Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu

Instrukcja korzystania z globalnego paska nawigacyjnego

Korzystanie z globalnego paska nawigacyjnego w naszej witrynie internetowej

1. Wyszukiwanie pozycji podmenu na globalnym pasku nawigacyjnym

Wyszukiwanie pozycji podmenu na globalnym pasku nawigacyjnym

1.1. Aby wyszukać podmenu pozycji na globalnym pasku nawigacyjnym, naciskaj klawisz Tab, aż dojdziesz do żądanej pozycji. Podmenu pojawią się automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter przy zaznaczonej pozycji.

Przykładowo, aby znaleźć podmenu „Urządzenia mobilne”, naciskaj klawisz Tab, aż dojdziesz do tej pozycji. Po naciśnięciu klawisza Enter przy tej pozycji wyświetlone zostaną różne pozycje podmenu, takie jak „Smartfony, tablety, urządzenia noszone i akcesoria”.

1.2. Aby przeglądać pozycje w ramach jednej grupy na globalnym pasku nawigacyjnym, naciskaj klawisz Tab, gdy główny element jest aktywny.

Przykładowo, jeśli chcesz przejść do pozycji podmenu „Smartfony”, zacznij naciskać klawisz Tab, gdy ten element będzie aktywny.

1.3. Aby przejść do kolejnej grupy na globalnym pasku nawigacyjnym, naciskaj klawisz Tab, przewijając wszystkie pozycje w bieżącej grupie. Po przewinięciu wszystkich opcji danej grupy uaktywniona zostanie kolejna grupa.

Przykładowo, aby przejść do następnej grupy po grupie „Smartfony, tablety, urządzenia noszone i akcesoria”, naciskaj klawisz Tab, przewijając wszystkie pozycje w bieżącej grupie. Gdy po dojściu do ostatniej pozycji w tej grupie naciśniesz klawisz Tab, nastąpi przejście do kolejnej grupy (usługa „Samsung Pay”).

1.4. Aby powrócić do poprzedniej pozycji na globalnym pasku nawigacyjnym, przytrzymaj klawisz Shift i jednokrotnie naciśnij klawisz Tab. W ten sposób uaktywniony zostanie poprzedni element. Możesz naciskać kombinację Shift+Tab wielokrotnie, aby cofnąć się do żądanej pozycji.

Przykładowo, jeżeli chcesz wrócić do pozycji „Smartfony”, a zaznaczona jest opcja „Tablety”, naciśnij jeden raz Shift+Tab.  

2. Funkcja wyszukiwania na globalnym pasku nawigacyjnym

Funkcja wyszukiwania na globalnym pasku nawigacyjnym

2.1. Aby aktywować wyszukiwarkę na globalnym pasku nawigacyjnym, naciskaj klawisz Tab aż do przejścia przez wszystkie dostępne opcje menu i uaktywnienia ikony „Szukaj”. Gdy to zrobisz, naciśnij klawisz Enter.

2.2. Aby wpisać termin w polu wyszukiwarki na globalnym pasku nawigacyjnym, jednokrotnie naciśnij klawisz Tab, gdy ikona wyszukiwarki jest aktywna.

W ten sposób uaktywnione zostanie pole wyszukiwarki zamiast ikony wyszukiwania. Teraz możesz wpisać słowo kluczowe, które chcesz wyszukać.

2.3. Aby przeglądać sugestie dotyczące wyszukiwania na globalnym pasku nawigacyjnym, naciśnij klawisz Tab po wpisaniu słowa kluczowego w polu wyszukiwarki — aż do uaktywnienia pierwszej sugestii na liście.

Teraz możesz przechodzić do kolejnych sugestii, naciskając klawisz Tab.

2.4. Aby wyszukać sugerowany termin na globalnym pasku nawigacyjnym, naciśnij klawisz Enter przy aktywnym sugerowanym terminie.

To spowoduje przejście do strony wyników wyszukiwania, na której wyświetlone będą produkty i treść pasująca do sugerowanego słowa kluczowego.

2.5. Aby wyszukać dokładnie to słowo kluczowe, które zostało wprowadzone w globalnym pasku nawigacyjnym, naciśnij klawisz Enter po wpisaniu słowa w polu wyszukiwarki.

To spowoduje przejście do strony wyników wyszukiwania, na której wyświetlone będą produkty i treść pasująca do wprowadzonego słowa kluczowego.

3. Dostęp i korzystanie z koszyka na globalnym pasku nawigacyjnym (dla krajów z opcją zakupów online)

3.1. Aby przeglądać pozycje w koszyku na globalnym pasku nawigacyjnym, naciskaj klawisz Tab, aby przemieszczać się między pozycjami w menu, aż przejdziesz do koszyka. Teraz możesz nacisnąć klawisz Enter, aby wyświetlić zawartość koszyka.

Pamiętaj, że odnośnik do koszyka będzie dostępny na globalnym pasku nawigacyjnym dopiero wtedy, gdy dodasz do niego produkty.

3.2. Aby usunąć daną pozycję z koszyka na globalnym pasku nawigacyjnym, wyświetl zawartość koszyka i naciskaj klawisz Tab, dopóki nie przejdziesz do opcji „Usuń z koszyka”. Teraz możesz nacisnąć klawisz Enter, aby usunąć pozycję z koszyka.

Pamiętaj, że odnośnik do koszyka będzie dostępny na globalnym pasku nawigacyjnym dopiero wtedy, gdy dodasz do niego produkty.

3.3. Aby przejść do realizacji zamówienia z globalnego paska nawigacyjnego, wyświetl zawartość koszyka i naciskaj klawisz Tab, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie produkty znajdujące się w koszyku. Po przejściu do ostatniej pozycji naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć opcję „Przejdź do kasy”.

Pamiętaj, że odnośnik do koszyka będzie dostępny na globalnym pasku nawigacyjnym dopiero wtedy, gdy dodasz do niego produkty.

Instrukcja filtrowania menu

Korzystanie z menu filtrowania w naszej witrynie internetowej

1. Dostęp i pomijanie menu filtrowania

Dostęp i pomijanie menu filtrowania

1.1. Aby przejść do menu filtrowania, naciskaj klawisz Tab aż do uaktywnienia pozycji filtrowania. Następnie naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do pierwszej opcji menu.

1.2. Aby pominąć menu filtrowania, naciskaj klawisz Tab, dopóki zaznaczenie nie znajdzie się na pozycji filtrowania.

W miarę naciskania klawisza Tab uaktywniane będą kolejne grupy filtrów. Gdy zostanie uaktywniona ostatnia grupa filtrów, naciśnij klawisz Tab jeszcze raz, aby wyjść z menu filtrowania i kontynuować przeglądanie kolejnego elementu na stronie.

2. Przeglądanie i wybieranie opcji filtrowania

Przeglądanie i wybieranie opcji filtrowania

2.1. Aby rozwinąć grupę filtrów i wyświetlić jej opcje w menu filtrowania, jednokrotnie naciśnij klawisz Enter, gdy dana grupa filtrów będzie aktywna.

W ten sposób rozwiniesz grupę filtrów i wyświetlisz dostępne opcje.

2.2. Aby przejść do pierwszej opcji w grupie filtrów w ramach menu filtrowania, jednokrotnie naciśnij klawisz Tab, gdy dana grupa filtrów będzie aktywna.

W ten sposób uaktywniona zostanie pierwsza opcja w tej grupie filtrów.

2.3. Aby przejść do kolejnej grupy filtrów w menu filtrowania, jednokrotnie naciśnij klawisz Tab, gdy aktywna będzie wcześniejsza grupa. Jeśli grupa filtrów jest rozwinięta, należy nacisnąć klawisz Tab kilka razy, aż do przewinięcia wszystkich dostępnych opcji filtrowania w tej grupie.

2.4. Aby przejść do kolejnej grupy filtrów w menu filtrowania, jednokrotnie naciśnij klawisz Tab, gdy aktywna będzie wcześniejsza grupa. Jeśli grupa filtrów jest rozwinięta, należy nacisnąć klawisz Tab kilka razy, aż do przewinięcia wszystkich dostępnych opcji filtrowania w tej grupie.

2.5. Aby wrócić do wcześniejszej opcji lub grupy filtrów w menu filtrowania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie jednokrotnie naciśnij klawisz Tab. W ten sposób uaktywniony zostanie poprzedni element. Możesz naciskać kombinację Shift+Tab wielokrotnie, aby cofnąć się do żądanej pozycji.

2.6. Aby zaznaczyć opcję filtrowania, naciśnij jednokrotnie klawisz spacji. Aby usunąć zaznaczenie opcji filtrowania, ponownie naciśnij klawisz spacji.

3. Usuwanie wszystkich wybranych filtrów

Usuwanie wszystkich wybranych filtrów

3.1. Aby przejść do opcji „RESETUJ FILTRY” w menu filtrowania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie dostępne filtry. Po zaznaczeniu ostatniego filtra naciśnij klawisz Tab, aby przejść do opcji „RESETUJ FILTRY”.

3.2. Aby wyczyścić wszystkie zaznaczone filtry w menu filtrowania, jednokrotnie naciśnij klawisz Enter po wybraniu opcji „RESETUJ FILTRY”. Spowoduje to wyczyszczenie wszystkich uprzednio zaznaczonych opcji filtrowania.

Instrukcja korzystania ze skrótów

Korzystanie ze skrótów w naszej witrynie internetowej

1. Dostęp i korzystanie ze skrótów

Dostęp i korzystanie ze skrótów

1.1. Przejdź do treści. Ten skrót jest pierwszym odnośnikiem na każdej stronie, do którego możesz przejść, naciskając klawisz Tab. Jeżeli chcesz pominąć globalny pasek nawigacyjny i przejść bezpośrednio do zawartości strony, naciśnij klawisz Enter po zaznaczeniu odnośnika oznaczonego jako „Przejdź do treści”.

1.2. Przejdź do pomocy z zakresu ułatwień dostępu. Ten skrót jest drugim odnośnikiem na każdej stronie, do którego możesz przejść, naciskając klawisz Tab. Jeśli chcesz pominąć całą stronę i przejść bezpośrednio do łącza pomocy z zakresu ułatwień dostępu w menu na dole strony, naciśnij klawisz Enter przy aktywnym odnośniku„Przejdź do pomocy z zakresu ułatwień dostępu”.