Produkty przyjazne dla środowiska

Nasze produkty przyjazne dla środowiska tworzą zdrową planetę

Kluczowy obraz strony Produkty przyjazne dla środowiska

Firma Samsung Electronics przywiązuje najwyższą wagę do środowiska od momentu rozpoczęcia planowania produktu do ostatecznej utylizacji. Nasz proces eko-designu, przyjęty w 2004 roku, dokładnie analizuje potencjalny wpływ produktu na środowisko. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ są funkcjonalne, od oszczędzania zasobów i tworzenia nowych, innowacyjnych produktów po łatwość ich recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Dlatego nasze produkty są uznawane na całym świecie za przyjazne dla środowiska.

Opracowywanie kluczowych wskaźników efektywności produktów przyjaznych dla środowiska

W 2019 roku 97% rozwijanych produktów było przyjaznych dla środowiska
W 2019 r. liczba globalnych modeli z certyfikacją środowiskową przekraczała 900.
Ocena środowiskowa głównych produktów

Firma Samsung Electronics przeprowadza oceny środowiskowe swoich produktów od etapu ich opracowywania, korzystając ze swojego systemu oceny. Aby zdobyć zaufanie opinii publicznej do systemu oceny, przyjęliśmy kryteria certyfikacji Eco-Label, certyfikacji nadanej ekologicznym produktom przez ministerstwo środowiska Korei Południowej, amerykańskiej certyfikacji Narzędzia oceny środowiskowej produktu elektronicznego (EPEAT) oraz amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Gospodarstwa Domowego (AHAM).

Wpływ produktów na środowisko - ocena cyklu życia

Aby ocenić potencjalny wpływ naszych produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, takim jak produkcja, użytkowanie i utylizacja, firma Samsung Electronics przeprowadza ocenę cyklu życia (LCA) i odzwierciedla wyniki w rozwoju produktu. W 2019 r. przeprowadzono LCA na monitorach 24-calowych, a wyniki zyskały wiarygodność dzięki uzyskaniu certyfikatu Deklaracji środowiskowej produktu UL (EPD) w Stanach Zjednoczonych. Firma Samsung Electronics przeanalizowała wpływ monitora na globalne ocieplenie na każdym etapie jego cyklu życia, np. przedprodukcja, produkcja, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja w 12 obszarach wpływu na środowisko¹⁾.
Wyniki pokazały, że 76% wpływu miało miejsce na etapie użytkowania. Dzieje się tak, ponieważ wytwarzanie energii zużywanej podczas użytkowania monitora powoduje znaczne emisje gazów cieplarnianych. W przyszłości będziemy odzwierciedlać wynik na etapie rozwoju, aby spróbować zminimalizować zużycie energii i zasilania w trybie czuwania.

"Zdjęcie wyników oceny wpływu 24-calowego monitora (S24E650PL) na globalne ocieplenie
Wyniki oceny wpływu globalnego ocieplenia na 24-calowy monitor (S24E650PL) 21,7%: Przedprodukcja 0,3%: Technologie wydajności produkcji 0,7%: Dystrybucja 75,6%: Użytkowanie 1,7%: Utylizacja

Substancje ryzykowne dla środowiska we wszystkich produktach
są ściśle kontrolowane, aby były bezpieczne w użytkowaniu

Zgodnie z zasadą „bez kompromisów w kwestiach ochrony środowiska” firma Samsung Electronics ściśle zarządza substancjami ryzykownymi dla środowiska. Zgodnie z bardziej rygorystycznymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska ustanowiliśmy „Standardy kontroli substancji stosowanych w produktach” i przeprowadziliśmy dokładne wstępne kontrole i dalsze zarządzanie wszystkimi używanymi komponentami i surowcami. Dobrowolnie sformułowaliśmy plany ograniczenia stosowania nie tylko substancji objętych ograniczeniami, ale także substancji potencjalnie ryzykownych dla środowiska, takich jak polichlorek winylu (PCW), bromowane środki zmniejszające palność (BFR), beryl i antymon. Przez cały czas stale ograniczamy użycie materiałów ryzykownych dla środowiska w naszych produktach.
Firma Samsung Electronics proaktywnie zarządza substancjami ryzykownymi dla środowiska od 2004 roku, dwa lata przed wprowadzeniem dyrektywy UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS). Bodźcem do wewnętrznego ustanowienia rygorystycznego systemu zarządzania przed wydaniem dyrektywy przez UE była filozofia zarządzania firmy Samsung Electronics, kładąca nacisk na środowisko. Na początku w 2005 roku zbudowaliśmy laboratorium do analizy substancji ryzykownych dla środowiska i lotnych związków organicznych oraz stworzyliśmy system samokontroli. Ponadto nasze laboratorium analiz środowiskowych uzyskało certyfikat Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), co zwiększyło wiarygodność naszej analizy danych i możliwości eksperymentalnych w 2019 r.

Zdjęcie zarządzania substancją ryzykowną dla środowiska
Zdjęcie zarządzania substancją ryzykowną dla środowiska
Ta infografika przedstawia klasyfikację substancji, które mają wpływ ma produkcję. Substancje objęte ograniczeniami: Substancje są zarządzane na podstawie przepisów lub konwencji i dobrowolnie wycofywane ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla środowiska lub zdrowia. Substancje potencjalnie niebezpieczne: Substancje, które wymagają ciągłej obserwacji i mają zostać uregulowane w przyszłości.
Klasyfikacja substancji dotycząca wytwarzania produktu Substancje objęte ograniczeniami: Substancje są zarządzane na podstawie przepisów lub konwencji i dobrowolnie wycofywane ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla środowiska lub zdrowia Substancje potencjalnie niebezpieczne: Substancje, które wymagają ciągłej obserwacji i mają zostać uregulowane w przyszłości.
Historia przyjaznego dla środowiska zarządzania substancjami firmy Samsung Electronics
Ta infografika przedstawia proces zarządzania substancjami niebezpiecznymi przez Samsung Electronics.
2019: - Zakazano stosowania dodatkowych ośmiu rodzajów ftalanów (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) - Zakazano stosowania sterylizatorów/środków antykorozyjnych do produktów z klimatyzatorami i filtrami oczyszczaczy powietrza (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Zakazano stosowania czterech rodzajów ftalanów we wszystkich komponentach (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2016: Zakazano stosowania czterech rodzajów ftalanów w nowych komponentach (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2015: Zakaz stosowania heksabromocyklododekanu (HBCD) i nonylofenolu 2013: Wprowadzenie produktów wolnych od ftalanów i antymonu (niektóre elementy laptopów, telewizorów, monitorów i produktów kina domowego) 2012: - Wprowadzenie produktów wolnych od PCW (niektóre elementy laptopów, telewizorów, monitorów i produktów kina domowego) - Zakaz stosowania chlorowanych substancji zmniejszających palność w telefonach komórkowych i odtwarzaczach MP3 2011: Wprowadzenie telefonów komórkowych całkowicie wolnych od związków berylu 2010: - Zakaz stosowania chlorku kobaltu - Wprowadzenie nowo opracowanych telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i odtwarzaczy MP3 całkowicie wolnych od BFR i PCW 2008: - Zakaz stosowania sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) i związków antymonu - Wprowadzenie telefonów komórkowych wolnych od BFR i PCW (w wybranych modelach) 2006: - Ustalenie planów ograniczenia zużycia BFR i PCW 2005: - Zakaz stosowania PBB i PBDE w produktach oraz BFR w opakowaniach - Opracowanie drzewa technologicznego celem redukcji wykorzystania BFR (usprawnienia łańcucha dostaw) 2004: Całkowite wycofanie kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i chromu sześciowartościowego (Cr6+) 2003: Wprowadzenie standardów kontroli substancji stosowanych w produktach
  • Wprowadzenie standardów kontroli substancji stosowanych w produktach 475.3KB POBIERZ
  • Deklaracja REACH SVHC 185.2KB POBIERZ

Wdrażamy system certyfikacji Eco-Partner, aby ściśle zarządzać łańcuchem dostaw

Samsung Electronics przeprowadza ocenę Eco-Partner wszystkich dostawców produktów i części, aby dokładnie zbadać nie tylko produkty, ale także części.
Udzielamy certyfikacji, oceniając ich zgodność z naszymi standardami kontroli substancji stosowanych w produktach oraz systemem zarządzania jakością środowiska dostawców. Dostawcy przedkładają raport środowiskowy dotyczący produktu, zawierający informacje o ich substancjach niebezpiecznych, wraz z danymi od dostawcy surowców. Następnie Samsung Electronics dokonuje dokładnej oceny, odwiedzając zakłady produkcyjne dostawców w celu zweryfikowania przesłanych dokumentów. Aby zachować certyfikat Eco-Partner, dostawcy muszą być poddawani audytowi co dwa lata, a Ci, którzy nie przejdą audytu, są wykluczani z łańcucha dostaw. W ten sposób staramy się włączyć naszych dostawców do naszych inicjatyw Green Management. Zamiast jednorazowej oceny zapewniamy ciągłe zarządzanie i ocenę, aby zapewnić zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.

Zdjęcie procesu certyfikacji Eco-partner

Samsung Electronics kontynuuje badania nad sposobami oszczędzania energii

Samsung Electronics podejmuje ciągłe próby wytwarzania wysoce energooszczędnych produktów. Jeśli produkt może działać jeszcze lepiej, zużywając przy tym mniej energii, klienci oszczędzą. Jednocześnie mniej energii potrzebnej, by wytworzyć np. prąd, to mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, niezwykle efektywnych energetycznie technologii, zużycie energii podczas użytkowania naszych produktów w 2019 było przeciętnie o 42% niższe niż w roku 2008. Oznacza to, że byliśmy w stanie stworzyć skuteczniejszy produkt, zużywając o połowę mniej energii. Nie spoczęliśmy jednak na laurach – nadal prowadzimy badania, by opracowywać przełomowe technologie, które pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.

Zdjęcie produktu energooszczędnego

Samsung Electronics continues to research ways to save energy

Samsung Electronics ceaselessly endeavors to manufacture highly energy-efficient products that use less energy for better performance. If a product can deliver an even more outstanding performance using less energy, then customers can save on energy costs. Less energy is used to generate power, resulting in lower greenhouse gas emissions. As a result of applying innovative, energy-efficient technologies on our products in 2019, we were able to lower the energy consumption of our products by 42% compared to 2008. This means we were able to make a better-performing product using half the energy. But our work does not stop there -- we continue our research to develop groundbreaking technology that will reduce energy use even further.

A photo of energy efficiency product

Działania firmy Samsung Electronics na rzecz ochrony środowiska są uznawane na całym świecie

Produkty firmy Samsung Electronics zostały docenione za ich przyjazność dla środowiska w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i Brazylii, gdzie otrzymały certyfikaty ekologiczne, takie jak znaki ekologiczne i etykiety emisji dwutlenku węgla. Było to możliwe dzięki naszym wysiłkom w zakresie badania i opracowywania produktów, które przy zastosowaniu zaawansowanych technologii stawiają środowisko na pierwszym miejscu. Ale to nie wszystko. Firma Samsung Electronics będzie nadal realizować wizję „PlanetFirst”, stawiając na pierwszym miejscu Ziemię i środowisko. Dołożymy wszelkich starań, aby życie było wygodne i przyjazne dla środowiska.

To jest globalna etykieta dotycząca środowiska i deklaracja produktu przyjaznego dla środowiska firmy Samsung Electronics. Globalna etykieta środowiskowa ma etykietę środowiskową Korei Południowej, Chin, Szwecji, Europy Północnej, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Etykieta deklaracji produktu dotycząca środowiska zawiera brytyjskie stowarzyszenie Carbon Trust, Korean Water Footprint i US UL EPD.
To jest globalna etykieta dotycząca środowiska i deklaracja produktu przyjaznego dla środowiska firmy Samsung Electronics. Globalna etykieta środowiskowa ma etykietę środowiskową Korei Południowej, Chin, Szwecji, Europy Północnej, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Etykieta deklaracji produktu dotycząca środowiska zawiera brytyjskie stowarzyszenie Carbon Trust, Korean Water Footprint i US UL EPD.

Oszczędzaj, używaj dłużej i używaj ponownie

Obraz tła strony Efektywność wykorzystania zasobów