Łańcuch dostaw

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

Zapewniamy, by nasi dostawcy budowali przewagę konkurencyjną dzięki naszemu wsparciu i współpracy po to, by tworzyć stabilny ekosystem i zrównoważony łańcuch dostaw.

 

Idąc z duchem naszej filozofii uczciwości, otwartości i współpracy z zyskiem dla obu stron prowadzimy działalność naszego łańcucha dostaw, w którym mamy 2200 dostawców z całego świata. Pomagamy dostawcom spełnić wymagania „Kodeksu postępowania dostawców firmy Samsung“ i działać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i normami międzynarodowymi. Dzięki ocenie dostawców zarządzamy ryzykiem łańcucha dostaw pod kątem aspektów zrównoważonej działalności, takich jak środowisko, prawa człowieka, aspekty finansowe itp. Dodatkowo stale wspieramy naszych dostawców, by budować wzajemną konkurencyjność i rozwijać się.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów

 •  

  Gospodarcze

  Zapewniamy kompleksową konkurencyjność kosztu, dostawy, jakości, technologii i zasobów ludzkich, by wspólnie z dostawcami maksymalizować efekt synergii, tempo i wydajność, a także tworzyć ekosystem, który jest w stanie osiągnąć zrównoważony charakter wzrostu.

 •  

  Społeczne

  Wymagamy, by w obszarach zarządzania prawami człowieka, środowiskiem pracy, aspektami etycznymi i kwestiami pozyskiwania surowców mineralnych w strefach objętych konfliktami były spełnione normy i przepisy międzynarodowe, dzięki czemu tworzymy otwarty i przejrzysty system odpowiedzialności, który angażuje wszystkich interesariuszy w łańcuchu dostaw.

 •  

  Środowiskowe

  Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner, dzięki czemu możemy zmierzyć skutki dla środowiska i zarządzać takimi skutkami, które generują ich komponenty, surowce i procesy produkcyjne.

Infografika ilustrująca tworzenie wartości poprzez zrównoważone zarządzanie
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Konkurencyjność kosztowa (gospodarcze).</li> <li>List 2) Potencjał zasobów ludzkich (gospodarcze).</li> <li>List 3) Terminowa dostawa (gospodarcze).</li> <li>List 4) Reagowanie na ryzyka (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> <li>List 5) Konkurencyjność dostawców (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> </ul>
Ten obraz ilustruje strategię zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw – dodatkowa wyjaśniająca infografika do zrównoważonego łańcucha dostaw.

Działania dostawców

Firma Samsung pragnie budować strategiczne partnerstwa z dostawcami o najlepszych wynikach w oparciu o wzajemne zaufanie. Dlatego właśnie wprowadziliśmy uczciwy i transparentny proces rejestracji dostawców dla nowych dostawców i prowadzimy roczne oceny, które pomagają dostawcom wzmocnić ich przewagi konkurencyjne i minimalizować ryzyka. Każda firma, która pragnie przedstawić ofertę swoich różnorodnych możliwości technologicznych i chciałaby nawiązać współpracę z Samsung może w dowolnej chwili zamieścić swoje nowe propozycje biznesowe na naszym portalu zakupowym (www.secbuy.com). Nasze Międzynarodowe Centrum Zamówień (IPC) prowadzi wszystkie działania w zakresie zamówień i umożliwia nam identyfikację dostawców o najlepszych wynikach w strategicznie istotnych regionach świata.

Kluczowe elementy oceny w ramach programu rejestracji nowych dostawców

 
Środowisko i bezpieczeństwo
Wymagamy od dostawców, by spełnili kryteria zawarte w 22 punktach, które dotyczą BHP, bezpieczeństwa pożarowego, substancji niebezpiecznych i urządzeń ochrony środowiska. Osiem obowiązkowych kryteriów: sprzęt przeciwpożarowy, zagrożenia i odpady, oczyszczanie ścieków itp.
 
Praca i prawa człowieka
Prowadzimy obowiązkowe audyty na terenie dostawców na podstawie 20 punktów, które obejmują dobrowolność pracy, zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy oraz zakaz dyskryminacji. Trzy obowiązkowe kryteria: zakaz pracy dzieci, gwarantowana płaca minimalna i traktowanie pracowników z szacunkiem
 
Eco-Partner
Prowadzimy weryfikację polityki bezpieczeństwa w sprawie produktów, edukacji i szkolenia oraz stosowania substancji niebezpiecznych. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner.

Kompleksowy proces oceny

Kompleksowy proces oceny (ocena całoroczna, samodoskonalenie, ocena, zarządzanie zaleceniami pokontrolnymi). Obraz infografiki łańcucha dostaw.

Programy współpracy z partnerami

Aby działać zgodnie z naszą biznesową filozofią, tj. „konkurencyjność Samsung Electronics jest pochodną konkurencyjności naszych dostawców“, idziemy krok dalej w ramach inicjatyw na rzecz obopólnych korzyści i włączamy w nie dostawców krajowych i zagranicznych. Oferujemy szeroki zakres programów oferujących finansowanie, kształcenie i innowacyjne rozwiązania, by nasi dostawcy byli konkurencyjni na globalnym rynku.

 • Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami
  • 833.9 mld KRW
  • Inwestycje w fundusz wzajemnego wzrostu

  Finansowanie

  Tworzenie funduszy razem z bankami komercyjnymi na kwotę 1 bln KRW

 • Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami
  • 18,777 osób
  • Uczestnicy szkolenia dla dostawców

  Budowanie potencjału pracowników

  Oferujemy wsparcie w zarządzaniu, wiedzę, kursy globalne i inne, korzystając z naszego obiektu szkoleniowego przeznaczonego tylko dla dostawców

 • Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami
  • 487 spółek
  • Dostawcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu Inteligentna fabryka

  Inicjatywy na rzecz innowacyjności

  Support 1,000 suppliers and SMEs without business relationships with Samsung across the nation in improving their manufacturing capacity.

[Wyniki naszych kluczowych programów obopólnych korzyści za rok 2019]

* Wspieramy dostawców pierwszego i drugiego szczebla w zgłaszaniu przez nich skarg, oferując bezpośredni numer telefonu do ich zgłaszania (+82-80-200-3300) oraz osobny adres e-mail (ssvoc@samsung.com), a także system zgłaszania nieprawidłowości na portalu współpracy z partnerami (www.secbuy.com), a także prowadzimy konsultacje z dostawcami w ramach różnych forów.

Środowisko pracy dostawców

Firma Samsung poważnie podchodzi do zadań promowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, a także do zachowania zgodności z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka po to, by zagwarantować bezpieczeństwo miejsca pracy i spełnić wymagania kodeksu postępowania opracowanego przez Responsible Business Alliance (RBA). Regularnie monitorujemy naszych dostawców zgodnie ze standardami weryfikacji EICC, by identyfikować problemy i wprowadzać niezbędne ulepszenia. Zachęcamy dostawców pierwszego szczebla do działań na rzecz stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, jednak zobowiązanie to pośrednio dotyczy także dostawców drugiego szczebla. Dzięki temu zapewniamy solidność ekosystemu naszego łańcucha dostaw.

Środowisko pracy dostawców
<h3>Środowisko pracy dostawców</h3> <dl> <li>Samoocena</li> <li>Wszyscy dostawcy pierwszego szczebla prowadzą samoocenę.</li> </dl> <dl> <li>Audyty u dostawców</li> <li>Wybieramy kluczowych dostawców na podstawie wartości transakcji i wyników samooceny, a następnie prowadzimy na ich terenie audyty. </li> <li>Prowadzimy także audyty całoroczne i specjalne w związku z zatrudnianiem praktykantów i studentów w czasie wakacji.</li> </dl> <dl> <li>Audyty zewnętrznych partnerów</li> <li>Certyfikowany przez RBA audytor prowadzi weryfikację losowo wybranych dostawców.</li> <li>W ciągu trzech miesięcy po audycie realizowane są działania naprawcze wskazane w zaleceniach z audytu</li> </dl>

Huty i rafinerie w łańcuchu dostaw firmy Samsung Electronics

Firma Samsung Electronics stosuje system zarządzania minerałami oparty na „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka”, a także zarządza hutami w łańcuchu dostaw za pośrednictwem dostawców, z którymi współpracuje. Aktywnie udostępniamy listę hut wielu interesariuszom, jak również klientom. Ponadto zachęcamy dostawców do nawiązywania współpracy z hutami posiadającymi certyfikat RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), a od będących elementem naszego łańcucha dostaw hut nieposiadających tego certyfikatu wymagamy jego zdobycia.

Lista hut i rafinerii

(Stan na koniec grudnia 2019 r.)

Zakończony proces certyfikacyjny Proces certyfikacyjny w toku Łącznie
Tantal (Ta) 40 - 40
Cyna (Sn) 76 - 76
Wolfram (W) 41 - 41
Złoto (Au) 104 - 104
※ Kobalt (Co) - - 30

Odpowiedzialność dostawców

Oferowane przez Samsung Electronics produkty i usługi stanowią efekt zaangażowania i starań wszystkich naszych dostawców w ramach łańcucha dostaw. Zarówno Samsung Electronics, jak i nasi dostawcy jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zapewnienie – w sposób zrównoważony – satysfakcji naszych klientów i całej społeczności. Ponadto zobowiązujemy się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za łańcuch dostaw oparty na zaufaniu i szczerych intencjach w celu zapewnienia najwyższej wartości.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4