System wartości zarządzania środowiskiem

Firma Samsung Electronics położyła podwaliny pod zarządzanie środowiskiem jako filozofię XXI wieku w deklaracji środowiskowej firmy Samsung z 1992 roku. Od tego czasu wykroczyliśmy poza zwykłe bierne przestrzeganie przepisów i praw dotyczących ochrony środowiska. Wprowadziliśmy zarządzanie środowiskiem, oferując naszym klientom przyjazne dla środowiska rozwiązania i wskazując drogę do zrównoważonej przyszłości. Zdrowe środowisko ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.

 
Filozofia: Przyczyniamy się do ochrony życia ludzkiego i globalnego środowiska poprzez praktyki biznesowe, które szanują ludzi i naturę. Wizja: Zapewniamy klientom nowe, zrównoważone doświadczenia poprzez innowacyjne, przyjazne dla środowiska produkty i technologie oraz wskazujemy drogę do zrównoważonej przyszłości globalnego społeczeństwa „PlanetFirst”: Hasło, które wyraża nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu i zarządzanie zrównoważonym rozwojem poprzez praktyki biznesowe, które priorytetowo traktują ochronę środowiska. Okrągły kształt logo oznacza ziemię i nowy początek, a zielone i niebieskie kolory przedstawiają żyzną ziemię i wodę, które przetrwają pokolenia

Działania dotyczące klimatu

Zmiany klimatyczne wpływają na każdą część świata.
Poprzez redukcję gazów cieplarnianych i powiązane inicjatywy, nasza reakcja na zmianę klimatu koncentruje się na zmianach na rzecz zrównoważonej, ekologicznej przyszłości.

Kluczowy obraz strony Działania dotyczące klimatu

Produkty przyjazne dla środowiska

Elektronika może być bardziej ekologiczna.
W firmie Samsung Electronics uwzględniamy środowisko podczas opracowywania wszystkich naszch produktów, zaczynając od fazy planowania.
Staramy się korzystać z zaawansowanych technologii, aby uczynić życie wygodniejszym i bardziej ekologicznym.

Kluczowy obraz strony Produkty przyjazne dla środowiska

Efektywność wykorzystania zasobów

Ograniczone zasoby Ziemi wymagają oszczędzania, dłuższego użytkowania i recyklingu.
Samsung Electronics kontynuuje badania mające na celu maksymalizację wykorzystania zasobów.

Kluczowy obraz strony Efektywność wykorzystania zasobów

Miejsca pracy świadome ekologicznie

Miejsca, w których wytwarzane są produkty, nie są wyłączone z uwarunkowań środowiskowych.
Ludzie i przyroda współistnieją w przyjaznych dla środowiska miejscach pracy Samsung Electronics.

Kluczowy obraz strony Miejsca pracy świadome ekologicznie

Dane środowiskowe

Firma Samsung Electronics w przejrzysty sposób publikuje swoje zasady dotyczące ochrony środowiska i wyników.
Aby chronić środowisko, zarządzanie środowiskiem uwzględnia nawet ciche głosy, czyniąc komunikację i zaangażowanie otwarte dla wszystkich.

Główny obraz strony Dane środowiskowe