Filozofia działania

Nasza obietnica

Działanie w sposób odpowiedzialny jako wiodąca, globalna firma

Element graficzny Key Visual dotyczący filozofii działania w ramach wizji

Samsung zobowiązuje się spełniać warunki lokalnych przepisów, a także ściśle stosować globalny kodeks postępowania w odniesieniu do wszystkich pracowników. Uważamy, że zarządzanie w sposób etyczny jest nie tylko narzędziem reagowania na błyskawiczne zmiany w globalnym środowisku biznesowym, lecz także pomostem do budowania zaufania u interesariuszy – klientów, udziałowców, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Firmie Samsung przyświeca cel dołączenia do najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie, dlatego stale szkolimy pracowników i korzystamy z systemów monitorowania, a jednocześnie stosujemy uczciwe i transparentne praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Wartości definiujące ducha Samsung

Samsung wierzy, że działanie zgodnie z fundamentalnymi zasadami jest korzystne dla pomyślnego prowadzenia działalności. Dlatego właśnie nasze kluczowe wartości oraz rygorystyczny kodeks postępowania przyświecają każdej decyzji podejmowanej przez firmę.

W firmie Samsung wierzymy, że kluczem do dobrego biznesu jest kierowanie się mocnymi wartościami. Dlatego te podstawowe wartości, wraz z rygorystycznie przestrzeganym sposobem postępowania stanowią podstawę wszystkich podejmowanych decyzji. Ludzie, perfekcja, zmiana, integralność, wspólny dobrobyt to duch Samsunga W firmie Samsung wierzymy, że kluczem do dobrego biznesu jest kierowanie się mocnymi wartościami. Dlatego te podstawowe wartości, wraz z rygorystycznie przestrzeganym sposobem postępowania stanowią podstawę wszystkich podejmowanych decyzji. Ludzie, perfekcja, zmiana, integralność, wspólny dobrobyt to duch Samsunga

Ludzie

Firma to ludzie, którzy dla niej pracują. W Samsung chcemy otworzyć przed naszymi ludźmi szeroki wachlarz możliwości, by mogli zrealizować pełnię swojego potencjału.

Doskonałość

Wszystko, co robi Samsung motywowane jest niesłabnącym dążeniem do doskonałości i trwałym zobowiązaniem do tworzenia najlepszych na rynku produktów i usług.

Zmiana

Od początku naszego działania patrzymy w przyszłość, przewidując potrzeby rynkowe, by kierować firmę na tory długofalowego sukcesu.

Uczciwość

Prowadzenie działalności w sposób etyczny to fundament naszej firmy. Wszystkimi naszymi działaniami kieruje moralny kompas, który zapewnia uczciwość i szacunek wobec interesariuszy oraz pełną przejrzystość.

Wspólny dobrobyt

Samsung jest społecznie i środowiskowo odpowiedzialnym przedsiębiorstwem we wszystkich społecznościach, w których prowadzi działalność.