Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Zwiększanie wartości dla klienta 2017 2018 2019
Satysfakcja klienta (%) 83.9 85.4 85.4
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiczne i bezpieczne miejsce pracy 2017 2018 2019
Częstotliwość1)2) 0.086 0.036 0.059
Wypadkowość1)3) 0.017 0.008 0.009
  • 1) Na podstawie liczby wszystkich pracowników w kraju i we wszystkich zagranicznych, produkcyjnych podmiotach zależnych
  • 2) (Liczba wypadków z obrażeniami ÷ liczba godzin pracy w roku) x 1 000 000
  • 3) (Liczba pracowników, którzy odnieśli obrażenia ÷ liczba pracowników) x 100
Sustainable supply chain information
Zrównoważony łańcuch dostaw 2017 2018 2019
Dostawcy z oceną „znakomity“ (%) 60 64 70
Inwestycje w fundusz współpracy z partnerami
(100 mln KRW)
8,228 8,339 8,630
Uczestnicy szkolenia dla dostawców (liczba osób) 16,209 18,777 20,144
Dostawcy pierwszego szczebla (liczba osób) 12,687 13,673 15,170
Dostawcy drugiego szczebla (liczba osób) 3,522 5,104 4,974
Beneficjenci programu Inteligentna Fabryka
(liczba spółek)
487 505 570
Dostawcy Samsung (liczba spółek) 66 82 41
MŚP bez transakcji biznesowych z Samsung
(liczba spółek)
421 423 529
Zewnętrzne audyty początkowe
w środowisku pracy dostawcy1)(liczba zdarzeń)
214 306
Audyty na miejscu dla dostawców
zarządzanie surowcami mineralnymi ze stref ogarniętych konfliktem (liczba zdarzeń)
252 244 225
  • 1) Łącznie od 2013 r
employees information
Ludzie przede wszystkim 2017 2018 2019
Ogólna liczba pracowników (liczba osób) 320,671 309,630 287,439
Korea Południowa 95,458 99,705 102,059
Azja Południowo-Wschodnia/Azja Południowo-Wschodnia/Japonia 145,577 137,365 121,819
Chiny 34,843 29,110 29,649
Ameryka Północna/Środkowa i Ameryka Łacińska 25,814 25,630 25,270
Europa/WNP 14,711 14,681 14,061
Bliski Wschód 2,592 2,552 3,008
Africa 676 587 573
Odsetek pracownic1) (%) 45 43 40.2
Średnia liczba godzin szkolenia na osobę2)(Liczba godzin) 73.5 62.2 67.2
Wydatki na szkolenie na osobę3)(1 000 KRW) 1,137 1,473 1,435
  • 1) Zakres zbierania danych: Pracownicy w kraju
  • 2) Szkolenia online/offline
  • 3) Łączne wydatki na szkolenia ÷ łączna liczba pracowników w Korei Południowej
Employees who received compliance information
Zarządzanie zgodnością z przepisami 2017 2018 2019
Pracownicy przeszkoleni w zakresie zgodności z przepisami1)
(liczba osób)
260,032 214,450 193,663
Pracownicy przeszkoleni w zakresie praktyk antykorupcyjnych2)
(liczba osób)
317,965 303,445 276,621
  • 1) Zakres zbieranych informacji: Pracownicy w Korei Południowej, zawarto duplikaty
  • 2) W oparciu o całkowitą liczbę pracowników ze wszystkich zakładów
Corporate Citizenship information
Społeczna odpowiedzialność firmy 2017 2018 2019
Łączna liczba godzin pracy pracowników w kraju i na świecie
(liczba godzin)
1,259,893 1,131,915 878,448
Łączna liczba beneficjentów programu Samsung Solve for Tomorrow (liczba osób) 743,348 1,513,651 1,693,535
Łączna liczba beneficjentów programu Samsung Smart School (liczba osób) 2,228,150 2,712,024 3,825,864