Środowisko

PYTANIA?
PYTANIA?
  • none

Nasze działania na rzecz środowiska

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. dąży do tego, aby wszystkie produkty firmy Samsung wywierały mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Angażujemy się w różne inicjatywy europejskie takie jak EPEE (Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska) oraz EHPA (Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła).

Redukcja emisji F-gazów

W świetle przełomowego ustawodawstwa UE dążącego do redukcji emisji F-gazów firma Samsung dodała nowy typ czynnika chłodniczego w systemach klimatyzacji dla budynków mieszkalnych. Czynnik chłodniczy R32 o niskim GWP wynoszącym 675 jest zrównoważonym rozwiązaniem przeznaczonym dla branży klimatyzacyjnej.

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability

Zarządzanie e-odpadami

Aby wypełnić swoje zobowiązania wobec środowiska firma Samsung utworzyła systemy zwrotu odpadów, które są zgodne z istniejącymi przepisami o recyklingu, takimi jak dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, która ustanawia poziomy minimalnej zbiórki, recyklingu oraz odzyskiwania e-odpadów.

Systemy klimatyzacji firmy Samsung dla zrównoważonego środowiska

Dyrektywa w sprawie baterii

Firma Samsung działa zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie baterii, która reguluje produkcję i utylizację baterii.

Systemy klimatyzacji firmy Samsung dla zrównoważonego środowiska

Opakowania przyjazne dla środowiska

W każdym kraju, w którym sprzedawane są produkty firmy Samsung, działamy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi opakowań. Dzięki tym inicjatywom umożliwiamy wszystkim konsumentom, w miarę możliwości, ponowne zużycie, odzyskiwanie lub recykling opakowań naszych produktów bez żadnej opłaty.

Systemy klimatyzacji firmy Samsung dla zrównoważonego środowiska

Ekoprojekt i etykieta efektywności energetycznej

Systemy klimatyzacji firmy Samsung dla zrównoważonego środowiska — ekoprojekt i etykieta efektywności energetycznej

Rozwiązania dla zrównoważonego środowiska potwierdzone certyfikatami

Nieobowiązkowe etykiety identyfikują produkty, co umożliwia konsumentom ich łatwe odnalezienie. Firma Samsung uzyskała jeden z najwyższych wskaźników w zakresie liczby zweryfikowanych zewnętrznie certyfikacji w globalnym przemyśle elektronicznym.

Certyfikacja

Znajdź instalatora

Partnerzy firmy Samsung są specjalistami w zakresie klimatyzacji, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

O rozwiązaniach klimatyzacyjnych

Firma Samsung rewolucjonizuje rynek systemów klimatyzacji dzięki nagradzanym rozwiązaniom, które są cenione na całym świecie za ich innowacyjność.