Odpowiedzialne praktyki w zakresie siły roboczej

Wysiłki na rzecz stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw

Firma Samsung Electronics dokłada wszelkich starań, by wywiązać się ze swoich zobowiązań dot. odpowiedzialności społecznej i etycznej, a tym samym sprostać oczekiwaniom różnych interesariuszy i społeczności międzynarodowej.

Uśmiechnięte dzieci puszczające bańki mydlane.

Polityka zakazu pracy dzieci

Praca dzieci nie będzie wykorzystywana na żadnym etapie produkcji, a jeśli odkryjemy, że jest inaczej, zgodnie z Polityką skupimy się na najlepszym interesie dziecka. Firma Samsung Electronics i jej dostawcy stosują politykę zera tolerancji dla pracy dzieci jako zakazanej przez międzynarodowe standardy oraz mające zastosowanie przepisy prawne i regulacje.
Firma Samsung Electronics wprowadziła Politykę zakazu pracy dzieci, w której opisuje swoją determinację, by jej zapobiegać. W tym celu współpracujemy z organizacją społeczną The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) utworzoną przez Save the Children Sweden. Nasza Polityka zakazu pracy dzieci została stworzona w oparciu o następujące dokumenty: „Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka”, „Prawa dzieci i postawa biznesu wg UNICEF” oraz „Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy”.

Dwóch chłopców bawiących się klockami.

Wytyczne dot. pracowników migrujących

W Samsung Electronics w Malezji pracownicy z różnych krajów, takich jak Indonezja, Nepal czy Pakistan, współpracują w pełnej harmonii. Dlatego niezwykle ważny jest szacunek dla różnorodności kulturowej oraz bezproblemowa komunikacja.
Ponadto, by wspierać i ułatwiać wzajemne zrozumienie pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, organizowane są różne działania i wydarzenia, m.in. „Doświadczenia międzykulturowe”, „Świetne miejsce pracy”, „Wydarzenie z okazji powrotu do domu pracowników migrujących” itp. W roku 2016 wraz z Business for Social Responsibility (BSR) opracowaliśmy i opublikowaliśmy Wytyczne dot. pracowników migrujących, które obejmują nasze zaangażowanie w wyeliminowanie pracy przymusowej, zbyt wygórowanych prowizji za zatrudnienie i wszelkich przejawów dyskryminacji, które mogą mieć miejsce, gdy pracownicy migrujący wykonują prace w innych krajach.

Trzy pary dłoni podtrzymujące młodą roślinkę w ziemi.

Wytyczne dot. szkolenia praktykantów

W roku 2016 firma Samsung Electronics opracowała Wytyczne dot. szkolenia praktykantów w Indiach, by zapewnić przejrzystość i zgodność wyboru i szkolenia takich osób. W tym celu nawiązała współpracę z Business for Social Responsibility (BSR) oraz indyjską organizacją pozarządową Partners in Change (PIC).
Wytyczne obejmują standardy dotyczące wieku, minimalnej płacy oraz okresu trwania praktyk zgodne zarówno z indyjską ustawą o praktykantach z roku 1961, jak i z innymi ustawami i zasadami dotyczącymi praktykantów. Zawiera także informacje o tym, jak rozpatrywać skargi praktykantów, jak przeprowadzać szkolenia zawodowe oraz wytyczne dotyczące pierwszeństwa angażu osób, które odbyły w firmie praktyki. Wytyczne dot. szkolenia praktykantów obejmują ponadto zobowiązania w zakresie braku dyskryminacji i przestrzegania innych praw człowieka. Istotnym aspektem Wytycznych i ich stosowania jest fakt, że dotyczą nie tylko Samsung Electronics w Indiach, ale także dostawców firmy.

Dwóch mężczyzn dyskutuje, przyglądając się leżącemu na stole dokumentowi.

Wytyczne dot. rozpatrywania skarg

Aby chronić prawa człowieka przynależne pracownikom i tworzyć pozytywne środowisko pracy, firma Samsung ustanowiła kanały komunikacji, za pomocą których kadra kierownicza może wysłuchać opinii zatrudnionych. W każdym z naszych zakładów pracy obsługujemy ponadto kanały poświęcone skargom – działające zarówno online, jak i offline – by zapewnić branie pod uwagę tego, co mówią pracownicy, oraz szybko rozwiązywać wszelkie przeciągające się kwestie.

Przygotowaliśmy Wytyczne dot. rozpatrywania skarg, by sprawiedliwie i szybko analizować zażalenia, które pojawiają się podczas pracy. Skarga taka przechodzi przez następujące etapy procesu: Otwarcie kanału rozpatrywania – Złożenie skargi – Rozpatrzenie jej – Informacja zwrotna. Do dyspozycji są cztery kanały: online, offline, infolinia oraz komitet pracowniczy, dzięki czemu rozwiązanie to jest dopasowane także do charakteru podmiotów zależnych.

Kanał umożliwiający zgłaszanie skarg

Program szkoleniowy HERhealth

Aby wspierać naszych pracowników produkcyjnych w ich dążeniach do lepszego stanu zdrowia, w Wietnamie uruchomiliśmy projekt o nazwie Health Enables Returns (HERhealth), który zapewnia informacje nt. zdrowia naszym pracowniczkom i ogólnie zwiększa świadomość w tym zakresie.
Wyspecjalizowana w dziedzinie CSR instytucja o nazwie Business Social Responsibility (BSR) od roku 2007 objęła tym projektem już 250 000 kobiet w 10 krajach. Celem tych działań jest nie tylko przekazanie zatrudnionym kobietom podstawowej wiedzy zdrowotnej, dotyczącej np. zdrowego odżywiania czy zapobiegania chorobom takim jak HIV/AIDS, zapalenia wątroby i gruźlica, ale także zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia zdrowia kobiet.

W latach 2016–2017 dzięki partnerstwu z Life Centre, założoną w 2005 r. lokalną organizacją pozarządową specjalizującą się w edukacji zdrowotnej, firma Samsung przeprowadziła szkolenie dla kobiet zatrudnionych w całym kraju. Planujemy dalszą realizację tego programu, w ramach którego udało nam się uzyskać doskonałe efekty edukacyjne.

Główne obszary poprawy
Szkolenie dot. edukacji współpracowników

Program szkoleniowy HERfinance

W roku 2015 wraz z BSR i Sanchayan (Indie) firma Samsung uruchomiła projekt wspierający kompetencje finansowe pracowników. Począwszy od Indii, w których projekt zrealizowaliśmy jeszcze w tym samym roku, od tamtego czasu we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi z powodzeniem przeprowadziliśmy szkolenia finansowe w Brazylii (gdzie partnerowała nam Positive Planet) i Meksyku (w którym działaliśmy wspólnie z Yo quiero Yo puedo).


Projekt ma na celu nie tylko zapewnienie podstawowych informacji o oszczędnościach, stopach procentowych, kredytach i bankowości, ale również nauczenie członków rodzin naszych pracowników technik planowania finansowego dostosowanych do ich zarobków, by zyskali pewność siebie umożliwiającą im niezależność finansową. Planujemy przeprowadzenie kolejnego poziomu programu kompetencji finansowych w wybranych krajach w roku 2018.

Informacje zwrotne nt. szkolenia

Arti Sharma podzieliła się swoimi doświadczeniami ze szkolenia: „Szkolenie HERfinance jest dla nas niezwykle ważne. Tego typu szkolenia są bardzo przydatne w rozumieniu wagi sporządzania budżetów i poprawy nawyków dotyczących oszczędzania.”

Seema także podzieliła się wrażeniami: „Przed szkoleniem HERfinance nie miałam świadomości, jak ważny jest krótko-, średnio- i długoterminowy plan oszczędnościowy, ale teraz wiem już, jak istotną rolę odgrywa w życiu oszczędzanie. Zdaję sobie sprawę ze znaczenia możliwości osiągnięcia celów przy wykorzystaniu naszych zarobków.”

Zdjęcie ze Szkolenia HERfinance.

Audytorzy RBA w zakresie pracy i etyki

* Wcześniej EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung jest członkiem Responsible Business Alliance (RBA) i stosuje się zarówno do Kodeksu postępowania RBA, jak i metod jego wdrażania w firmie i u jej dostawców. Kodeks RBA zasadza się na międzynarodowych standardach, by rozwijać odpowiedzialność społeczną i dotyczącą środowiska naturalnego oraz etykę biznesu.
Dokładamy starań, by nieustannie usprawniać nasze systemy zarządzania i promować w naszej firmie najlepsze praktyki. W celu zapewnienia wykwalifikowanych audytorów wewnętrznych, którzy w każdej chwili mogą nadzorować środowisko pracy, zapraszamy krajowych i zagranicznych pracodawców, by brali udział w Programie szkoleniowym RBA dot. pracy i etyki i uzyskiwali powiązane uprawnienia.
Wykwalifikowani audytorzy przeprowadzają w firmie inspekcję m.in. systemu zarządzania korporacją i dostawcami czy bezpieczeństwa środowiska w zgodzie ze standardami RBA.

Ludzie słuchający kogoś, kto przemawia.
Liczba Audytorów RBA w zakresie pracy i etyki