Co roku Samsung Electronics opracowuje strategie i cele dotyczące eko-zarządzania. W sposób przejrzysty i szczegółowy omawiamy nasze inicjatywy w tej dziedzinie, obejmujące emisję gazów cieplarnianych, przyjazne dla środowiska informowanie o produkcie, proekologiczne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz programy komunikacji z interesariuszami. Oferujemy ponadto różnorodne kanały komunikacji, za pomocą których osoby zainteresowane mogą szybko znaleźć poszukiwane przez siebie informacje i z łatwością je zrozumieć. Poświęcona środowisku naturalnemu sekcja witryny Samsung.com to jeszcze jeden sposób, w jaki komunikujemy się z różnymi specjalistami na podstawie metodologii (materiality analysis), która określa priorytety związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem.

Prowadzimy kampanie promujące znaczenie środowiska

Od edukacji ekologicznej dla przyszłych pokoleń po działania partycypacyjne dla konsumentów, firma Samsung Electronics prowadzi różnorodne ekologiczne kampanie mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia środowiska i budowanie szerszego konsensusu.

Obraz kampanii promujących znaczenie środowiska

Aby uczcić Dzień Ziemi, kierownictwo i pracownicy Samsung Electronics na całym świecie wspólnie z konsumentami przeprowadzili globalne działania środowiskowe.
Kampania, po raz pierwszy przeprowadzona w 2015 r. wśród kadry kierowniczej i pracowników Samsung Electronics, była organizowana przez określony czas każdego roku, aby podnieść świadomość ludzi na temat środowiska i recyklingu zasobów. W ciągu ostatnich czterech lat ponownie wykorzystano około 2400 sztuk zużytych telefonów komórkowych.
Zebrane telefony komórkowe są wysyłane do firm specjalizujących się w recyklingu w celu odzyskania głównych surowców, takich jak złoto, srebro i brąz, a niektóre telefony Galaxy są nawet wykorzystywane w działaniach CSR związanych z upcyklingiem, takich jak wsparcie dotyczące produktów oftalmoskopowych.
Ta kampania jest przeprowadzana co roku w różnych okresach nie tylko w celu ochrony środowiska, ale także w celu wypełnienia naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2019 r. kampania rozpoczęła się w Dniu Ziemi i została rozszerzona na teren USA, Hiszpanii, Rosji i inne zagraniczne zakłady.

Prowadzimy kampanie podkreślające znaczenie środowiska naturalnego

Od edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży po działania, w których uczestniczyć mogą konsumenci – Samsung Electronics prowadzi różnorodne proekologiczne kampanie, by zwiększyć społeczną świadomość znaczenia środowiska naturalnego oraz tworzyć szersze porozumienie.

„Podziel się światłem – chwila mroku stworzy promyk nadziei dla innych i naszej planety”.

W dniu 20 marca 2019 roku zakład Samsung Electronics w mieście Suwon i 38 (7 krajowych, 31 międzynarodowych) zależnych jednostek sprzedażowych i produkcyjnych na całym świecie wzięło udział akcji „Global Village Lights Off”, mającej na celu ograniczenie zużycia gazów cieplarnianych i podzielenie się promykiem nadziei z regionami, w których często brakuje prądu.

Wykorzystując środki zaoszczędzone na oświetleniu i darowizny od pracowników, przygotowaliśmy 1000 latarni LED zasilanych energią słoneczną. Te zestawy zostały zmontowane przez pracowników firmy Samsung
i podarowane mieszkańcom wioski Huoi Do – Chieng Noi w prowincji Son La w Wietnamie,
aby mieszkańcy i uczniowie mogli korzystać z oświetlenia w nocy.

Zdjęcie kampanii „Global Village Lights Off”

Aktywnie angażujemy się w globalne inicjatywy

Na całym świecie powstają inicjatywy dążące do zrównoważonego rozwoju w czasach gwałtownych zmian, jakich doświadcza Ziemia i środowisko naturalne. Samsung Electronics wspiera takie działania i angażuje się w ochronę zróżnicowanych wartości, które pragną chronić. Oto niektóre inicjatywy, w których bierzemy udział:

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP zbiera i ujawnia dane dotyczące działań firm związanych ze zmianami klimatu. Za ujawnianie informacji o działaniach mających na celu zapobieganiu zmianom klimatycznym Samsung Electronics siedem lat z rzędu (od roku 2010 do 2016) uhonorowano najwyższą notą – Leadership A.

Responsible Business Alliance (RBA)
Jako członek RBA Samsung Electronics spełnia wymogi Kodeksu postępowania organizacji, jak również określone przez nią standardy dotyczące zarządzania obiektami i dostawcami w zakresie ekologii, BHP i pracowników. Wszyscy dostawcy współpracujący z Samsung Electronics regularnie monitorują swoje praktyki w myśl kryteriów RBA, by identyfikować problemy i im zaradzać.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Jako sygnatariusz tego globalnego forum – którego celem jest promowanie polityk i umożliwianie działania się najlepszymi praktykami, by przyspieszyć ogólnoświatowe przejście na czystą energię – Samsung zobowiązał się do ograniczenia intensywności emisji gazów cieplarnianych (znormalizowanej pod względem sprzedaży) z naszych obiektów na całym świecie o 70% w stosunku do poziomu z roku 2008, jak również do utrzymania certyfikacji ISO 50001 we wszystkich swoich zakładach wytwórczych na świecie.


Ważny jest każdy głos, opowiadający się po stronie środowiska naturalnego.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące działań ekologicznych Samsung Electronics, napisz do nas (eco.sec@samsung.com).

Zdjęcie smartfona Samsung Electronics w użyciu