Łańcuch dostaw

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

Zapewniamy, by nasi dostawcy budowali przewagę konkurencyjną dzięki naszemu wsparciu i współpracy po to, by tworzyć stabilny ekosystem i zrównoważony łańcuch dostaw.

 

Idąc z duchem naszej filozofii uczciwości, otwartości i współpracy z zyskiem dla obu stron prowadzimy działalność naszego łańcucha dostaw, w którym mamy 2500 dostawców z całego świata. Pomagamy dostawcom spełnić wymagania „Kodeksu postępowania dostawców firmy Samsung“ i działać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i normami międzynarodowymi. Dzięki ocenie dostawców zarządzamy ryzykiem łańcucha dostaw pod kątem aspektów zrównoważonej działalności, takich jak środowisko, prawa człowieka, aspekty finansowe itp. Dodatkowo stale wspieramy naszych dostawców, by budować wzajemną konkurencyjność i rozwijać się.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów

 •  

  Gospodarcze

  Zapewniamy kompleksową konkurencyjność kosztu, dostawy, jakości, technologii i zasobów ludzkich, by wspólnie z dostawcami maksymalizować efekt synergii, tempo i wydajność, a także tworzyć ekosystem, który jest w stanie osiągnąć zrównoważony charakter wzrostu.

 •  

  Społeczne

  Wymagamy, by w obszarach zarządzania prawami człowieka, środowiskiem pracy, aspektami etycznymi i kwestiami pozyskiwania surowców mineralnych w strefach objętych konfliktami były spełnione normy i przepisy międzynarodowe, dzięki czemu tworzymy otwarty i przejrzysty system odpowiedzialności, który angażuje wszystkich interesariuszy w łańcuchu dostaw.

 •  

  Środowiskowe

  Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner, dzięki czemu możemy zmierzyć skutki dla środowiska i zarządzać takimi skutkami, które generują ich komponenty, surowce i procesy produkcyjne.

Infografika ilustrująca tworzenie wartości poprzez zrównoważone zarządzanie
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Konkurencyjność kosztowa (gospodarcze).</li> <li>List 2) Potencjał zasobów ludzkich (gospodarcze).</li> <li>List 3) Terminowa dostawa (gospodarcze).</li> <li>List 4) Reagowanie na ryzyka (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> <li>List 5) Konkurencyjność dostawców (gospodarcze, społeczne, środowiskowe).</li> </ul>
Ten obraz ilustruje strategię zarządzania łańcuchem dostaw i pięć kryteriów w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw – dodatkowa wyjaśniająca infografika do zrównoważonego łańcucha dostaw.

Działania dostawców

Firma Samsung pragnie budować strategiczne partnerstwa z dostawcami o najlepszych wynikach w oparciu o wzajemne zaufanie. Dlatego właśnie wprowadziliśmy uczciwy i transparentny proces rejestracji dostawców dla nowych dostawców i prowadzimy roczne oceny, które pomagają dostawcom wzmocnić ich przewagi konkurencyjne i minimalizować ryzyka. Każda firma, która pragnie przedstawić ofertę swoich różnorodnych możliwości technologicznych i chciałaby nawiązać współpracę z Samsung może w dowolnej chwili zamieścić swoje nowe propozycje biznesowe na naszym portalu zakupowym (www.secbuy.com). Nasze Międzynarodowe Centrum Zamówień (IPC) prowadzi wszystkie działania w zakresie zamówień i umożliwia nam identyfikację dostawców o najlepszych wynikach w strategicznie istotnych regionach świata.

Kluczowe elementy oceny w ramach programu rejestracji nowych dostawców

 
Środowisko i bezpieczeństwo
Wymagamy od dostawców, by spełnili kryteria zawarte w 22 punktach, które dotyczą BHP, bezpieczeństwa pożarowego, substancji niebezpiecznych i urządzeń ochrony środowiska. Osiem obowiązkowych kryteriów: sprzęt przeciwpożarowy, zagrożenia i odpady, oczyszczanie ścieków itp.
 
Praca i prawa człowieka
Prowadzimy obowiązkowe audyty na terenie dostawców na podstawie 20 punktów, które obejmują dobrowolność pracy, zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy oraz zakaz dyskryminacji. Trzy obowiązkowe kryteria: zakaz pracy dzieci, gwarantowana płaca minimalna i traktowanie pracowników z szacunkiem
 
Eco-Partner
Prowadzimy weryfikację polityki bezpieczeństwa w sprawie produktów, edukacji i szkolenia oraz stosowania substancji niebezpiecznych. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner.

Kompleksowy proces oceny

Kompleksowy proces oceny (ocena całoroczna, samodoskonalenie, ocena, zarządzanie zaleceniami pokontrolnymi). Obraz infografiki łańcucha dostaw.

Programy współpracy z partnerami

Aby działać zgodnie z naszą biznesową filozofią, tj. „konkurencyjność Samsung Electronics jest pochodną konkurencyjności naszych dostawców“, idziemy krok dalej w ramach inicjatyw na rzecz obopólnych korzyści i włączamy w nie dostawców krajowych i zagranicznych. Oferujemy szeroki zakres programów oferujących finansowanie, kształcenie i innowacyjne rozwiązania, by nasi dostawcy byli konkurencyjni na globalnym rynku.

 • Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje finansowanie w ramach programów współpracy z partnerami
  • 823,2 mld KRW
  • Inwestycje w fundusz wzajemnego wzrostu

  Finansowanie

  Tworzenie funduszy razem z bankami komercyjnymi na kwotę 1 bln KRW

 • Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje budowanie potencjału pracowników w ramach programów współpracy z partnerami
  • 13 089 osób
  • Uczestnicy szkolenia dla dostawców

  Budowanie potencjału pracowników

  Oferujemy wsparcie w zarządzaniu, wiedzę, kursy globalne i inne, korzystając z naszego obiektu szkoleniowego przeznaczonego tylko dla dostawców

 • Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami Ten obraz ilustruje inicjatywy na rzecz innowacyjności w ramach programów współpracy z partnerami
  • 479 spółek
  • Dostawcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu Inteligentna fabryka

  Inicjatywy na rzecz innowacyjności

  Plan wsparcia niemal 1000 dostawców oraz MŚP niewspółpracujących z firmą Samsung w całym kraju, by zwiększyć ich potencjał produkcyjny do końca 2017 r.

[Wyniki programów współpracy z partnerami kluczowymi w roku 2016]

* Wspieramy dostawców pierwszego i drugiego szczebla w zgłaszaniu przez nich skarg, oferując bezpośredni numer telefonu do ich zgłaszania (+82-80-200-3300) oraz osobny adres e-mail (ssvoc@samsung.com), a także system zgłaszania nieprawidłowości na portalu współpracy z partnerami (www.secbuy.com), a także prowadzimy konsultacje z dostawcami w ramach różnych forów.

Środowisko pracy dostawców

Firma Samsung poważnie podchodzi do zadań promowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, a także do zachowania zgodności z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka po to, by zagwarantować bezpieczeństwo miejsca pracy i spełnić wymagania kodeksu postępowania opracowanego przez Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Regularnie monitorujemy naszych dostawców zgodnie ze standardami weryfikacji EICC, by identyfikować problemy i wprowadzać niezbędne ulepszenia. Zachęcamy dostawców pierwszego szczebla do działań na rzecz stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, jednak zobowiązanie to pośrednio dotyczy także dostawców drugiego szczebla. Dzięki temu zapewniamy solidność ekosystemu naszego łańcucha dostaw.

Środowisko pracy dostawców
<h3>Środowisko pracy dostawców</h3> <dl> <li>Samoocena</li> <li>Wszyscy dostawcy pierwszego szczebla prowadzą samoocenę.</li> </dl> <dl> <li>Audyty u dostawców</li> <li>Wybieramy kluczowych dostawców na podstawie wartości transakcji i wyników samooceny, a następnie prowadzimy na ich terenie audyty. </li> <li>Prowadzimy także audyty całoroczne i specjalne w związku z zatrudnianiem praktykantów i studentów w czasie wakacji.</li> </dl> <dl> <li>Audyty zewnętrznych partnerów</li> <li>Certyfikowany przez EICC audytor prowadzi weryfikację losowo wybranych dostawców.</li> <li>W ciągu trzech miesięcy po audycie realizowane są działania naprawcze wskazane w zaleceniach z audytu</li> </dl>

Zarządzanie kwestiami pozyskiwania surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami

W firmie Samsung nie wykorzystujemy surowców mineralnych pozyskiwanych nieetycznie w Demokratycznej Republice Konga lub w jednej z dziewięciu sąsiednich stref konfliktu (tantal, cyna, wolfram i złoto). W tym celu wprowadziliśmy system zgodności handlu (TCS) na podstawie wytycznych OECD w sprawie analizy due diligence, który stanowi część naszego systemu zamówień, a jednocześnie oceniamy wszystkich dostawców pod kątem wykorzystywania przez nich surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami w ramach Arkusza raportu w sprawie surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami (CMRT), dostępnego w ramach TCS. Dzielimy się z naszymi dostawcami w czasie rzeczywistym informacjami na temat surowców mineralnych pozyskiwanych ze stref ogarniętych konfliktami. Dodatkowo staliśmy się członkiem rady „Conflict-Free Council“, powołanej przez Industry Citizenship Coalition (EICC) oraz GeSI (Global e-Sustainability Initiative), i współpracujemy z innymi globalnymi graczami w obszarze pozyskiwania surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami w całym łańcuchu dostaw. W ramach tych wysiłków 100% hut, z którymi współpracujemy, dołączyło w 2016 r. do programu hut wolnych od surowców ze stref ogarniętych konfliktami (CFSP)

Certyfikacja CFSP hut w łańcuchu dostaw

(na koniec grudnia 2016 r.)

Ukończona certyfikacja CFSP Certyfikacja CFSP w toku Razem
Tantal (Ta) 46 - 46
Cyna (Sn) 64 11 75
Wolfram (W) 38 - 38
Złoto (Au) 88 7 95