Efektywność wykorzystania zasobów

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi

Główny obraz reprezentujący stronę „Efektywność wykorzystania zasobów“

Od czasów Rewolucji Przemysłowej rozwojowi gospodarczemu towarzyszyło lekkomyślne wydobycie i eksploatowanie zasobów naturalnych. Eksperci ostrzegali, że może to skutkować problemami ekologicznymi i wyczerpaniem złóż. W Samsung Electronics jesteśmy świadomi tych zagrożeń i wdrażamy szeroki wachlarz działań mających im zaradzić.
W procesie opracowywania i wytwarzania produktów efektywnie wykorzystujemy zasoby dzięki innowacjom technologicznym oraz wynajdujemy sposoby na ponowne wykorzystanie nieodzownie pojawiających się odpadów i zużytych produktów. Nie ustajemy w staraniach, by tworzyć lepsze produkty przy zużyciu mniejszej ilości zasobów oraz by zmieniać e-odpady w zasoby, które można wykorzystać.


KPI: Efektywność wykorzystania zasobów

Niniejsza infografika przedstawia postęp i cele w procesie recyklingu na całym świecie. Łączna pozyskana ilość od 2009 roku. Cel na rok 2030 to 7,5 miliona ton na całym świecie.

Łączny odbiór globalnych e-odpadów

Niniejsza infografika przedstawia cele związane z wykorzystywaniem plastiku z recyklingu oraz łączną pozyskaną ilość od roku 2009. Cel na rok 2030 to 500 000 ton.

Wykorzystanie plastiku z recyklingu

Niniejsza infografika przedstawia wzrost wykorzystania pozyskiwanego w sposób zrównoważony papieru do produkcji opakowań. Cel na 2020 rok to korzystanie z niego w 100%. Pozyskiwany w sposób zrównoważony papier do produkcji opakowań posiada certyfikat Sustainable Forest i jest pozyskiwany z recyklingu.

Wykorzystanie papieru z recyklingu

Niniejsza infografika przedstawia stopień odzysku materiałów na całym świecie i cele z nim związane. Łączna pozyskana ilość od 2009 roku. Cel na rok 2030 to 7,5 miliona ton na całym świecie.

Stopień recyklingu odpadów w placówkach Samsung.

Niniejsza infografika przedstawia cele związane z wykorzystywaniem wody z recyklingu w KRW. Cel na rok 2020 to 50 ton/100 mln KRW.

Intensywność zużycia wody

Pragniemy stworzenia gospodarki o zamkniętym obiegu, w której zasoby będą nieustannie ponownie wykorzystywane

Aby chronić środowisko w ciężkich dla niego czasach i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Samsung Electronics zaangażowała się w działania skupiające się na gospodarce o zamkniętym obiegu. Wychodzimy poza model jednorazowej konsumpcji zasobów, by zapewnić, że będą one ponownie wykorzystywane za sprawą odbioru i recyklingu odpadów. Poszukujemy sposobów wytwarzania przy mniejszym zużyciu zasobów poprzez unifikację materiałów i zmianę procesu montażu. Zużyte produkty są bezpłatnie odbierane od konsumentów, a materiały są poddawane recyklingowi. Ten system pozwala Samsung Electronics znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na wydobycie dodatkowych zasobów naturalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wynikającą ze spalania odpadów oraz zapobiegać zanieczyszczeniom gleby i wód gruntowych powodowanym przez wysypiska.

Jednak najlepszym sposobem na oszczędne gospodarowanie zasobami jest produkcja dobrej jakości, trwałych produktów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek Samsung Electronics przeprowadza rygorystyczne testy niezawodności, by zwiększyć jego wytrzymałość. Zapewniamy ponadto wygodny system napraw za sprawą naszych globalnych centrów serwisowych i oferujemy ciągłe aktualizacje oprogramowania. Praktyki te sprawiają, że – wydłużając życie produktu – chronimy zasoby.

Struktura gospodarki okrężnej przyjęta przez Samsung Electronics

 

Na nowo ożywiamy zużyte produkty

W systemie gospodarki o obiegu zamkniętym recykling jest niezwykle istotny; by móc go realizować, konieczny jest odbiór zużytych produktów. Ponowne wykorzystanie zasobów jest możliwe tylko wtedy, gdy produkty, których cykl życia się zakończył, nie zostają wyrzucone, ale wykorzystuje się je, by pozyskać zasoby, sortuje i ponownie przetwarza. W tym właśnie celu Samsung Electronics realizuje program Re+.
W ramach tego programu zainstalowaliśmy pojemniki odbiorcze w kilku odwiedzanych przez klientów lokalizacjach. Można tu bezpłatnie oddać e-odpady, a zebrane produkty są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, w efekcie którego powstaje nowy produkt, który znów można użytkować. W roku 2017 pojemniki odbiorcze zainstalowaliśmy w Galaxy Studios w Chile, Australii i Szwecji, i odzyskaliśmy e-odpady z tych rynków. Poświęcamy również czas odwiedzającym, którym przedstawiamy program Re+ i wyjaśniamy wagę recyklingu. Aby proces ten był efektywniejszy, wdrażamy najwyższe standardy u naszych partnerów oraz monitorujemy poziomy odbioru i recyklingu w krajach, w których nasza firma jest obecna. W rezultacie w latach 2009–2017 odebraliśmy 3,12 mln ton produktów.

Obraz reprezentujący program R+ Samsung Electronics – najbardziej reprezentatywny i efektywny pod względem wykorzystania zasobów program firmy.

Po zużyciu dany zasób jest odnawiany, poddawany recyklingowi i ponownie kierowany do użytkowania.

Wykraczając poza zużycie liniowe i tradycyjne metody utylizacji odpadów, Samsung wprowadza zróżnicowane działania mające na celu wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, która umożliwia odnawianie produktów, poddawanie ich recyklingowi i ponownie kierowanie do użytku. Aby tego dokonać, dogłębnie analizujemy skład naszych produktów, sprawdzamy warianty ryzyka z różnych perspektyw, takich jak między innymi ciągłość łańcucha dostaw, wpływ na środowisko, gospodarkę i sprawy społeczne. Dzięki temu możemy stale zwiększać stopień recyklingu naszych zasobów.

Obrazek pokazuje standardowy skład telefonów komórkowych: plastik 35,1%, aluminium 20,2%, stal 10,6%, miedź 10%, kobalt 8,6% i inne materiały 15,5%.

Jednym z wyróżniających się przykładów działania firmy Samsung na rzecz recyklingu jest centrum recyklingu Asan, prowadzone przez firmę. Wszystkie główne metale i plastiki, które wychodzą z tego centrum, są ponownie wykorzystywane do produkcji urządzeń i elementów elektrycznych. Centrum recyklingu Asan zajmuje się recyklingiem elektroniki od chwili założenia w 1998 roku. Tylko w 2017 roku przetworzyło ono 357 000 lodówek, pralek, klimatyzatorów i urządzeń IT, wydzielając 25 365 ton głównych metali (stal, miedź, aluminium itp.) oraz plastików do ponownego użycia. Plastik z odpadów elektronicznych, sortowany w centrum recyklingu Asan, jest ponownie dostarczany producentom, którzy na nowo z niego korzystają. Za sprawą wspólnie opracowywanych technologii centrum recyklingu Asan wdrożyło system zamkniętego obiegu, dzięki któremu zużyty plastik można ponownie zastosować w nowych produktach marki Samsung. Dzięki temu 1500 ton plastiku odzyskanego w 2017 roku można było wykorzystać do produkcji lodówek, klimatyzatorów i pralek marki Samsung. Około 35 000 ton plastiku zostało wykorzystanych także do produkcji sprzętu AGD, telewizorów, monitorów i ładowarek do telefonów, jeśli wziąć pod uwagę odzyskany plastik z innych źródeł. Miedź jest oddzielana od głównych komponentów (kabli, sprężarek itp.), odzyskiwania i wykorzystywana do produkcji innych elementów i urządzeń elektronicznych. Kolejnym przykładem jest kobalt, jeden z głównych składników wykorzystywanych przy produkcji baterii do telefonów komórkowych. W ramach recyklingu kobalt jest wydobywany z baterii litowo-jonowych i ponownie wykorzystywany jako surowiec do produkcji baterii. W ramach recyklingu dążymy także do wdrożenia zamkniętego obiegu dla głównych metali, takich jak aluminium odzyskiwane z wyrzuconych telefonów komórkowych, które już w 2017 roku było stosowane do produkcji ram w niektórych modelach telewizorów.

Niniejsza infografika przedstawia proces recyklingu plastiku w centrum recyklingu Asan.
Globalne inicjatywy i zbiórki i recyklingu
 • KanadaKanada
 • KolumbiaKolumbia
 • EuropaEuropa
 • WietnamWietnam
 • TajwanTajwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndieIndie
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustralia
 • KostarykaKostaryka
 • BrazyliaBrazylia
 • ChinyChiny
 • JaponiaJaponia
 • Republika Południowej AfrykiRepublika
  Południowej Afryki
* 2016
Korea

· Sieć zbiórki (poprzez detaliczne centra logistyczne)
· działające centrum recyklingu Asan
· Usługa darmowego odbioru

Japonia

· Uczestnictwo w konsorcjach zajmujących się zbiórką i recyklingiem

Chiny

· System zbiórki i recyklingu

Tajwan

· Uczestnictwo w krajowym systemie recyklingu

Wietnam

· Pojemniki do dobrowolnej zbiórki produktów w punktach serwisowych

USA

· Programy zbiórki we wszystkich 50 stanach

Europa

· System zbiórki i recyklingu w 37 krajach

Indie

· Program dobrowolnej zbiórki
· Darmowa usługa odbioru

Australia

· Zbiórka i recykling telewizorów, komputerów i drukarek
· Program dobrowolnej zbiórki telefonów komórkowych

Republika Południowej Afryki

· Pojemniki do dobrowolnej zbiórki produktów w punktach serwisowych

Kanada

· Programy zbiórki we wszystkich 10 prowincjach

Kolumbia, Peru, Kostaryka, Brazylia

· Dobrowolne programy zbiórki

 • Lista instrukcji dotyczących odbioru i recyklingu wg krajów 92 KB POBIERZ
 • Lista instrukcji dotyczących recyklingu opakowań i baterii w krajach europejskich 166 KB POBIERZ

Odpady produkcyjne zmieniamy w zasoby

Ilość odpadów, jaką generuje się od fazy opracowywania produktu po jego wytwarzanie, jest znaczna. W przypadku złożonych urządzeń elektronicznych z licznymi komponentami znaczenie ma tu także wyrzucone opakowanie każdej z części. Na koniec danego projektu wiele produktów pilotażowych wykorzystanych, by udoskonalić produkt docelowy, również zostaje wyrzuconych. Jeśli wszystkie takie odpady byłyby spalane lub zakopywane, środowisko naturalne zostałoby zanieczyszczone, a zasoby – uszczuplone. By sprawić, że odpady takie można ponownie wykorzystać, Samsung Electronics poddaje je specjalnemu recyklingowi, który zwiększa ich wydajność. W efekcie w roku 2016 (a więc aż 4 lata przed terminem) osiągnęliśmy cel, jakim było przekształcanie 95% wszystkich odpadów w zasoby.

Niniejsza infografika przedstawia proces recyklingu plastiku w centrum recyklingu Asan.

Dążymy do opracowywania przyjaznych dla środowiska materiałów, abyśmy mogli poddawać recyklingowi więcej zasobów.

Przyjazne dla środowiska materiały tworzone są poprzez recykling zasobów, które zostały już wykorzystane, lub poprzez przetwarzanie materiałów, które mogą zastąpić zasoby naturalne. W ten sposób zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko i jego eksploatację. Badając i opracowując różnorodne metody wykorzystania materiałów z recyklingu lub pochodzenia roślinnego, Samsung Electronics ma na celu zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i zwiększenie ilości odpadów, które poddawane są recyklingowi.
Używamy na przykład materiałów opakowaniowych z papieru z recyklingu, naturalnych wypełniaczy wytwarzanych z kamieni naturalnych czy trzciny cukrowej, dzięki czemu w momencie, kiedy są one wyrzucane, nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W przypadku produktów, które z racji wielkości wymagają dużych opakowań, takich jak lodówki, stosujemy materiał, którzy wykorzystać można ponad 40 razy i który znacząco zmniejsza zużycie zasobów. Ponadto w roku 2016 użyliśmy plastiku pochodzącego z e-odpadów w 5% plastiku potrzebnego do wytworzenia nowych produktów.

Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska
Plastik PCM

Plastik PCM
*PCM: Plastik z recyklingu

· Wykorzystany we wszystkich ładowarkach do inteligentnych urządzeń od Galaxy Note 4 (20%)

Folia bioplastyczna z ekstraktami z trzciny cukrowej

Folia bioplastyczna z ekstraktami z trzciny cukrowej

· Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% w porównaniu do wcześniejszych folii na bazie ropy naftowej
· Wykorzystywany do opakowań na akcesoria do telewizorów

Zdjęcie plastików zawierających mączkę kamienną

Plastiki zawierające mączkę kamienną

· Częściowe zastąpienie polipropylenu (PP) naturalnymi wypełniaczami z kamieni naturalnych, skutkujące oszczędnością 40% zasobów na bazie ropy naftowej
· Zaoszczędzenie ok. 500 ton zasobów na bazie ropy naftowej w skali roku
· Oczekiwany rezultat: 15-procentowe zmniejszenie emisji CO2

Zdjęcie wielokrotnego użytku opakowania do lodówek

Zdjęcie wielokrotnego użytku opakowania do lodówek

· Przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy ze spienionego polipropylenu, który wykorzystać można ponad 40 razy
· Wyeliminowanie taśmy i styropianu, czego efektem jest 99,7-procentowe ograniczenie łącznej ilości lotnych związków organicznych (TVOC), będące ekwiwalentem zasadzenia 63 000 drzew

Wydłużenie życia produktów

Wydłużenie życia produktów poprzez obsługę klienta i lepszą wytrzymałość.

Samsung Electronics dąży do zwiększenia wytrzymałości swoich produktów poprzez przeprowadzanie zróżnicowanych badań i testów, takich jak na przykład badania na wytrzymałość, odporność na upadek czy ocena życia produktu. Są one przeprowadzane w fazie opracowywania produktu, aby użytkownicy mogli dłużej cieszyć się jego niezawodnością. Wychodząc poza międzynarodowe standardy, przeprowadzamy także między innymi testy na upadek pod różnymi kątami i na różnego rodzaju podłoże oraz testy na wodoodporność w różnych warunkach.
Samsung dąży także do zminimalizowania wymiany części i konieczności napraw w przypadku nieprawidłowej pracy produktu lub jego uszkodzenia. Co więcej, skupiamy się na wydłużaniu życia produktów poprzez świadczenie błyskawicznych usług diagnostycznych oraz napraw przeprowadzanych przez wykwalifikowanych specjalistów. W ramach tego zapewniamy wygodne formy odbioru produktu i naprawy „od ręki”. Nieustannie poszerzamy sieć autoryzowanych serwisów naprawczych marki Samsung, aby jeszcze szybciej świadczyć usługi diagnostyczne i naprawcze.

Zdjęcie telefonu poddawanego testowi na wytrzymałość
„Galaxy Upcycling”
- Przekształcanie starych telefonów komórkowych w urządzenia ery Internetu Rzeczy

Projekt Galaxy Upcycling rozpoczął się od pomysłu jednego z pracowników firmy Samsung, aby wyposażyć stare modele Galaxy w nowe funkcje i możliwości. W 2017 roku zaproponowano wiele różnych koncepcji, takich jak inteligentny system telewizji przemysłowej, karmniki dla zwierząt czy dzwonki. Opracowano ponad 50 prototypów. Przekształcanie starych telefonów komórkowych w urządzenia ery Internetu Rzeczy nie tylko wydłuża życie smartfonu, ale także zmniejsza zapotrzebowanie na pobieranie zasobów do tworzenia nowych urządzeń, co pomaga w ochronie zasobów naturalnych. Prosty i jednocześnie innowacyjny projekt, jakim jest Galaxy Upcycling, ma potencjał, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu gospodarki odpadami w przyszłości i dlatego na początku 2018 roku wyróżniono go nagrodą Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion, przyznawaną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska dla produktów wykonywanych z nowych materiałów zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie starego telefonu przekształconego w nowe urządzenie ery Internetu Rzeczy

Chroń, dłużej wykorzystuj i poddawaj recyklingowi cenne zasoby wodne

W odpowiedzi na coraz poważniejszy globalny kryzys dotyczący zasobów wodnych, jako element swoich działań na rzecz ochrony środowiska Samsung Electronics wprowadził strategię 3R (Reduce, Reuse, Recycle – chroń, używaj ponownie i poddawaj recyklingowi) w odniesieniu do tychże zasobów. Zapobiegamy marnowaniu wody, wymieniając stare zawory, by nie dochodziło do wycieków i opracowując zaawansowane jednostki kontrolne zapewniające, że używana jest tylko konieczna ilość. Zmodyfikowaliśmy ponadto nasze procesy, by umożliwić ponowne wykorzystanie wody i zmniejszyć jej zużycie. Wcześniej woda wykorzystana w jednym procesie nie mogła być użyta w innym, jako że poszczególne procesy wymagały wody spełniającej różne standardy. Jednak dzięki standaryzacji wody możemy ją teraz ponownie wykorzystywać w wielu procesach. Za sprawą tych działań w roku 2017 ponownie wykorzystane zostały 56 154 tony wody (o 16% więcej niż rok wcześniej), a ilość wody użytej ponownie stanowiła 46,6% łącznego wykorzystania tego zasobu.
Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz opracowywania kolejnych sposobów, by do roku 2020 ograniczyć nasze oparte na intensywności zużycie wody – wynoszące obecnie 60 ton na 100 mln KRW – do 50 ton na 100 mln KRW.

Niniejsza infografika przedstawia politykę dotyczącą zasobów wodnych. Na górze widać podstawową filozofię, a na dole – wytyczne określające działania. W myśl podstawowej filozofii Samsung Electronics ma świadomość tego, że zasoby wodne są ważne dla utrzymania zrównoważonego rozwoju zarówno w społeczeństwie, jak i w biznesie, a przekonanie to sprawia, że jako firma globalna wywiązujemy się z naszego obowiązku ochrony tych zasobów. Wytyczne określające działania obejmują 1) dążenie do ograniczenia ryzyka związanego z zasobami wodnymi w zarządzaniu biznesowym, 2) świadomość wagi zasobów wodnych w ramach naszej kultury korporacyjnej, 3) aktywną współpracę w celu spełniania standardów określonych w polityce dotyczącej zasobów wodnych oraz 4) upublicznianie naszej polityki i działań związanych z zasobami wodnymi.
W naszych przyjaznych dla środowiska obiektach ludzie pracują w zgodzie z naturą
Tło dla strony „Przyjazne dla środowiska obiekty“