Efektywność wykorzystania zasobów

Oszczędzaj, używaj dłużej i używaj ponownie

Kluczowy obraz strony Efektywność wykorzystania zasobów

Od czasów Rewolucji Przemysłowej rozwojowi gospodarczemu towarzyszyło lekkomyślne wydobycie i eksploatowanie zasobów naturalnych. Eksperci ostrzegali, że może to skutkować problemami ekologicznymi i wyczerpaniem złóż. W Samsung Electronics jesteśmy świadomi tych zagrożeń i wdrażamy szeroki wachlarz działań mających im zaradzić.
W procesie opracowywania i wytwarzania produktów efektywnie wykorzystujemy zasoby dzięki innowacjom technologicznym oraz wynajdujemy sposoby na ponowne wykorzystanie nieodzownie pojawiających się odpadów i zużytych produktów. Nie ustajemy w staraniach, by tworzyć lepsze produkty przy zużyciu mniejszej ilości zasobów oraz by zmieniać e-odpady w zasoby, które można wykorzystać.

Kluczowe wskaźniki efektywności — Efektywność wykorzystania zasobów

Wyświetlone są wyniki za rok 2019. Łączny odbiór globalnych e-odpadów: 403 mln ton. Wykorzystanie plastiku z recyklingu: 24,5 miliona ton. Stopień recyklingu odpadów w placówkach Samsung: 95%. Intensywność zużycia wody: 67 ton/100 mln KRW
Wyniki na rok 2019 Łączny odbiór globalnych e-odpadów: 403 mln ton Wykorzystanie plastiku z recyklingu: 24,5 miliona ton Stopień recyklingu odpadów w placówkach Samsung: 95% Intensywność zużycia wody: 67 ton/100 mln KRW

Pragniemy stworzenia gospodarki o zamkniętym obiegu, w której zasoby będą nieustannie ponownie wykorzystywane

Aby chronić środowisko w ciężkich dla niego czasach i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Samsung Electronics zaangażowała się w działania skupiające się na gospodarce o zamkniętym obiegu. Wychodzimy poza model jednorazowej konsumpcji zasobów, by zapewnić, że będą one ponownie wykorzystywane za sprawą odbioru i recyklingu odpadów. Poszukujemy sposobów wytwarzania przy mniejszym zużyciu zasobów poprzez unifikację materiałów i zmianę procesu montażu. Zużyte produkty są bezpłatnie odbierane od konsumentów, a materiały są poddawane recyklingowi. Ten system pozwala Samsung Electronics znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na wydobycie dodatkowych zasobów naturalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wynikającą ze spalania odpadów oraz zapobiegać zanieczyszczeniom gleby i wód gruntowych powodowanym przez wysypiska.
Jednak najlepszym sposobem na oszczędne gospodarowanie zasobami jest produkcja dobrej jakości, trwałych produktów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek Samsung Electronics przeprowadza rygorystyczne testy niezawodności, by zwiększyć jego wytrzymałość. Zapewniamy ponadto wygodny system napraw za sprawą naszych globalnych centrów serwisowych i oferujemy ciągłe aktualizacje oprogramowania.
Firma Samsung wydłuża żywotność swoich produktów, aby przyczyniać się do gospodarki o obiegu zamkniętym i oszczędzania zasobów.

Struktura gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęta
przez firmę Samsung Electronics

Infografika pokazuje, jakie działania podejmuje firma Samsung w sferze wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym za sprawą opracowywania produktów, produkcji, dystrybucji, korzystania z produktów, ich napraw/ponownego zastosowania oraz recyklingu odpadów.
Konsument Użytkowanie Używanie energooszczędnych produktów, aby zmniejszyć pośrednią emisję gazów cieplarnianych Zwiększanie wydajność produktu, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe i przedłuż gwarancję na produkt Naprawa i ponowne wykorzystanie Stałe rozwijanie centrów usług na całym świecie Wydłużanie żywotność produktu, zapewniając zdalne i specjalistyczne usługi diagnostyczne Samsung Electronics Opracowywanie produktu Planowanie produktów, które zużywają mniej energii i zasobów Opracowywanie produktów, które można łatwo rozmontować i poddać recyklingowi Design przedłużenia życia produktu Kupowanie materiałów i części, które nie zawierają żadnych niebezpiecznych substancji Rozszerzanie wykorzystanie zrównoważonych zasobów, takich jak materiały z recyklingu Prowadzenie interesów z certyfikowanymi „Eco Partnerami” Produkcja Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w obiektach Samsung Zmniejszenie zużycia wody i zwiększenie jej ponownego wykorzystywania Recykling odpadów w zakładzie w zasoby Używanie alternatywnych substancji chemicznych w zakładach Dystrybucja Używanie ekologicznych materiałów opakowaniowych i papieru pochodzącego ze zrównoważonych źródeł Kompaktowe i lekkie opakowanie Zmniejszanie emisje gazów cieplarnianych i zużycia paliwa poprzez optymalizację logistyki Firma recyklingowa Odbiór i recykling Prowadzenie dostosowanych do prawodawstwa danego kraju programów odbioru Wydobywanie i ponownie wykorzystanie materiałów z odpadów Wdrażanie struktury gospodarki okrężnej wobec zasobów wodnych

Na nowo ożywiamy zużyte produkty

Ustanowienie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym jest zasadniczym i podstawowym czynnikiem w zakresie minimalizacji odpadów i wydajnego wykorzystywania zasobów.
Dlatego firma Samsung Electronics na całym świecie prowadzi program Re+, program zbiórki e-odpadów. Zużyte produkty są zbierane za pośrednictwem naszych centrów serwisowych lub spółdzielni recyklingowych, a zebrane e-odpady są poddawane recyklingowi metodą przyjazną dla środowiska i ponownie wykorzystywane jako użyteczne zasoby. W latach 2009–2019 udało nam się zebrać łącznie 4,03 mln ton odpadów.

To obraz programu Re+ firmy Samsung Electronics. Re+ to najbardziej typowy program firmy Samsung Electronics zapewniający oszczędność zasobów.
To obraz programu Re+ firmy Samsung Electronics. Re+ to najbardziej typowy program firmy Samsung Electronics zapewniający oszczędność zasobów.
  • Lista instytucji zajmujących się zwrotem i recyklingiem według krajów 92 KB POBIERZ
  • Lista instytucji zajmujących się recyklingiem opakowań i baterii w krajach europejskich 166 KB POBIERZ

Po zużyciu dany zasób jest odnawiany, poddawany recyklingowi i ponownie kierowany do użytkowania.

Firma Samsung Electronics odchodzi od poprzedniej struktury pochłaniającej zasoby, w której zasoby były usuwane po jednorazowym użyciu, i podejmuje różne działania związane z recyklingiem w obiegu zamkniętym, który odzyskuje, poddaje recyklingowi, a następnie ponownie wykorzystuje zużyte zasoby. W ramach naszych wysiłków na rzecz ustanowienia społecznej struktury recyklingu zasobów, najpierw analizujemy skład naszych głównych produktów i ponownie analizujemy pod różnymi kątami wpływ, jaki każda substancja ma na bezpieczeństwo łańcucha dostaw, środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Obrazek pokazuje standardowy skład telefonów komórkowych: plastik 35,1%, aluminium 20,2%, stal 10,6%, miedź 10%, kobalt 8,6% i inne materiały 15,5%.
Obrazek pokazuje standardowy skład telefonów komórkowych: plastik 35,1%, aluminium 20,2%, stal 10,6%, miedź 10%, kobalt 8,6% i inne materiały 15,5%.

Jednym z wyróżniających się przykładów działania firmy Samsung na rzecz recyklingu jest centrum recyklingu Asan, prowadzone przez firmę. Wszystkie główne metale i plastiki, które wychodzą z tego centrum, są ponownie wykorzystywane do produkcji urządzeń i elementów elektrycznych. Centrum recyklingu Asan zajmuje się recyklingiem elektroniki od chwili założenia w 1998 roku. Tylko w 2019 roku przetworzyło ono 338 000 lodówek, pralek, klimatyzatorów i urządzeń IT, odzyskując 24 542 ton metali (stali, miedzi, aluminium itp.) oraz plastików do ponownego użycia. Plastik z odpadów elektronicznych, sortowany w centrum recyklingu Asan, jest ponownie dostarczany producentom, którzy na nowo z niego korzystają. Za sprawą wspólnie opracowywanych technologii centrum recyklingu Asan wdrożyło system zamkniętego obiegu, dzięki któremu zużyty plastik można ponownie zastosować w nowych produktach marki Samsung. Dzięki temu 1882 ton plastiku odzyskanego w 2019 roku można było wykorzystać do produkcji lodówek, klimatyzatorów i pralek marki Samsung. Około 30 753 ton plastiku zostało wykorzystanych także do produkcji sprzętu AGD, telewizorów, monitorów i ładowarek do telefonów, jeśli wziąć pod uwagę odzyskany plastik z innych źródeł. Miedź jest oddzielana od głównych komponentów (kabli, sprężarek itp.), odzyskiwania i wykorzystywana do produkcji innych elementów i urządzeń elektronicznych. Kolejnym przykładem jest kobalt, jeden z głównych składników wykorzystywanych przy produkcji baterii do telefonów komórkowych.

Ta infografika przedstawia proces recyklingu plastiku w centrum recyklingu Asan
Recykling odpadów plastikowych w trybie zamkniętego obiegu w centrum recyklingu Asan

Promujemy zero odpadów na wysypiskach i recyrkulację zasobów

Zgodnie z celem, jakim jest ożywienie systemu obiegu zasobów, Samsung Electronics pracuje nad rozwojem technologii przetwarzania odpadów i rozszerzeniem segregacji odpadów, aby zero odpadów trafiało na wysypiska. W 2019 roku podnieśliśmy poziom recyklingu poprzez recykling miedzi z wykorzystaniem technologii produkcji miedzi surowej (97% miedzi) z miedzią ekstrahowaną z osadów ściekowych oraz poprzez oddzielne utylizację odpadowej żywicy syntetycznej, która była spalana. W uznaniu tych starań, zakład w Hwaseong otrzymał we wrześniu 2019 roku otrzymał „prezydencką pochwałę dla czołowych firm w recyrkulacji zasobami” od koreańskiego Ministerstwa Środowiska. Ponadto, obecnie pracujemy nad uzyskaniem certyfikatu „Zero odpadów na wysypiska” dla zakładów w Korei, a wkrótce działania zostaną rozszerzone na zakłady poza Koreą.

Ta infografika przedstawia proces przetwarzania odpadów. Kiedy surowce i materiały pomocnicze stają się produktami i są usuwane po zużyciu, są wysyłane do centrum recyklingu, a odpady są transportowane i usuwane w celu recyklingu i spalenia.
Ta infografika przedstawia proces przetwarzania odpadów. Kiedy surowce i materiały pomocnicze stają się produktami i są usuwane po zużyciu, są wysyłane do centrum recyklingu, a odpady są transportowane i usuwane w celu recyklingu i spalenia.

Zastąpiliśmy plastikowe opakowania jednorazowego użytku materiałami przyjaznymi dla środowiska.

Od czasu ustanowienia przyjaznej dla środowiska polityki dotyczącej materiałów opakowaniowych w 2018 r., firma Samsung Electronics zastąpiła jednorazowe plastikowe opakowania materiałami przyjaznymi dla środowiska, takimi jak papier i bioplastiki oraz planuje zastąpić 100% papieru używanego w naszych opakowaniach i instrukcjach papierem, który uzyskał certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej do 2020 roku. Ponadto w przypadku naszych produktów telewizyjnych „The Frame”, „The Serif” i „The Sero” wprowadziliśmy „opakowanie ekologiczne”, stosując koncepcję upcyklingu w materiałach opakowaniowych. Tektura falista jest zwykle używana do pakowania telewizorów w celu ochrony produktu. Firma Samsung Electronics zinterpretowała całkowicie na nowo wartość materiałów opakowaniowych, opracowując tekturę falistą o konstrukcji matrycowej. W rezultacie klienci mogą je łatwo rozłożyć i złożyć do innych celów za pomocą instrukcji pokazującej, jak tworzyć różne rzeczy, takie jak artykuły dla zwierząt i małe meble.

Zastosowanie materiałów opakowaniowych przyjaznych dla środowiska
Oto obraz zastosowań przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych

Wydłużenie życia produktów

Wydłużenie życia produktów poprzez obsługę klienta i lepszą wytrzymałość.

Samsung Electronics dąży do zwiększenia wytrzymałości swoich produktów poprzez przeprowadzanie zróżnicowanych badań i testów, takich jak na przykład badania na wytrzymałość, odporność na upadek czy ocena życia produktu. Są one przeprowadzane w fazie opracowywania produktu, aby użytkownicy mogli dłużej cieszyć się jego niezawodnością. Wychodząc poza międzynarodowe standardy, przeprowadzamy także między innymi testy na upadek pod różnymi kątami i na różnego rodzaju podłoże oraz testy na wodoodporność w różnych warunkach.
Samsung dąży także do zminimalizowania wymiany części i konieczności napraw w przypadku nieprawidłowej pracy produktu lub jego uszkodzenia. Co więcej, skupiamy się na wydłużaniu życia produktów poprzez świadczenie błyskawicznych usług diagnostycznych oraz napraw przeprowadzanych przez wykwalifikowanych specjalistów. W ramach tego zapewniamy wygodne formy odbioru produktu i naprawy „od ręki”. Nieustannie poszerzamy sieć autoryzowanych serwisów naprawczych marki Samsung, aby jeszcze szybciej świadczyć usługi diagnostyczne i naprawcze.

Zdjęcie telefonu poddawanego testowi na wytrzymałość

Ograniczanie użycia, ponownie wykorzystanie i przetwarzanie cennych zasobów wodnych

Aby zapewnić zrównoważoną działalność biznesową, firma Samsung Electronics koncentruje swoje wysiłki na strategii 3R (Reduce, Reuse, Recycle) w zakresie zasobów wodnych, w oparciu o przekonanie, że ochrona środowiska zaczyna się od ścisłego zarządzania zasobami wodnymi. Staramy się ponownie wykorzystywać wodę w jak największym stopniu poprzez rutynowe działania konserwacyjne, takie jak optymalizacja działań w zakładach, wymiana zniszczonych obiektów i ulepszanie wytycznych operacyjnych oraz poprzez wysiłki na rzecz poprawy strukturalnej, takie jak ulepszanie procesów produkcyjnych i ustanawianie systemów recyklingu. W efekcie w 2019 roku całkowita ilość ponownie wykorzystanej wody wzrosła o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim do 68 555 000 ton. W szczególności zakład półprzewodnikowy, który zużywa duże ilości zasobów wodnych, przekroczył swój cel w zakresie ochrony wody poprzez modyfikację zmiennych sterujących procesem, zmianę metody oczyszczania ścieków i optymalizację działania. Ponadto w zakładzie w Pyeongtaek, w którym w ciągu ostatnich kilku lat zainstalowano nowe duże urządzenia wodne, ustalono średnio- i długoterminowe cele w zakresie ochrony wody, które odzwierciedlają istniejące cele w zakresie ochrony i wydajną eksploatację obiektu. Firma Samsung Electronics po raz pierwszy w branży półprzewodników otrzymała certyfikat „Water Footprint” przyznany przez akredytowany na całym świecie Carbon Trust w Wielkiej Brytanii w uznaniu naszych wysiłków w zakresie zrównoważonego zarządzania wodą i jej ochrony.

Ta infografika przedstawia politykę w zakresie zasobów wodnych. Na górze jest podstawowa filozofia, a na dole wytyczne dotyczące działań. Podstawową filozofią firmy Samsung Electronics jest uznanie, że zasoby wodne są ważne dla utrzymania zrównoważonego społeczeństwa i biznesu, a to przyczynia się do wypełnienia naszej społecznej odpowiedzialności jako firmy globalnej za ochronę tych zasobów. Wytyczne dotyczące działań to 1) dążenie do minimalizacji zagrożeń związanych z zasobami wodnymi w zarządzaniu biznesem, 2) uznanie znaczenia zasobów wodnych jako elementu naszej kultury korporacyjnej, 3) aktywna współpraca w przestrzeganiu publicznych polityk dotyczących zasobów wodnych oraz 4) ujawnianie naszej polityki w zakresie zasobów wodnych i działań.
Ta infografika przedstawia politykę w zakresie zasobów wodnych. Na górze jest podstawowa filozofia, a na dole wytyczne dotyczące działań. Podstawową filozofią firmy Samsung Electronics jest uznanie, że zasoby wodne są ważne dla utrzymania zrównoważonego społeczeństwa i biznesu, a to przyczynia się do wypełnienia naszej społecznej odpowiedzialności jako firmy globalnej za ochronę tych zasobów. Wytyczne dotyczące działań to 1) dążenie do minimalizacji zagrożeń związanych z zasobami wodnymi w zarządzaniu biznesem, 2) uznanie znaczenia zasobów wodnych jako elementu naszej kultury korporacyjnej, 3) aktywna współpraca w przestrzeganiu publicznych polityk dotyczących zasobów wodnych oraz 4) ujawnianie naszej polityki w zakresie zasobów wodnych i działań.
Nasze miejsca pracy świadome ekologicznie współistnieją z naturą
Obraz tła strony Miejsc pracy świadomych ekologicznie