Ten klip wideo przedstawia 10-letnią historię firmy Samsung w zakresie opracowywania produktów przyjaznych dla środowiska. „Firma Samsung Electronics zadeklarowała ekologiczną strategię zarządzania w 2009 roku. Poniżej przedstawiono 10-letnią historię dotyczącą klientów i środowiska”.

„PlanetFirst”

Oto hasło oddające determinację i działania Samsung Electronics na rzecz Ziemi i środowiska naturalnego. Firma Samsung Electronics zdefiniowała eko-zarządzanie jako filozofię XXI w. w swojej Deklaracji Środowiskowej z roku 1992. Od tamtego czasu nie tylko przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, ale proaktywnie stosujemy zasady eko-zarządzania, oferując klientom ekologiczne rozwiązania i wyznaczając drogę do zrównoważonego rozwoju. Zdrowe środowisko jest kluczowe dla naszej przyszłości.

System eko-zarządzania

Obraz zawiera zasadnicze założenia filozofii eko-zarządzania. Są nimi „przyczynianie się do rozwoju ludzkości i ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności w sposób, który szanuje zarówno ludzi, jak i naturę, ponieważ szanuje wszelkie formy życia“.
Obraz zawiera wizję w ramach systemu eko-zarządzenia. Jest nią „zapewnienie klientom nowych, przyjaznych dla środowiska doświadczeń i wyznaczanie drogi dla zrównoważonego rozwoju globalnej społeczności poprzez innowacyjne i przyjazne proekologiczne produkty i technologie“.
Obraz zawiera hasło eko-zarządzania. Jest nim „PlanetFirst“, co zakłada „dążenie do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego zarządzania poprzez działalność biznesową, która Ziemię stawia na pierwszym miejscu“.

KPI: Eko-zarządzanie

Samsung Electronics realizuje jasno sprecyzowane cele dotyczące eko-zarządzania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i tworzenia ekologicznych produktów w jak najmniejszym stopniu wpływających na środowisko naturalne, by budować ekonomię opartą na recyklingu.

Niniejsza infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie. Ma ono na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu łącznie o 250 000 000 ton w latach 2009–2020.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

Spełnianie przez nowo opracowywane produkty standardów oznakowania ekologicznego

Spełnianie przez nowo opracowywane produkty standardów oznakowania ekologicznego

Globalne zbieranie odpadów

Globalne zbieranie odpadów

Ta infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, w ramach którego docelowa globalna intensywność emisji gazów cieplarnianych z naszych obiektów to 1,55 tony CO2 na 100 mln KRW.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

Niniejsza infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, którego celem jest sprawienie, że 95% odpadów produkcyjnych zostanie poddanych recyklingowi.

Tempo recyklingu odpadów produkcyjnych w placówkach Samsung

Ta infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, w ramach którego docelowa intensywność zużycia wody wynosi 50 ton na 100 mln KRW.

Intensywność zużycia wody

Działania na rzecz klimatu

Zmiany klimatyczne mają wpływ na każdy zakątek naszej planety.
Za sprawą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i powiązanych inicjatyw nasze działania dotyczące zmian klimatycznych skupiają się na wprowadzeniu modyfikacji, które zapewnią zrównoważony rozwój i „zieloną“ przyszłość.

Główny obraz reprezentujący stronę „Zmiany klimatyczne“

Produkty przyjazne dla środowiska

Elektronika może być bardziej ekologiczna.
W firmie Samsung Electronics uwzględniamy środowisko podczas opracowywania wszystkich naszch produktów, zaczynając od fazy planowania.
Staramy się korzystać z zaawansowanych technologii, aby uczynić życie wygodniejszym i bardziej ekologicznym.

Kluczowy obraz strony Produkty przyjazne dla środowiska

Efektywne wykorzystanie zasobów

To, co wytworzono z ograniczonych zasobów Ziemi, należy chronić, dłużej wykorzystywać i poddawać recyklingowi. W Samsung Electronics wciąż prowadzimy badania na tym, jak zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów.

Główny obraz reprezentujący stronę „Efektywne wykorzystanie zasobów“

Miejsca pracy świadome ekologicznie

Miejsca, w których wytwarzane są produkty, nie są wyłączone z uwarunkowań środowiskowych.
Ludzie i przyroda współistnieją w przyjaznych dla środowiska miejscach pracy Samsung Electronics.

Kluczowy obraz strony Miejsca pracy świadome ekologicznie

Zrównoważony łańcuch dostaw

Dzieląc się wartością ekozarządzania z naszymi partnerami,
budujemy bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska łańcuch dostaw.

Główny obraz reprezentujący stronę „Zrównoważony łańcuch dostaw“

Komunikacja i zaangażowanie

Samsung Electronics w sposób przejrzysty publikuje swoją politykę dotyczącą środowiska naturalnego oraz dane na temat wyników.
Aby chronić środowisko, w eko-zarządzaniu bierzemy pod uwagę nawet najdrobniejsze sugestie, sprawiając, że komunikacja i zaangażowanie są dostępne dla wszystkich.

Główny obraz reprezentujący stronę „Komunikacja i zaangażowanie“