Co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniach mobilnych i RODO?

Co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie urządzeń mobilnych i RODO

Bezpieczeństwo mobilne a RODO: Co trzeba wiedzieć

Coraz częściej pracownicy przechowują prywatne dane na wielu urządzeniach, w tym na prywatnych i służbowych telefonach komórkowych. Od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przedsiębiorstwa muszą dbać o to, by dane przechowywane w telefonach
komórkowych ich pracowników były tak bezpieczne, jak informacje przechowywane w ich własnych bazach danych i na serwerach. Jak więc przedsiębiorstwo może zagwarantować bezpieczeństwo danych w urządzeniach mobilnych?

Ograniczenie ryzyka

45% przedsiębiorstw badanych w 2017 r. nie ma oficjalnej polityki zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta (Źródło: CSS)

Wszędzie tam, gdzie korzystamy z jakichkolwiek danych, istnieje ryzyko ich naruszenia. Dlatego tak ważne jest ograniczenie tego ryzyka. Przede wszystkim – zanim do urządzenia zostaną przesłane jakiekolwiek rozwiązania techniczne lub aplikacje – należy zastanowić się nad tym kto potrzebuje dostępu  i do których danych? Jeśli niektóre aplikacje nie będą używane, czy istnieje potrzeba ich instalowania, skoro mogą one być powiązane z danymi wrażliwymi? Zabezpieczanie danych mobilnych powinno się rozpocząć   od uporządkowania istniejącej zawartości. Zdefiniuj profile użytkowników, zoptymalizuj łańcuch zarządzania i ogranicz ryzyka.

Zabezpieczenie urządzenia 

54% badanych firm korzysta z jakiejś formy zarządzania urządzeniami mobilnymi (65% firm o ugruntowanej pozycji, w porównaniu z 43% start-upów) (Źródło: CSS)

Konfiguracja urządzeń mobilnych może być skomplikowana i należy wziąć pod uwagę wiele kwestii: od konfiguracji dostępnych połączeń (takich jak Wi-Fi, VPN, Bluetooth, NFC, GPS) i urządzeń pamięci masowej (karty SD) po konfigurację kamery/audio i zarządzanie aktualizacjami aplikacji. Istotne znaczenie ma konserwacja systemu operacyjnego (może to brzmieć zniechęcająco, ale bez paniki). Najważniejsze      jest, aby zabezpieczyć urządzenie w celu zmniejszenia ryzyka wycieku danych.

Należy pamiętać, że ludzie są tylko ludźmi 

78% osób twierdzi, że ma świadomość ryzyka związanego z nieznanymi linkami w wiadomościach e-mail, a mimo tego sprawdza, co się pod nimi kryje (źródło: Vanson Bourne)

Bez względu na to, jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone przed przekazaniem telefonu komórkowego pracownikowi, zawsze istnieje ryzyko, że błąd ludzki zagrozi bezpieczeństwu. Użytkownicy nadal będą gubić telefony i logować się do niezabezpieczonych hotspotów Wi-Fi, a także mogą pobierać treści i aplikacje z nielegalnych źródeł.

Jak Samsung może pomóc

Od wprowadzenia RODO utrata poufnych informacji lub umożliwienie dostępu do nich komuś innemu stanowi ryzyko. Ponieważ jednak rozumiemy związane z tym wyzwania, dysponujemy szeregiem rozwiązań mobilnych, które mogą pomóc przedsiębiorstwom różnej wielkości w ich wysiłkach na rzecz wypełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa wymaganych przez RODO.

Przede wszystkim, Samsung opracował szyfrowanie danych, które w naszych telefonach jest wbudowane zarówno na poziomie oprogramowania jak  i sprzętowym. Informacje biznesowe mogą być również przechowywane oddzielnie od prywatnych danych użytkownika w bezpiecznym i zaszyfrowanym folderze. Używamy haseł biometrycznych, które zwiększają bezpieczeństwo, oraz zazębiających się ze sobą mechanizmów obrony i zabezpieczeń chroniących przed włamaniem, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Krótko mówiąc, nasze rozwiązania mobilne są po to, aby pomóc klientom w zachowaniu kontroli.

Zobacz, w jaki sposób Samsung Knox może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa w Twoim przedsiębiorstwie.