Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 

Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału

Economic value distribution information
Podział wartości ekonomicznej 2016 2017 2018
Koszty zamówień [dostawcy] (bln KRW) 127,0 135,2 156
Wpłaty na cele socjalne/społeczne [społeczność lokalna] (mld KRW) 445 385 409
Dywidendy [udziałowcy/inwestorzy] (mld KRW) 3,992 5,826 9,619
Stosunek wypłat [udziałowcy/inwestorzy] (bln KRW) 24.0 14.1 21.9
Koszt odsetek [wierzyciele] (mld KRW) 588 655 675
Wynagrodzenie [pracownicy] (bln KRW) 8.9 27.2 17.8
Ratio of economic value distributed information
Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału (%)
Dostawcy 63.2
Społeczność lokalna 0.2
Udziałowcy i inwestorzy 3.9
Wierzyciele 0.3
Pracownicy 11.3
Władze 7.2
Zysk zatrzymany 13.9

Pobranie raportu