by zwiększyć społeczną świadomość znaczenia środowiska naturalnego. Program „First Planet School” przekształcony został w „Green Challenge”, uruchomiony w Internecie w roku 2017. Program Green Challenge, w którym mogą brać udział uczniowie koreańskich szkół podstawowych, zachęca dzieci do podejmowania codziennych, proekologicznych działań, mających na celu ochronę naszej planety. Zwiększając społeczną świadomość znaczenia środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, Samsung pomaga dzieciom lepiej zrozumieć konieczność ochrony przyrody.

Zdjęcie dzieci biorących udział w programie Zielona Szkoła PlanetFirst

Już trzeci rok z rzędu Samsung Electronics America sponsoruje konkurs Climate Superstars Challenge, nawiązując współpracę z organizacją Boys and Girls Club of America (BCGA) oraz programem USEPA ENERGY STAR. Jej celem jest zwiększanie społecznej świadomości w zakresie oszczędności energii i problemów środowiskowych. Podejmowane są także działania mające na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnej ochrony klimatu. W 2017 roku w konkursie wzięły udział 162 kluby ze Stanów Zjednoczonych (o 8% więcej niż w 2016). Dzieci w wieku 11-13 lat podjęły łącznie 1499 ekowyzwań.

Zdjęcie młodych ludzi biorących udział w konkursie Climate Superstars Challenge w Ameryce Północnej

„Podziel się światłem – chwila mroku stworzy promyk nadziei dla innych i naszej planety”.

21 marca 2018 roku zakład Samsung Electronics w Suwonie i 44 zależne jednostki sprzedażowe na całym świecie wzięły udział akcji „Global Village Lights Off”, mającej na celu ograniczenie zużycia gazów cieplarnianych i podzielenie się promykiem nadziei z regionami, w których często brakuje prądu.

Oszczędzone w ten sposób koszty elektryczności, powiększone o darowizny od pracowników, pozwoliły nam przygotować 1000 ładowanych energią słoneczną lampionów LED. Zostały one złożone przez pracowników firmy Samsung
i przekazane mieszkańcom wyspy Mactan na Filipinach oraz miasta Phitsanulok w Tajlandii,
aby mieszkańcy i studenci mogli korzystać z oświetlenia w nocy.

Zdjęcie koreańskich placówek biorących udział w kampanii „Turn Off Your Lights”

Aktywnie angażujemy się w globalne inicjatywy

Na całym świecie powstają inicjatywy dążące do zrównoważonego rozwoju w czasach gwałtownych zmian, jakich doświadcza Ziemia i środowisko naturalne. Samsung Electronics wspiera takie działania i angażuje się w ochronę zróżnicowanych wartości, które pragną chronić. Oto niektóre inicjatywy, w których bierzemy udział:

 

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP zbiera i ujawnia dane dotyczące działań firm związanych ze zmianami klimatu. Za ujawnianie informacji o działaniach mających na celu zapobieganiu zmianom klimatycznym Samsung Electronics siedem lat z rzędu (od roku 2010 do 2016) uhonorowano najwyższą notą – Leadership A.

Responsible Business Alliance (RBA)
Jako członek RBA Samsung Electronics spełnia wymogi Kodeksu postępowania organizacji, jak również określone przez nią standardy dotyczące zarządzania obiektami i dostawcami w zakresie ekologii, BHP i pracowników. Wszyscy dostawcy współpracujący z Samsung Electronics regularnie monitorują swoje praktyki w myśl kryteriów RBA, by identyfikować problemy i im zaradzać.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Jako sygnatariusz tego globalnego forum – którego celem jest promowanie polityk i umożliwianie działania się najlepszymi praktykami, by przyspieszyć ogólnoświatowe przejście na czystą energię – Samsung zobowiązał się do ograniczenia intensywności emisji gazów cieplarnianych (znormalizowanej pod względem sprzedaży) z naszych obiektów na całym świecie o 70% w stosunku do poziomu z roku 2008, jak również do utrzymania certyfikacji ISO 50001 we wszystkich swoich zakładach wytwórczych na świecie.


Ważny jest każdy głos, opowiadający się po stronie środowiska naturalnego.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące działań ekologicznych Samsung Electronics, napisz do nas (eco.sec@samsung.com).

Zdjęcie smartfona Samsung Electronics w użyciu