• Home /
  • Wizja i Idea | Ułatwienia dostępności

Wizja i Idea | Ułatwienia dostępności

dostępność dla każdego zapewniająca doświadczenie, na którym korzystają wszyscy w takim samym stopniu

Innowacja, która wiele znaczy

„Innowacja technologiczna dla każdego" to idea, który nadaje sens i wnosi radość do naszego życia. Wszystkie produkty, treści i usługi Samsung są zbudowane w oparciu o "filozofię skoncentrowaną na człowieku, która uznaje różnorodność i akceptuje różnice".
Samsung wprowadza innowacje dostępne dla wszystkich użytkowników.

Zasady projektowania ułatwień dostępu

Zrozumienie

Zaprojektowane ze zrozumieniem potrzeb użytkowników i dbałością o szczegóły

W firmie Samsung nieustannie staramy się upraszczać interfejs naszych produktów. Projektując je, korzystamy z różnych metodologii badawczych, by odpowiedzieć na potrzeby i pragnienia różnych odbiorców. Staramy się słuchać i zrozumieć wszystkich naszych użytkowników.

Wszechstronność

Zaprojektowane dla każdego

Staramy się projektować dla wszystkich użytkowników. W firmie Samsung próbujemy przezwyciężać dyskryminujące tendencje w branży technologicznej. Uważamy, że ani upośledzenie fizyczne ani poznawcze nie powinno być przeszkodą w użytkowaniu naszych produktów. Mamy twarde wytyczne, których przestrzegamy. Już na etapie planowania każdego produktu upewniamy się, że będzie on w stanie zapewnić holistyczne doświadczenia wszystkim użytkownikom.

Spójność

Spójny wygląd naszych produktów

Produkty Samsung mają wiele opcjonalnych funkcji dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchu. Ciągłe badania i rozwój w zakresie projektowania pod kątem ułatwień dostępu zapewniają wszystkim produktom firmy Samsung równy poziom funkcjonalności dla wszystkich użytkowników.

Współtworzenie

Wspólnie zaprojektowane

Samsung ma dedykowany zespół profesjonalistów z różnych dziedzin, aby móc zapewnić pełen system doświadczeń, na który składają się produkt, usługa oraz edukacja. Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością, instytuty badawcze oraz społeczności i grupy ludzi o podobnych poglądach wspólnie wypracowują bardziej praktyczne podejście do projektowania. Promujemy i wspieramy również wewnętrzną konkurencję w celu poszukiwania potencjału dla dalszej innowacyjności - nie tylko, by opracowywać nowe produkty, ale również po to, by w ten sposób odwdzięczyć się społeczności.