Łańcuch dostaw

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

Zapewniamy, by nasi dostawcy budowali przewagę konkurencyjną dzięki naszemu wsparciu i współpracy po to, by tworzyć stabilny ekosystem i zrównoważony łańcuch dostaw.

 

Idąc z duchem naszej filozofii uczciwości, otwartości i współpracy z zyskiem dla obu stron prowadzimy działalność naszego łańcucha dostaw, w którym mamy 2500 dostawców z całego świata. Pomagamy dostawcom spełnić wymagania „Kodeksu postępowania dostawców firmy Samsung“ i działać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i normami międzynarodowymi. Dzięki ocenie dostawców zarządzamy ryzykiem łańcucha dostaw pod kątem aspektów zrównoważonej działalności, takich jak środowisko, prawa człowieka, aspekty finansowe itp. Dodatkowo stale wspieramy naszych dostawców, by budować wzajemną konkurencyjność i rozwijać się.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów

 •  

  Gospodarcze

  Zapewniamy kompleksową konkurencyjność kosztu, dostawy, jakości, technologii i zasobów ludzkich, by wspólnie z dostawcami maksymalizować efekt synergii, tempo i wydajność, a także tworzyć ekosystem, który jest w stanie osiągnąć zrównoważony charakter wzrostu.

 •  

  Społeczne

  Wymagamy, by w obszarach zarządzania prawami człowieka, środowiskiem pracy, aspektami etycznymi i kwestiami pozyskiwania surowców mineralnych w strefach objętych konfliktami były spełnione normy i przepisy międzynarodowe, dzięki czemu tworzymy otwarty i przejrzysty system odpowiedzialności, który angażuje wszystkich interesariuszy w łańcuchu dostaw.

 •  

  Środowiskowe

  Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner, dzięki czemu możemy zmierzyć skutki dla środowiska i zarządzać takimi skutkami, które generują ich komponenty, surowce i procesy produkcyjne.

Infografika ilustrująca tworzenie wartości poprzez zrównoważone zarządzanie
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Konkurencyjność kosztowa (gospodarcze).</li> <li>List 2) Potencjał zasobów ludzkich (gospodarcze).</li> <li>List 3) Terminowa dostawa (gospodarcze).</li> <li>List 4) Reagowanie na ryzyka (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> <li>List 5) Konkurencyjność dostawców (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> </ul>
Ten obraz ilustruje strategię zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw – dodatkowa wyjaśniająca infografika do zrównoważonego łańcucha dostaw.

Działania dostawców

Firma Samsung pragnie budować strategiczne partnerstwa z dostawcami o najlepszych wynikach w oparciu o wzajemne zaufanie. Dlatego właśnie wprowadziliśmy uczciwy i transparentny proces rejestracji dostawców dla nowych dostawców i prowadzimy roczne oceny, które pomagają dostawcom wzmocnić ich przewagi konkurencyjne i minimalizować ryzyka. Każda firma, która pragnie przedstawić ofertę swoich różnorodnych możliwości technologicznych i chciałaby nawiązać współpracę z Samsung może w dowolnej chwili zamieścić swoje nowe propozycje biznesowe na naszym portalu zakupowym (www.secbuy.com). Nasze Międzynarodowe Centrum Zamówień (IPC) prowadzi wszystkie działania w zakresie zamówień i umożliwia nam identyfikację dostawców o najlepszych wynikach w strategicznie istotnych regionach świata.

Kluczowe elementy oceny w ramach programu rejestracji nowych dostawców

 
Środowisko i bezpieczeństwo
Wymagamy od dostawców, by spełnili kryteria zawarte w 22 punktach, które dotyczą BHP, bezpieczeństwa pożarowego, substancji niebezpiecznych i urządzeń ochrony środowiska. Osiem obowiązkowych kryteriów: sprzęt przeciwpożarowy, zagrożenia i odpady, oczyszczanie ścieków itp.
 
Praca i prawa człowieka
Prowadzimy obowiązkowe audyty na terenie dostawców na podstawie 20 punktów, które obejmują dobrowolność pracy, zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy oraz zakaz dyskryminacji. Trzy obowiązkowe kryteria: zakaz pracy dzieci, gwarantowana płaca minimalna i traktowanie pracowników z szacunkiem
 
Eco-Partner
Prowadzimy weryfikację polityki bezpieczeństwa w sprawie produktów, edukacji i szkolenia oraz stosowania substancji niebezpiecznych. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner.

Kompleksowy proces oceny

Kompleksowy proces oceny (ocena całoroczna, samodoskonalenie, ocena, zarządzanie zaleceniami pokontrolnymi). Obraz infografiki łańcucha dostaw.

Programy współpracy z partnerami

Aby działać zgodnie z naszą biznesową filozofią, tj. „konkurencyjność Samsung Electronics jest pochodną konkurencyjności naszych dostawców“, idziemy krok dalej w ramach inicjatyw na rzecz obopólnych korzyści i włączamy w nie dostawców krajowych i zagranicznych. Oferujemy szeroki zakres programów oferujących finansowanie, kształcenie i innowacyjne rozwiązania, by nasi dostawcy byli konkurencyjni na globalnym rynku.

 • Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami
  • 822,8 mld KRW
  • Inwestycje w fundusz wzajemnego wzrostu

  Finansowanie

  Tworzenie funduszy razem z bankami komercyjnymi na kwotę 1 bln KRW

 • Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami
  • 16 209 osób
  • Uczestnicy szkolenia dla dostawców

  Budowanie potencjału pracowników

  Oferujemy wsparcie w zarządzaniu, wiedzę, kursy globalne i inne, korzystając z naszego obiektu szkoleniowego przeznaczonego tylko dla dostawców

 • Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami
  • 487 spółek
  • Dostawcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu Inteligentna fabryka

  Inicjatywy na rzecz innowacyjności

  Wsparcie w całym kraju dla 1000 dostawców i MŚP niebędących w stosunkach biznesowych z Samsung.

[Wyniki naszych kluczowych programów obopólnych korzyści za rok 2017]

* Wspieramy dostawców pierwszego i drugiego szczebla w zgłaszaniu przez nich skarg, oferując bezpośredni numer telefonu do ich zgłaszania (+82-80-200-3300) oraz osobny adres e-mail (ssvoc@samsung.com), a także system zgłaszania nieprawidłowości na portalu współpracy z partnerami (www.secbuy.com), a także prowadzimy konsultacje z dostawcami w ramach różnych forów.

Środowisko pracy dostawców

Firma Samsung poważnie podchodzi do zadań promowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, a także do zachowania zgodności z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka po to, by zagwarantować bezpieczeństwo miejsca pracy i spełnić wymagania kodeksu postępowania opracowanego przez Responsible Business Alliance (RBA). Regularnie monitorujemy naszych dostawców zgodnie ze standardami weryfikacji EICC, by identyfikować problemy i wprowadzać niezbędne ulepszenia. Zachęcamy dostawców pierwszego szczebla do działań na rzecz stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, jednak zobowiązanie to pośrednio dotyczy także dostawców drugiego szczebla. Dzięki temu zapewniamy solidność ekosystemu naszego łańcucha dostaw.

Środowisko pracy dostawców
<h3>Środowisko pracy dostawców</h3> <dl> <li>Samoocena</li> <li>Wszyscy dostawcy pierwszego szczebla prowadzą samoocenę.</li> </dl> <dl> <li>Audyty u dostawców</li> <li>Wybieramy kluczowych dostawców na podstawie wartości transakcji i wyników samooceny, a następnie prowadzimy na ich terenie audyty. </li> <li>Prowadzimy także audyty całoroczne i specjalne w związku z zatrudnianiem praktykantów i studentów w czasie wakacji.</li> </dl> <dl> <li>Audyty zewnętrznych partnerów</li> <li>Certyfikowany przez RBA audytor prowadzi weryfikację losowo wybranych dostawców.</li> <li>W ciągu trzech miesięcy po audycie realizowane są działania naprawcze wskazane w zaleceniach z audytu</li> </dl>

Zarządzenie minerałami pochodzącymi z terenów objętych konfliktami zbrojnymi

Firma Samsung Electronics zakazała wykorzystania minerałów pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi – w tym tantalu, cyny, wolframu i złota – wydobywanych w sposób nieetyczny na objętych konfliktem terenach w 10 krajach afrykańskich, m.in. w Demokratycznej Republice Konga. Zarządzamy naszym łańcuchem dostaw zgodnie z zasadą etycznego procesu dystrybucji. Aby zagwarantować, że nasi dostawcy spełniają najwyższe standardy, przeprowadzamy szczegółowe badania minerałów używanych w ich produktach. Aby stworzyć system niewykorzystujący minerałów z terenów objętych konfliktem, wdrożyliśmy proces due diligence w odniesieniu do minerałów pochodzących z takich obszarów zgodny z wytycznymi „OECD Due Diligence Guidance”.
Ponadto zachęcamy dostawców do nawiązywania współpracy z hutami posiadającymi certyfikat RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), a od będących elementem naszego łańcucha dostaw hut nieposiadających tego certyfikatu wymagamy jego zdobycia.

Certyfikaty RMAP związane z minerałami pochodzącym z terenów objętych konfliktami zbrojnymi posiadane przez huty będące w naszym łańcuchu dostaw

(Stan na koniec grudnia 2017 r.)

Zakończony proces certyfikacyjny Proces certyfikacyjny w toku Łącznie
Tantal (Ta) 42 - 42
Cyna (Sn) 69 2 71
Wolfram (W) 41 - 41
Złoto (Au) 98 3 101

Odpowiedzialność dostawców

Oferowane przez Samsung Electronics produkty i usługi stanowią efekt zaangażowania i starań wszystkich naszych dostawców w ramach łańcucha dostaw. Zarówno Samsung Electronics, jak i nasi dostawcy jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zapewnienie – w sposób zrównoważony – satysfakcji naszych klientów i całej społeczności. Ponadto zobowiązujemy się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za łańcuch dostaw oparty na zaufaniu i szczerych intencjach w celu zapewnienia najwyższej wartości.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
Applied Materials Inc. 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPORE 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics Corp. 1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago Technologies Ltd. NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BOE Technology Group Co., Ltd. NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic Corp. NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning Inc. ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
Doosung Tech LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
SUPPLIER ADDRESS
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining & Metals Corp 54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor Corp. ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford Technology Limited 18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Maxim Integrated Products Inc. 160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK,
SUPPLIER ADDRESS
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron Technology Inc. 8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare Technology Inc. 8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT,
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular Technologies Inc. AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
SUPPLIER ADDRESS
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Yuden Co., Ltd. #1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU TOKYO JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp. NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4