Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 

Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału

Economic value distribution information
Podział wartości ekonomicznej 2015 2016 2017
Koszty zamówień [dostawcy] (bln KRW) 128,8 127,0 135,2
Wpłaty na cele socjalne/społeczne [społeczność lokalna] (mld KRW) 523 445 385
Dywidendy [udziałowcy/inwestorzy] (mld KRW) 3 069 3 992 5 826
Stosunek wypłat [udziałowcy/inwestorzy] (bln KRW) 23,5 24,0 14,1
Koszt odsetek [wierzyciele] (mld KRW) 777 588 655
Wynagrodzenie [pracownicy] (bln KRW) 7,8 8,9 27,2
Ratio of economic value distributed information
Stosunek wartości ekonomicznej przeznaczonej do podziału (%)
Dostawcy 61,2
Społeczność lokalna 0,3
Udziałowcy i inwestorzy 2,6
Wierzyciele 0,3
Pracownicy 12,3
Władze 6,8
Zysk zatrzymany 10,2
To jest obraz z infografiką dotyczącą stosunku wartości ekonomicznej do podziału.

Pobranie raportu