Fakty i liczby

Najważniejsze dane statystyczne, liczby i inne dane

Z przyjemnością prezentujemy nasze osiągnięcia w zakresie zarządzania zrównoważoną działalnością w Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Zwiększanie wartości dla klienta 2015 2016 2017
Satysfakcja klienta (%) 83,7 84,0 83,9
Stosunek ścieżek kariery w CS (wewnętrzny program certyfkacji)
– certyfikowani pracownicy1)(punkt)
97 95 95,8
 • 1) Ze wszystkich pracowników CS
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiczne i bezpieczne miejsce pracy 2015 2016 2017
Częstotliwość2)3) 0,240 0,227 0,086
Wypadkowość2)4) 0,045 0,044 0,017
 • 2) Na podstawie liczby wszystkich pracowników w kraju i we wszystkich zagranicznych, produkcyjnych podmiotach zależnych
 • 3) (Liczba wypadków z obrażeniami ÷ liczba godzin pracy w roku) x 1 000 000
 • 4) (Liczba pracowników, którzy odnieśli obrażenia ÷ liczba pracowników) x 100
Sustainable supply chain information
Zrównoważony łańcuch dostaw 2015 2016 2017
Dostawcy z oceną „znakomity“ (%) 70 70 60
Inwestycje w fundusz współpracy z partnerami
(100 mln KRW)
8 649 8 232 8 228
Uczestnicy szkolenia dla dostawców (liczba osób) 12 694 13 089 16 209
Dostawcy pierwszego szczebla (liczba osób) 11 002 12 673 12 687
Dostawcy drugiego szczebla (liczba osób) 1 692 416 3 522
Beneficjenci programu Inteligentna Fabryka 5)
(liczba spółek)
120 479 487
Dostawcy Samsung (liczba spółek) 22 31 66
MŚP bez transakcji biznesowych z Samsung
(liczba spółek)
98 48 421
Zewnętrzne audyty początkowe
w środowisku pracy dostawcy6)(liczba zdarzeń)
170 190 214
Audyty na miejscu dla dostawców
zarządzanie surowcami mineralnymi ze stref ogarniętych konfliktem6)(liczba zdarzeń)
603 706 214
 • 5) Cel wsparcia ponad 1000 spółek do 2017 r
 • 6) Łącznie od 2013 r
employees information
Ludzie przede wszystkim 2015 2016 2017
Ogólna liczba pracowników (liczba osób) 325 677 308 745 320 671
Korea Południowa 96 902 93 204 96 458
Azja Południowo-Wschodnia/Azja Południowo-Wschodnia/Japonia 140 437 134 486 145 577
Chiny 44 948 37 070 34 843
Ameryka Północna/Środkowa i Ameryka Łacińska 23 947 25 988 25 814
Europa/WNP 15 487 14 445 14 711
Bliski Wschód 2 998 2 810 2 592
Africa 958 842 676
Odsetek pracownic7) (%) 46 44 45
Średnia liczba godzin szkolenia na osobę8)(Liczba godzin) 78 71 73,5
Wydatki na szkolenie na osobę9)(1 000 KRW) 1 335 1 198 1 137
 • 7) Zakres zbierania danych: Pracownicy w kraju
 • 8) Szkolenia online/offline
 • 9) Łączne wydatki na szkolenia ÷ łączna liczba pracowników w Korei Południowej
Employees who received compliance information
Zarządzanie zgodnością z przepisami 2015 2016 2017
Pracownicy przeszkoleni w zakresie zgodności z przepisami7)10)
(liczba osób)
190 919 210 229 260 032
Pracownicy przeszkoleni w zakresie praktyk antykorupcyjnych7)
(liczba osób)
320 399 313 590 317 965
 • 7) Na podstawie łącznej liczby pracowników na całym świecie
 • 10) W tym redukcje zatrudnienia
Corporate Citizenship information
Społeczna odpowiedzialność firmy 2015 2016 2017
Ogólne wydatki na zarządzanie społeczną odpowiedzialnością firmy
(mln KRW)
523 395 444 789 385 571
Łączna liczba godzin pracy pracowników w kraju i na świecie
(liczba godzin)
1 044 847 1 083 849 1 259 893
Łączna liczba beneficjentów programu
Inteligentna szkoła Samsung (liczba osób)
667 326 1 401 776 2 228 150
Liczba programów Inteligentna szkoła Samsung 11)
(liczba programów)
2 360 3 231 3 587
Wydatki Samsung na Tech Institute
(Liczba osób)
39 659 74 192 85 388
 • 11) Łącznie od 2013

Pobranie raportu