Produkty przyjazne dla środowiska

Nasze produkty przyjazne dla środowiska tworzą zdrową planetę

Kluczowy obraz strony Produkty przyjazne dla środowiska

Samsung Electronics traktuje środowisko priorytetowo – od rozpoczęcia planowania produktu do jego ostatecznej utylizacji. Nasze procedury ekoprojektowania, przyjęte w 2004 r., dokładnie analizują potencjalny wpływ produktu na środowisko. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były równie przyjazne dla środowiska, co funkcjonalne – od oszczędzania surowców i tworzenia nowych, innowacyjnych produktów po zapewnienie łatwości recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Właśnie dlatego nasze produkty są rozpoznawane na całym świecie jako przyjazne dla środowiska.

KPI na 2020 r.: Opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska

Ta infografika przedstawia wskaźnik KPI na 2020 r.: Ekozarządzanie. Jego celem jest opracowywanie ponad 90% produktów przyjaznych dla środowiska.

Rozwój produktów przyjaznych dla środowiska

Ta infografika przedstawia wskaźnik KPI na 2020 r.: Ekozarządzanie.

Skumulowana redukcja gazów cieplarnianych w fazie użytkowania

Procedury ekoprojektowania uwzględniają wpływ produktu na środowisko, począwszy od fazy projektowania produktu

Procedury ekoprojektowania są przyjazną dla środowiska metodą oceny stosowaną na etapie planowania produktu. Dokładnie przyglądamy się wpływowi produktu na środowisko na każdym etapie – od projektowania produktu po logistykę, dystrybucję i odbiór. W ramach tego procesu identyfikujemy szczególne cechy produktu, dostosowując je do praktyk przyjaznych dla środowiska, takich jak wykorzystywanie minimum surowców w produkcji, eliminowanie niepotrzebnego opakowania, wydajna dystrybucja i skuteczny recykling produktów po zakończeniu eksploatacji.
W przypadku lodówek procedury eko-projektowania spowodowały, że zastąpiliśmy substancje zubożającą warstwę ozonową czynnikiem chłodniczym przyjaznym dla środowiska. Osiągnęliśmy również postęp technologiczny poprzez zastosowanie sprężarki, która minimalizuje straty energii, poprzez szybkie dostarczenie wystarczającej ilości schłodzonego powietrza, aby utrzymać świeżość żywności. W ten sposób procedury ekoprojektowania umożliwiają Samsung Electronics oferowanie produktów uwzględniających potrzeby środowiska, a jednocześnie ułatwiających życie.

Smartfon Galaxy S10 i suszarka Grande opracowane dzięki procedurom ekoprojektowania

Najnowszy model smartfona Samsung Electronics Galaxy S10 oferuje funkcje środowiskowe, a także doskonałą wydajność. Odzwierciedlając gospodarkę obiegową realizowaną przez Samsung Electronics i przyjazne dla środowiska zasady pakowania, Galaxy S10 ma nie tylko doskonałą wydajność ładowania, ale także wykorzystuje bioplastik, odnowiony plastik i odnowiony papier. Ponadto przestaliśmy używać plastikowych materiałów opakowaniowych, które były używane w przypadku naszych ładowarek, zestawów słuchawkowych i wkładek dousznych, aby przyłączyć się do działań na rzecz redukcji zużycia plastiku, które ostatnio przyciągnęły uwagę świata. Nasze produkty, który zyskały uznanie ze względu na swoją funkcjonalność, uzyskały certyfikaty środowiskowe, w tym brytyjski certyfikat organizacji Carbon Trust i amerykański certyfikat EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool, narzędzie do oceny środowiskowej produktów elektronicznych). Suszarka Grande o dużej pojemności charakteryzuje się skróconym czasem suszenia, niższym zużyciem energii w trybie pracy i gotowości dzięki hybrydowej metodzie wykorzystującej zarówno grzałki, jak i pompy ciepła. Ponadto produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający demontaż zwykłymi, łatwo dostępnymi narzędziami, a jego plastikowe elementy są zgodne z regułą 100% oznakowania materiałów, aby ułatwić recykling.

Smartfon Galaxy S10 i suszarka Grande opracowane dzięki procedurom ekoprojektowania.
Smartfon: Galaxy S10 Wysoka efektywność energetyczna: tryb ultraenergooszczędny, wydajność ładowania na poziomie 86% Wdrażanie bioplastiku: przedni element dekoracyjny (37% biomateriałów), gniazdo słuchawkowe (29% biomateriałów) Wydajność surowcowa: opakowanie bez plastiku (ładowarka, zestaw słuchawkowy, wkładka douszna, kabel), użycie plastiku wielokrotnego użytku (20% obudowy ładowarki), użycie papieru wielokrotnego użytku (70% opakowania urządzenia, na podstawie wagi) Zielona certyfikacja: Carbon Trust (Wielka Brytania), EPEAT-UL (USA), Vitality Leaf (Rosja), Selo colibri (Brazylia) Suszarka: DV14N8520KV Wysoka efektywność energetyczna: Zmniejszenie poboru mocy w trybie czuwania (poniżej 0,5 W), zmniejszenie zużycia energii dzięki technologiom hybrydowym w grzałce i pompie ciepła Łatwość demontażu: Demontaż za pomocą zwykłego narzędzia, łatwość recyklingu według informacji o materiale Redukcja substancji toksycznych: brak substancji zubożających warstwę ozonową (CFC, HCFC, halony), atrament roślinny w instrukcji, udostępnianie instrukcji w Internecie
Ocena środowiskowa głównych produktów

Samsung Electronics przeprowadza oceny środowiskowe swoich produktów już na etapie opracowywania produktu, stosując własny system oceny. Aby zyskać zaufanie opinii publicznej do systemu oceny, przyjęliśmy kryteria certyfikacji Eco-Label, certyfikacji przyznawanej produktom przyjaznym dla środowiska przez Ministerstwo Środowiska Korei, narzędzia oceny środowiskowej produktu elektronicznego Stanów Zjednoczonych (EPEAT) oraz certyfikacji AHAM (United States Association of Home Appliance Manufacturers, Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego). Ponadto opracowaliśmy i stosujemy wskaźnik rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska i planujemy opracowywać co najmniej 90% nowych produktów przyjaznych dla środowiska do 2020 r.

Precyzyjnie zarządzamy substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska, aby mieć pewność, że ich użycie będzie bezpieczne

Z uwagi na zasadę „bez kompromisów w kwestiach środowiskowych” firma Samsung Electronics ściśle zarządza substancjami wrażliwymi dla środowiska. Zgodnie z surowszymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska ustanowiliśmy normy kontroli substancji stosowanych w produktach oraz przeprowadziliśmy dokładne kontrole wstępne i następcze zarządzania wszystkimi używanymi komponentami i surowcami. Dobrowolnie opracowaliśmy plany redukcji dotyczące stosowania nie tylko substancji objętych ograniczeniami, ale także potencjalnie wrażliwych dla środowiska, takich jak polichlorek winylu (PCW), bromowane środki zmniejszające palność (BFR), beryl i antymon. Przez cały czas nieustannie ograniczamy wykorzystanie materiałów wrażliwych dla środowiska.
Samsung Electronics proaktywnie zarządza substancjami wrażliwymi dla środowiska od 2004 roku, dwa lata przed wprowadzeniem unijnej dyrektywy o ograniczeniach dotyczących substancji niebezpiecznych (RoHS). Impulsem do ustanowienia rygorystycznego systemu zarządzania wewnętrznego przed wydaniem dyrektywy przez UE była filozofia zarządzania Samsung Electronics kładąca nacisk na środowisko. Od 2005 roku zbudowaliśmy laboratorium do analizy substancji wrażliwych dla środowiska i lotnych związków organicznych oraz stworzyliśmy system samokontroli. Co więcej, otrzymaliśmy certyfikat niemieckiego Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów (BAM) jako autoryzowane laboratorium badawcze, uzyskując uznanie dla naszej wiarygodności i wiedzy fachowej w zakresie analizy substancji chemicznych.
Samsung Electronics uznaje środowisko naturalne za ważne dla naszej przyszłości. Przyjęliśmy własne normy, które są surowsze niż międzynarodowe wymagania w zakresie weryfikacji substancji niebezpiecznych i zarządzania nimi. Nasze standardy zarządzania substancjami niebezpiecznymi są podzielone na 4 klasy. Badamy i ulepszamy nasze produkty, aby uczynić je bezpieczniejszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Zdjęcie przedstawiające zarządzanie substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska przy użycie XRF
Historia przyjaznego dla środowiska zarządzania substancjami firmy Samsung Electronics
Ten obraz przedstawia historię zarządzania materiałami niebezpiecznymi przez Samsung Electronics.
2019: Plany ograniczenia stosowania 8 rodzajów ftalanów (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) we wszystkich komponentach. 2018: Plany ograniczenia stosowania 4 rodzajów ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) we wszystkich komponentach. 2016: Ograniczone stosowanie 4 rodzajów ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) w nowych komponentach. 2015: Zakaz stosowania heksabromocyklododekanu (HBCD) i nonylofenolu. 2013: Wprowadzenie produktów wolnych od ftalanów i antymonu (niektóre elementy laptopów, telewizorów, monitorów i produktów kina domowego). 2012: Wprowadzenie produktów niezawierających PCW (niektóre elementy laptopów, telewizorów, monitorów i produktów kina domowego). Zakaz stosowania chlorowanych środków zmniejszających palność w telefonach komórkowych i odtwarzaczach MP3. 2011: Wprowadzenie telefonów komórkowych całkowicie wolnych od związków berylu. 2010: Zakaz stosowania chlorku kobaltu. Wprowadzenie nowo opracowanych telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i odtwarzaczy MP3 całkowicie wolnych od BFR i PCW. 2008: Zakaz stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) i związków antymonu. Wprowadzenie telefonów komórkowych całkowicie wolnych od BFR i PCW (niektóre modele). 2006: Ustalenie planów ograniczenia zużycia BFR i PCW. 2005: Zakaz stosowania PBB i PBDE w produktach oraz BFR w materiałach opakowaniowych. Opracowanie drzewa technicznego w celu ograniczenia wykorzystania BFR (poprawa łańcucha dostaw). 2003: Wprowadzenie standardów kontroli substancji stosowanych w produktach.
  • Standardy kontroli substancji używanych w produktach 475.3KB POBIERZ
  • Deklaracja spełnienia wymogów REACH SVHCs (europejskich regulacji chemicznych) 185.2KB POBIERZ

W Samsung Electronics uważany, że substancje potencjalnie szkodliwe dla środowiska powinny podlegać szczegółowej kontroli w łańcuchu dostaw. Jeśli dostawcy używają takich substancji w dostarczanych surowcach, komponentach lub produktach i nie przetwarzają ich we właściwy sposób, nasz produkt końcowy nie będzie przyjazny dla środowiska. Dlatego właśnie, by zapobiec sytuacji, w której nasi dostawcy używają substancji potencjalnie szkodliwych oraz by umożliwić skuteczne i dokładne zarządzanie substancjami, wdrożyliśmy program certyfikacji Eco-Partner.

Samsung Electronics kontynuuje badania nad sposobami oszczędzania energii

Samsung Electronics nieustannie stara się produkować wysoce energooszczędne produkty, które zużywają mniej energii w celu uzyskania lepszej wydajności. Jeśli produkt może zapewnić jeszcze lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu energii, klienci mogą zaoszczędzić na kosztach energii. Do generowania mocy zużywa się mniej energii, co powoduje niższą emisję gazów cieplarnianych. W wyniku zastosowania innowacyjnych, energooszczędnych technologii w naszych produktach byliśmy w stanie obniżyć zużycie energii przez nasze produkty o 39% w porównaniu z 2008 rokiem. Oznacza to, że byliśmy w stanie stworzyć produkt o lepszej wydajności, zużywający połowę energii. Ale nasza praca się nie kończy – kontynuujemy badania w celu opracowania przełomowych technologii, które jeszcze bardziej ograniczą zużycie energii.

Produkty Samsung Electronics wyposażone w ekologiczne technologie
Zdjęcie telewizora LED

Telewizor LED (UE75NU7100)


· Unijna klasa energetyczna A+
· Tryb oszczędzania energii
· Brak widocznych wkrętów
(Produktywność↑, dostępność do recyklingu↑)
· Torba na akcesoria wykonana w 20% z trzciny cukrowej

Zdjęcie produktu Galaxy Note9

Smartfon (Galaxy Note9)

· Wprowadzenie wysokowydajnej ładowarki
(Plastik z recyklingu w 20% / Wydajność ładowania 86% / Moc czuwania 0,02 W)
- Tryb ultraenergooszczędny
- Zastosowanie biomateriału
(Słuchawki Jack_Bio z nylonu, materiały opakowaniowe stanowiące produkt uboczny produkcji trzciny cukrowej i bambusa)

Zdjęcie notebooka

Notebook 9 Always (NT900X3N)

· Smukła i ultralekka obudowa metalowa (13,9 mm, 799 g)
· Ekologiczny materiał opakowaniowy
(Materiał opakowania wytłaczany w całości z pulpy)
· Rządowa nagroda za innowację „KOREA STAR AWARDS 2018” w kategorii przyszłościowego opakowania
· Koreańska deklaracja środowiskowa produktu

Zdjęcie lodówki

Lodówka (RF85N96A1S6)

∙ Chłodzenie przy stałej temperaturze - chłodzenie z użyciem trzech metali
∙ Drzwi Food Showcase
∙ Funkcja zmiany temperatury Flex
(Chłodzenie ↔ Zamrażanie)
∙ Klasa energetyczna 1

Zdjęcie pralki Quick Drive Combo

Pralka (Quick Drive Combo)

∙ Najwyższa w Europie efektywność energetyczna A+++
∙ Połączenie talerza obrotowego pralki automatycznej z bębnem; Skrócenie cyklu prania o 50%
(131 min → 65 min)
∙ Pranie~suszenie w ciągu 3 godzin

Zdjęcie suszarki

Suszarka (DV16R8540KV)

∙ Zmniejszenie ilości energii potrzebnej do wygenerowania ciepła poprzez zastosowanie technologii pompy ciepła
∙ Maksymalna pojemność 16 kg
∙ Rozgrzewanie dużej suszarki za pomocą początkowego podgrzewacza
∙ 99,9% sterylizacja mokrego i suchego prania

Zdjęcie dysku SSD do superkomputerów

SSD do superkomputerów (3,84 TB NVMe Z-SSD,SZ1733)

∙ Pierwszy na świecie dysk SSD o najwyższej szybkości reakcji, zapewniający wyjątkowo wysoką niezawodność superkomputera i realizujący operacje odczytu z bardzo małym opóźnieniem 20 us, pięciokrotny wzrost szybkości reakcji systemu do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją i big data
∙ Prędkości odczytu i zapisu do 3200 MB/s, losowy odczyt IOPS do 800 K (ponad 6600 razy szybciej niż HDD)
∙ Dwuportowy dysk Z-SSD 3,84 TB NVMe zapewnia bardziej praktyczny i ekonomiczny sposób budowania pamięci o dużej pojemności niż korzystanie z jednoportowego dysku Z-SSD o pojemności 800 GB
∙ 3,84 TB NVMe Z-SSD zawiera 500 najszybszych w branży 48-warstwowych układów SLC Z-NAND 64 Gb/s

Zdjęcie produktu Air Dressser

Air Dressser (DF60N8700MG)

∙ Wieloaspektowa pielęgnacja podszewki i warstwy wierzchniej strumieniem powietrza
∙ Usuwanie kurzu z użyciem dokładnego filtra przeciwpyłowego
∙ Sterylizacja wirusów i toksycznych bakterii strumieniem powietrza

Działania firmy Samsung Electronics na rzecz ochrony środowiska są uznawane na całym świecie

Produkty Samsung Electronics zyskały uznanie za ekologiczność w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i Brazylii, gdzie otrzymały certyfikaty ekologiczne, takie jak oznakowania ekologiczne i etykiety dotyczące emisji dwutlenku węgla. Było to możliwe dzięki naszym wysiłkom w zakresie badania i rozwoju produktów, które stawiają środowisko na pierwszym miejscu, przy użyciu zaawansowanych technologii. Ale nasza praca się nie zakończyła – Samsung Electronics będzie nadal realizować wizję „PlanetFirst”, stawiając na pierwszym miejscu Ziemię i środowisko. Dołożymy wszelkich starań, aby życie było wygodne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska.

Zdjęcie głównych globalnych certyfikatów ekologicznych i etykiet węglowych posiadanych przez Samsung Electronics. Firma Samsung Electronics osiągnęła sukces w Korei Południowej i Chinach w Azji, Szwecji, Rosji i krajach Europy Północnej, Stanach Zjednoczonych, UL, CSA w Ameryce Północnej, Brazylii w Ameryce Środkowej i Południowej. Certyfikaty na etykietach węglowych pochodzą od Carbon Footprint Labeling w Korei Południowej i Carbon Trust w Wielkiej Brytanii. Etykietowanie śladu węglowego w Korei Południowej dotyczy emisji dwutlenku węgla i produktów niskoemisyjnych.
Zdjęcie głównych globalnych certyfikatów ekologicznych i etykiet węglowych posiadanych przez Samsung Electronics. Firma Samsung Electronics osiągnęła sukces w Korei Południowej i Chinach w Azji, Szwecji, Rosji i krajach Europy Północnej, Stanach Zjednoczonych, UL, CSA w Ameryce Północnej, Brazylii w Ameryce Środkowej i Południowej. Certyfikaty na etykietach węglowych pochodzą od Carbon Footprint Labeling w Korei Południowej i Carbon Trust w Wielkiej Brytanii. Etykietowanie śladu węglowego w Korei Południowej dotyczy emisji dwutlenku węgla i produktów niskoemisyjnych.

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi

Obraz tła dla strony efektywności wykorzystania zasobów