GLOBALNA NAWIGACJA

Ułatwienia dostępu do sieci

Ekran laptopa przedstawia 2 kobiety, 1 mężczyznę i 1 chłopca w rzędzie — wszyscy są niepełnosprawni i uśmiechają się. Nad ekranem widoczne są ikony oka, ucha, ręki i mózgu.

Globalna nawigacja

Wskazówki korzystania z paska globalnej nawigacji na naszej stronie internetowej

Jak znaleźć menu podrzędne na pasku globalnej nawigacji?

Jak znaleźć menu podrzędne na pasku globalnej nawigacji na urządzeniach mobilnych?