Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 
3)
Product innovation information
Innowacyjność produktów 2015 2016 2017
Rozwijanie produktów przyjaznych dla środowiska1) (%) 74 86 94
Szacunkowa redukcja emisji gazów cieplarnianych
w produkcji2)na etapie użytkowania3) (mln tCO2e)
156 188 217
Szacunkowa redukcja4)
zużycia energii na potrzeby produktów2) (%)
47 49 36
Łączny odzysk produktów wycofanych z eksploatacji3)
(10 000 ton)
226 271 312
Recycling produktów5)(tony) 73 6776) 93 852 92,195
Konwersja na zasoby5)(tony) 69 010 79 165 79 579
 • 1) Projekty rozwoju produktu z oceną „Dobry eko-produkt“ (Good Eco-Product) lub wyższą
 • 2) Zakres zbierania danych: Osiem głównych kategorii produktów (telefony komórkowe, laptopy, telewizory, monitory, lodówki, pralki, klimatyzatory i drukarki)
 • 3) Skumulowane od 2009 r.
 • 4) Średnioroczne zużycie energii względem średniorocznego zużycia energii w 2008 r.
 • 5) Zakres zbierania danych: Korea Południowa
Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiczne i bezpieczne miejsce pracy 2015 2016 2017
Inwestycje w środowisko i bezpieczeństwo1)
(100 mln KRW)
6 590 9 334 9 513
Emisja gazów cieplarnianych wygenerowanych w miejscu pracy2)
(1000 t CO2e)
10 192 11 600 13 585
Zużycie energii w miejscu pracy3) (GWh) 19 478 21 073 23 419
Zużycie wody (1000 ton) 92 414 104 253 120 619
Odsetek wody ponownie wykorzystanej (%) 50,3 50 46,6
Odsetek odzysku ultraczystej wody (%) 42,5 41,1 36.7
Ilość generowanych odpadów (tony) 937 341 1 078 309 1 146 812
Konwersja odpadów w zasoby (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 588 577 696
Ten wykres ilustruje wielkość emisji gazów cieplarnianych w miejscu pracy.

[Emisja gazów cieplarnianych w miejscu pracy]

 • 2014 :Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
 • 1) Na podstawie kryteriów obliczeniowych przyjętych przez państwo danego zakładu pracy
 • 2) Raportowane jako dodatkowy element od 2014 i 2015 r
 • 3) Na podstawie zakładów pracy na całym świecie, wartości dla lat 2014 i 2015 zostały zmodyfikowane ze względu na zmianę jednostki, w której są podawane z TJ na GWh
 • 4) Zużycie ogółem ÷ skonsolidowana sprzedaż globalna, z wyłączeniem sprzedaży dywizji Display

Pobranie raportu