Niniejszy materiał wideo przedstawia eko-zarządzanie Samsung Electronics: „nie tylko przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, ale proaktywnie stosujemy zasady eko-zarządzania, oferując klientom ekologiczne rozwiązania i wyznaczając drogę do zrównoważonego rozwoju. Zdrowe środowisko jest kluczowe dla naszej przyszłości.“

„PlanetFirst”

Oto hasło oddające determinację i działania Samsung Electronics na rzecz Ziemi i środowiska naturalnego. Firma Samsung Electronics zdefiniowała eko-zarządzanie jako filozofię XXI w. w swojej Deklaracji Środowiskowej z roku 1992. Od tamtego czasu nie tylko przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, ale proaktywnie stosujemy zasady eko-zarządzania, oferując klientom ekologiczne rozwiązania i wyznaczając drogę do zrównoważonego rozwoju. Zdrowe środowisko jest kluczowe dla naszej przyszłości.

System eko-zarządzania

Obraz zawiera zasadnicze założenia filozofii eko-zarządzania. Są nimi „przyczynianie się do rozwoju ludzkości i ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności w sposób, który szanuje zarówno ludzi, jak i naturę, ponieważ szanuje wszelkie formy życia“.
Obraz zawiera wizję w ramach systemu eko-zarządzenia. Jest nią „zapewnienie klientom nowych, przyjaznych dla środowiska doświadczeń i wyznaczanie drogi dla zrównoważonego rozwoju globalnej społeczności poprzez innowacyjne i przyjazne proekologiczne produkty i technologie“.
Obraz zawiera hasło eko-zarządzania. Jest nim „PlanetFirst“, co zakłada „dążenie do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego zarządzania poprzez działalność biznesową, która Ziemię stawia na pierwszym miejscu“.

KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie

Samsung Electronics realizuje jasno sprecyzowane cele dotyczące eko-zarządzania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i tworzenia ekologicznych produktów w jak najmniejszym stopniu wpływających na środowisko naturalne, by budować ekonomię opartą na recyklingu.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

Niniejsza infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie. Ma ono na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu łącznie o 250 000 000 ton w latach 2009–2020.

Spełnianie przez nowo opracowywane produkty standardów oznakowania ekologicznego

Spełnianie przez nowo opracowywane produkty standardów oznakowania ekologicznego

Globalne zbieranie odpadów

Globalne zbieranie odpadów

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

Ta infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, w ramach którego docelowa globalna intensywność emisji gazów cieplarnianych z naszych obiektów to 1,55 tony CO2 na 100 mln KRW.

Tempo recyklingu odpadów produkcyjnych w placówkach Samsung

Niniejsza infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, którego celem jest sprawienie, że 95% odpadów produkcyjnych zostanie poddanych recyklingowi.

Intensywność zużycia wody

Ta infografika zawiera KPI na rok 2020: Eko-zarządzanie, w ramach którego docelowa intensywność zużycia wody wynosi 50 ton na 100 mln KRW.

Działania na rzecz klimatu

Zmiany klimatyczne mają wpływ na każdy zakątek naszej planety.
Za sprawą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i powiązanych inicjatyw nasze działania dotyczące zmian klimatycznych skupiają się na wprowadzeniu modyfikacji, które zapewnią zrównoważony rozwój i „zieloną“ przyszłość.

Główny obraz reprezentujący stronę „Zmiany klimatyczne“

Produkty przyjazne dla środowiska

Elektronika może być bardziej eko-świadomość.
W Samsung Electronics w całym procesie opracowywania nowego produktu, począwszy od fazy planowania mamy na uwadze środowisko naturalne. Dążymy do tego, by za pomocą zaawansowanych technologii uczynić życie wygodniejszym i lepszym dla naszej planety.

Główny obraz reprezentujący stronę „Produkty przyjazne dla środowiska“

Efektywne wykorzystanie zasobów

To, co wytworzono z ograniczonych zasobów Ziemi, należy chronić, dłużej wykorzystywać i poddawać recyklingowi. W Samsung Electronics wciąż prowadzimy badania na tym, jak zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów.

Główny obraz reprezentujący stronę „Efektywne wykorzystanie zasobów“

Proekologiczne obiekty

Obiekty, w których wytwarzane są produkty, także podlegają działaniom na rzecz środowiska naturalnego.
W naszych proekologicznych obiektach człowiek funkcjonuje w zgodzie z otaczającą go naturą.

Główny obraz reprezentujący stronę „Proekologiczne obiekty“

Zrównoważony łańcuch dostaw

Dzieląc się korzyściami eko-zarządzania z naszymi partnerami,
tworzymy bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska łańcuch dostaw.

Główny obraz reprezentujący stronę „Zrównoważony łańcuch dostaw“

Komunikacja i zaangażowanie

Samsung Electronics w sposób przejrzysty publikuje swoją politykę dotyczącą środowiska naturalnego oraz dane na temat wyników.
Aby chronić środowisko, w eko-zarządzaniu bierzemy pod uwagę nawet najdrobniejsze sugestie, sprawiając, że komunikacja i zaangażowanie są dostępne dla wszystkich.

Główny obraz reprezentujący stronę „Komunikacja i zaangażowanie“