Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 

Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału

Economic value distribution information
Podział wartości ekonomicznej 2014 2015 2016
Koszty zamówień [dostawcy] (bln KRW) 139,5 128,8 127,0
Wpłaty na cele socjalne/społeczne [społeczność lokalna] (mld KRW) 523 523 445
Dywidendy [udziałowcy/inwestorzy] (mld KRW) 3 000 3 069 3 992
Stosunek wypłat [udziałowcy/inwestorzy] (bln KRW) 22,5 23,5 24,0
Koszt odsetek [wierzyciele] (mld KRW) 593 777 588
Wynagrodzenie [pracownicy] (bln KRW) 5,5 7,8 8,9
Ratio of economic value distributed information
Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału (%)
Dostawcy 69,2
Społeczność lokalna 0,2
Udziałowcy i inwestorzy 2,2
Wierzyciele 0,3
Pracownicy 13,1
Władze 4,8
Zysk zatrzymany 10,2
To jest obraz z infografiką dotyczącą stosunku wartości ekonomicznej do podziału.

Pobranie raportu