Efektywność wykorzystania zasobów

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi

Główny obraz reprezentujący stronę „Efektywność wykorzystania zasobów“

Od czasów Rewolucji Przemysłowej rozwojowi gospodarczemu towarzyszyło lekkomyślne wydobycie i eksploatowanie zasobów naturalnych. Eksperci ostrzegali, że może to skutkować problemami ekologicznymi i wyczerpaniem złóż. W Samsung Electronics jesteśmy świadomi tych zagrożeń i wdrażamy szeroki wachlarz działań mających im zaradzić.
W procesie opracowywania i wytwarzania produktów efektywnie wykorzystujemy zasoby dzięki innowacjom technologicznym oraz wynajdujemy sposoby na ponowne wykorzystanie nieodzownie pojawiających się odpadów i zużytych produktów. Nie ustajemy w staraniach, by tworzyć lepsze produkty przy zużyciu mniejszej ilości zasobów oraz by zmieniać e-odpady w zasoby, które można wykorzystać.

KPI: Efektywność wykorzystania zasobów

KPI: Efektywność wykorzystania zasobów
 • Łączny odbiór globalnych e-odpadów

 • Wykorzystanie plastiku z recyklingu

 • Wykorzystanie papieru z recyklingu

 • Stopień recyklingu odpadów w placówkach Samsung.

 • Intensywność zużycia wody

KPI: Efektywność wykorzystania zasobów
 • Łączny odbiór globalnych e-odpadów

 • Wykorzystanie plastiku z recyklingu

 • Wykorzystanie papieru z recyklingu

KPI: Efektywność wykorzystania zasobów
 • Stopień recyklingu odpadów w placówkach Samsung.

 • Intensywność zużycia wody

Pragniemy stworzenia gospodarki o zamkniętym obiegu, w której zasoby będą nieustannie ponownie wykorzystywane

Aby chronić środowisko w ciężkich dla niego czasach i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Samsung Electronics zaangażowała się w działania skupiające się na gospodarce o zamkniętym obiegu. Wychodzimy poza model jednorazowej konsumpcji zasobów, by zapewnić, że będą one ponownie wykorzystywane za sprawą odbioru i recyklingu odpadów. Poszukujemy sposobów wytwarzania przy mniejszym zużyciu zasobów poprzez unifikację materiałów i zmianę procesu montażu. Zużyte produkty są bezpłatnie odbierane od konsumentów, a materiały są poddawane recyklingowi. Ten system pozwala Samsung Electronics znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na wydobycie dodatkowych zasobów naturalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wynikającą ze spalania odpadów oraz zapobiegać zanieczyszczeniom gleby i wód gruntowych powodowanym przez wysypiska.

Jednak najlepszym sposobem na oszczędne gospodarowanie zasobami jest produkcja dobrej jakości, trwałych produktów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek Samsung Electronics przeprowadza rygorystyczne testy niezawodności, by zwiększyć jego wytrzymałość. Zapewniamy ponadto wygodny system napraw za sprawą naszych globalnych centrów serwisowych i oferujemy ciągłe aktualizacje oprogramowania. Praktyki te sprawiają, że – wydłużając życie produktu – chronimy zasoby.

Struktura gospodarki okrężnej przyjęta przez Samsung Electronics

Obraz struktury gospodarki obiegowej przyjętej przez Samsung Electronics

Na nowo ożywiamy zużyte produkty

Ustanowienie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym jest zasadniczym i podstawowym czynnikiem w zakresie minimalizacji odpadów i wydajnego wykorzystywania zasobów.
W związku z tym Samsung Electronics na całym świecie prowadzi program Re+, polegający na zbieraniu odpadów elektronicznych. Produkty wycofane z eksploatacji są zbierane za pośrednictwem naszych centrów serwisowych lub spółdzielni zajmujących się recyklingiem, a zebrane odpady elektroniczne są poddawane recyklingowi przy użyciu metody przyjaznej dla środowiska i ponownie wykorzystywane jako przydatne zasoby. W latach 2009-2018 byliśmy w stanie zebrać łącznie 3,55 mln ton odpadów.

Obraz reprezentujący program R+ Samsung Electronics – najbardziej reprezentatywny i efektywny pod względem wykorzystania zasobów program firmy.

Po zużyciu dany zasób jest odnawiany, poddawany recyklingowi i ponownie kierowany do użytkowania.

Samsung Electronics odchodzi od poprzedniej struktury konsumującej zasoby, w której zasoby były usuwane po jednorazowym użyciu, i realizuje różne działania, które dotyczą recyklingu w pętli zamkniętej, polegającym na odzyskaniu, przetworzeniu, a następnie ponownym wykorzystaniu zużytych zasobów. W ramach naszych starań o ustanowienie struktury społecznej recyklingu zasobów, najpierw analizujemy skład naszych głównych produktów i ponownie analizujemy pod różnymi kątami wpływ, jaki każda substancja ma na bezpieczeństwo łańcucha dostaw, środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Obrazek pokazuje standardowy skład telefonów komórkowych: plastik 35,1%, aluminium 20,2%, stal 10,6%, miedź 10%, kobalt 8,6% i inne materiały 15,5%.

Jednym z reprezentatywnych przypadków recyklingu Samsunga jest Centrum Recyklingu Asan, założone i obsługiwane przez firmę Samsung. Wszystkie duże elementy metalowe i z tworzyw sztucznych pochodzące z centrum recyklingu są ponownie wykorzystywane do produkcji elektroniki. Od momentu założenia w 1998 r. Centrum Recyklingu Asan zajmuje się recyklingiem zużytej elektroniki. Tylko w 2018 roku przetworzyło 369 000 jednostek lodówek, pralek, klimatyzatorów i urządzeń IT, oddzielając 25 207 ton głównych metali (stal, miedź, aluminium itp.) i plastiku do recyklingu. Tworzywa sztuczne z zużytej elektroniki, sortowane w Centrum Recyklingu Asan, są dostarczane producentom tworzyw sztucznych, którzy przekształcają je w celu ponownego użycia. Wykorzystując wspólnie opracowaną technologię, Centrum Recyklingu Asan ustanowiło zamknięty system recyklingu, który umożliwia stosowanie odnowionego plastiku w produktach Samsung. W 2018 r. w tym zamkniętym systemie recyklingu wyprodukowano 2743 tony odnowionego plastiku. Zastosowano go w lodówkach, klimatyzatorach i pralkach Samsung. Z innych kanałów do produkcji urządzeń, telewizorów, monitorów i ładowarek do telefonów komórkowych pozyskano około 39 000 ton odnowionego plastiku. Miedź jest oddzielana od głównych komponentów (przewodów, sprężarek itp.), poddawana recyklingowi i wykorzystywana do produkcji innej elektroniki. Innym przykładem jest kobalt, który jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych w bateriach do telefonów komórkowych.

Niniejsza infografika przedstawia proces recyklingu plastiku w centrum recyklingu Asan.
 • Lista instrukcji dotyczących odbioru i recyklingu wg krajów 89 KB POBIERZ
 • Lista instrukcji dotyczących recyklingu opakowań i baterii w krajach europejskich 162 KB POBIERZ

Odpady produkcyjne zmieniamy w zasoby

Ilość odpadów, jaką generuje się od fazy opracowywania produktu po jego wytwarzanie, jest znaczna. W przypadku złożonych urządzeń elektronicznych z licznymi komponentami znaczenie ma tu także wyrzucone opakowanie każdej z części. Na koniec danego projektu wiele produktów pilotażowych wykorzystanych, by udoskonalić produkt docelowy, również zostaje wyrzuconych. Jeśli wszystkie takie odpady byłyby spalane lub zakopywane, środowisko naturalne zostałoby zanieczyszczone, a zasoby – uszczuplone. By sprawić, że odpady takie można ponownie wykorzystać, Samsung Electronics poddaje je specjalnemu recyklingowi, który zwiększa ich wydajność. W efekcie w roku 2016 (a więc aż 4 lata przed terminem) osiągnęliśmy cel, jakim było przekształcanie 95% wszystkich odpadów w zasoby.

Odpady produkcyjne zmieniamy w zasoby

Zastąpiliśmy plastikowe opakowania jednorazowego użytku materiałami przyjaznymi dla środowiska.

Niedawno zanieczyszczenie plastikiem środowiska morskiego, mikroplastiki i inne problemy związane z tworzywami sztucznymi stały się gorącym tematem na całym świecie. Zgodnie z tym trendem firma Samsung Electronics ustanowiła przyjazną dla środowiska politykę pakowania i zastępuje materiały plastikowe jednorazowego użytku stosowane w naszych produktach produktami z papieru, bioplastiku lub innych materiałów środowiskowych. Bioplastik jest przyjaznym dla środowiska tworzywem sztucznym o niższej zawartości paliw kopalnych dzięki zastosowaniu skrobi, trzciny cukrowej i innych materiałów biologicznych. Ponadto do 2020 r. do wytwarzania paczek i instrukcji wszystkich naszych produktów planujemy stosować tylko papier, który uzyskał certyfikację zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zastosowanie materiałów opakowaniowych przyjaznych dla środowiska
Zdjęcie dotychczasowego opakowania smartfona i materiału opakowania modelu Galaxy S10
Dotychczasowy materiał opakowaniowy smartfona - Plastik: ładowarka, zestaw słuchawkowy, wkładka douszna, kabel Materiał opakowania modelu Galaxy S10 - Papier: zestaw słuchawkowy, wkładka douszna, kabel - Materiał nieprzeznaczony na opakowanie: ładowarka

Wydłużenie życia produktów

Wydłużenie życia produktów poprzez obsługę klienta i lepszą wytrzymałość.

Samsung Electronics dąży do zwiększenia wytrzymałości swoich produktów poprzez przeprowadzanie zróżnicowanych badań i testów, takich jak na przykład badania na wytrzymałość, odporność na upadek czy ocena życia produktu. Są one przeprowadzane w fazie opracowywania produktu, aby użytkownicy mogli dłużej cieszyć się jego niezawodnością. Wychodząc poza międzynarodowe standardy, przeprowadzamy także między innymi testy na upadek pod różnymi kątami i na różnego rodzaju podłoże oraz testy na wodoodporność w różnych warunkach.
Samsung dąży także do zminimalizowania wymiany części i konieczności napraw w przypadku nieprawidłowej pracy produktu lub jego uszkodzenia. Co więcej, skupiamy się na wydłużaniu życia produktów poprzez świadczenie błyskawicznych usług diagnostycznych oraz napraw przeprowadzanych przez wykwalifikowanych specjalistów. W ramach tego zapewniamy wygodne formy odbioru produktu i naprawy „od ręki”. Nieustannie poszerzamy sieć autoryzowanych serwisów naprawczych marki Samsung, aby jeszcze szybciej świadczyć usługi diagnostyczne i naprawcze.

Zdjęcie telefonu poddawanego testowi na wytrzymałość
Upcykling w linii Galaxy
– Wypełnianie społecznej odpowiedzialności poprzez wyrzucone telefony komórkowe

Od 2016 roku Samsung Electronics nieustannie realizuje projekt upcyklingu w linii Galaxy. Polega on na zamianie starych smartfonów Galaxy, które nie są już używane, w nowo działające urządzenia IoT. Dzięki takim urządzeniom Internetu Rzeczy – między innymi karmnikom dla zwierząt domowych i dzwonkom do drzwi – byliśmy w stanie poprawić jakość życia naszych konsumentów, jednocześnie chroniąc środowisko.
W 2018 roku przeprowadziliśmy projekt rozwoju podstawowego oftalmoskopu, wykorzystując upcykling linii Galaxy. We współpracy z Projektem BOM realizowanym przez Yonsei University Health Syste, który Samsung Electronics wspiera w ramach programu Tomorrow Solution Program, opracowaliśmy oftalmoskopy, które można stosować w krajach rozwijających się, w których ludzie są pozbawieni odpowiedniego leczenia z powodu trudności w dystrybucji drogich urządzeń diagnostycznych. W rezultacie oczekuje się, że wielu mieszkańców krajów rozwijających się uniknie ryzyka ślepoty. Ponadto planujemy rozszerzyć zastosowanie technologii między innymi na urządzenia do diagnostyki szyjki macicy, aby przyczynić się do dalszego promowania zdrowia w krajach rozwijających się.
Program upcyklingu Galaxy będzie proponować różne koncepcje wykraczające poza sektor opieki zdrowotnej w celu zmniejszenia marnotrawstwa zasobów we współpracy z instytucjami, które dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w środowisku o ograniczonych zasobach.

Zdjęcie wypełniania społecznej odpowiedzialności poprzez wyrzucone telefony komórkowe

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi cenne zasoby wodne

W odpowiedzi na coraz poważniejszy globalny kryzys zasobów wodnych oraz w ramach naszych działań na rzecz ochrony środowiska Samsung Electronics wprowadził strategię 3R (Reduce, Reuse, Recycle – ogranicz, użyj ponownie, wprowadź ponownie do obiegu) dotyczącą zasobów wodnych. Zapobiegliśmy marnowaniu zasobów wodnych, wymieniając stare zawory w celu powstrzymania wycieków oraz opracowując wyrafinowane jednostki sterujące, dzięki czemu wykorzystywana jest tylko niezbędna ilość wody. Ponadto usprawniliśmy stosowane procesy, aby umożliwić ponowne wykorzystanie wody i zmniejszenie jej zużycia. Wcześniej woda używana w jednym procesie nie mogła być ponownie wykorzystana w innym, ponieważ każdy proces wymagał wody o różnych standardach. Jednak poprzez standaryzację wody możemy teraz ponownie wykorzystać wodę w wielu procesach. Dzięki takim wysiłkom byliśmy w stanie ponownie wykorzystać 60 609 ton wody w 2018 r., czyli o 8% więcej niż rok wcześniej, a ponownie wykorzystana woda stanowiła 45,1% całkowitej zużytej wody. W dalszym ciągu poszukujemy nowych sposobów zmniejszenia zużycia wody w oparciu o intensywność (tona/100 mln KRW), by uzyskać wynik na poziomie co najmniej 50% do 2020 r.

Niniejsza infografika przedstawia politykę dotyczącą zasobów wodnych. Na górze widać podstawową filozofię, a na dole – wytyczne określające działania. W myśl podstawowej filozofii Samsung Electronics ma świadomość tego, że zasoby wodne są ważne dla utrzymania zrównoważonego rozwoju zarówno w społeczeństwie, jak i w biznesie, a przekonanie to sprawia, że jako firma globalna wywiązujemy się z naszego obowiązku ochrony tych zasobów. Wytyczne określające działania obejmują 1) dążenie do ograniczenia ryzyka związanego z zasobami wodnymi w zarządzaniu biznesowym, 2) świadomość wagi zasobów wodnych w ramach naszej kultury korporacyjnej, 3) aktywną współpracę w celu spełniania standardów określonych w polityce dotyczącej zasobów wodnych oraz 4) upublicznianie naszej polityki i działań związanych z zasobami wodnymi.
Nasze miejsca pracy świadome ekologicznie współistnieją z naturą
Obraz tła strony Miejsc pracy świadomych ekologicznie