Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 

Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału

Economic value distribution information
Podział wartości ekonomicznej 2017 2018 2019
Koszty zamówień [dostawcy] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 135.2 156 173.3
Wpłaty na cele socjalne/społeczne [społeczność lokalna] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 0.47 0.44 0.53
Dywidendy [udziałowcy/inwestorzy] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 5.8 9.6 9,6
Wynagrodzenie [pracowników] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 27.2 27.8 28.1
Koszt odsetek [wierzyciele] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 0.7 0.7 0.7
Podatki i opłaty [rządowe] (w bilionach wonów południowokoreańskich) 15.1 17.8 9.7
Ratio of economic value distributed information
Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału (%)
Dostawcy 74
Społeczność lokalna 0.2
Udziałowcy i inwestorzy 4.1
Wierzyciele 0.3
Pracownicy 12
Władze 4.1
Zysk zatrzymany 5.3