MagicInfo™ Server 4.0

SMART Signage Solution

MagicInfo™ Server 4.0

Zarządzanie z jednego miejsca wszystkimi urządzeniami

MagicInfo™ Server 4.0
MASZ PYTANIA?
MASZ PYTANIA?
  • none
Za pośrednictwem jednego, zunifikowanego serwera zarządzaj różnymi rodzajami wyświetlaczy

Za pośrednictwem jednego, zunifikowanego serwera zarządzaj różnymi rodzajami wyświetlaczy

    Prawdziwa moc serwera MagicInfo™ firmy Samsung wynika z faktu, że zapewnia on wiele sieciowych rozwiązań dla wyświetlaczy umieszczonych w różnych miejscach – czy to na terenie danej lokalizacji, czy poza nią. Inną zaletą serwera jest jego kompatybilność i możliwość płynnej współpracy z połączonymi urządzeniami Samsung SMART Signage, takimi jak pojedyncze wyświetlacze, ściany wideo, wyświetlacze częściowo i w pełni zewnętrzne, małe wyświetlacze czy wyświetlacze eBoard. Menadżerowie IT mają teraz znacznie więcej możliwości i z jednej lokalizacji mogą wygodnie monitorować status wielu wyświetlaczy umiejscowionych w danym miejscu lub należących do danej firmy. Mogą także wybrać, czy kontrolować je na bieżąco, czy według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Uzyskaj dostęp do serwera MagicInfo™  z każdej połączonej z siecią lokalizacji

Uzyskaj dostęp do serwera MagicInfo™ z każdej połączonej z siecią lokalizacji

    Każdym wyświetlaczem wchodzącym w skład globalnej sieci danej firmy można teraz zarządzać zdalnie, o ile tylko podłączony jest do Internetu. Wygodę i elastyczność zwiększa dodatkowo fakt, że administratorzy treści lub systemu mogą połączyć się z MagicInfo™, wpisując w wyszukiwarce adres IP lub URL serwera. Korzystając z opartego na sieci interfejsu serwera menadżer może przeprowadzić wszystkie zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą digital signage, takie jak monitorowanie i kontrola wyświetlaczy, zarządzanie treścią i harmonogramami czy analizowanie danych dotyczących odbiorców.

Zarządzaj zdalnie z lokalizacji centralnej wszystkimi urządzeniami Samsung SMART Signage

Zarządzaj zdalnie z lokalizacji centralnej wszystkimi urządzeniami Samsung SMART Signage

    Po skonfigurowaniu wszystkich wyświetlaczy SMART Signage firmy Samsung tak, by połączone były z serwerem MagicInfo™, firmy zyskują dostęp do nowych zasobów, ponieważ mają możliwość zdalnego monitorowania wyświetlaczy i zarządzania nimi. Pozwala to wykluczyć wszystkie niedogodności wynikające z konieczności doglądania urządzeń tam, gdzie się fizycznie znajdują. Zdalne monitorowanie obejmuje wszystko od włączania lub wyłączania SMART Signage po zapewnianie wysokiej jakości działania dzięki możliwości oglądania wyświetlanych treści w czasie rzeczywistym. Serwer MagicInfo™ pozwala jednocześnie zarządzać nieograniczoną liczbą połączonych w sieć wyświetlaczy.

Znacząco zwiększ stabilność działania dzięki wyświetlaczowi rezerwowemu

Znacząco zwiększ stabilność działania dzięki wyświetlaczowi rezerwowemu

    Backup Player (wyświetlacz rezerwowy) znacząco podnosi bezpieczeństwo i podtrzymywalność działania, ponieważ gwarantuje ciągłą emisję najważniejszych treści, nawet jeśli którekolwiek z urządzeń zacznie się psuć lub przestanie działać. Wyznaczenie wyświetlacza rezerwowego dla innego urządzenia, które emituje istotne treści, zapewnia, że w razie awarii serwer MagicInfo™ natychmiast ponownie rozdzieli zadania, przydzielając odtwarzanie tych treści wyświetlaczowi rezerwowemu. Jest to możliwe dzięki natychmiastowemu reagowaniu głównej funkcjonalności serwera MagicInfo™ umożliwiającej monitorowanie i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym. Kiedy awaria zostanie usunięta i wyświetlacz znów będzie działał w ramach sieci, serwer MagicInfo™ raz jeszcze rozdzieli urządzeniom zadania, przywracając pierwotne konfiguracje.

Automatycznie aktualizuj treści, łącząc się z odległymi bazami danych poprzez Datalink

Automatycznie aktualizuj treści, łącząc się z odległymi bazami danych poprzez Datalink

    SMART Signage firmy Samsung może pomóc jeszcze lepiej wykorzystać możliwości serwera MagicInfo™, używając jego dynamicznej opcji DataLink. Funkcjonalność ta działa niczym przewód umożliwiający połączenie treści wyświetlaczy z odległymi bazami danych. Zapewnia tym samym zautomatyzowaną możliwość uaktualnienia treści bez konieczności jej ręcznego edytowania dla każdego wyświetlacza, gwarantując, że klienci otrzymują bieżące i dostosowane informacje. Serwer MagicInfo™ obsługuje również feedy RSS, co w razie potrzeby umożliwia połączonym w sieć wyświetlaczom emisję opartych na tekście informacji, takich jak dane pogodowe czy finansowe.

Skorzystaj z danych rozpoznawania klientów za sprawą funkcji Audience Management

Skorzystaj z danych rozpoznawania klientów za sprawą funkcji Audience Management

    Również dostępna w ramach serwera MagicInfo™ funkcja Audience Measurement umożliwia zbieranie danych dotyczących rozpoznania klientów według wieku i płci, o ile na wyświetlaczu zainstalowana została opcjonalna kamera. Funkcja, która włącza się automatycznie, działa tylko wtedy, gdy dedykowana kamera jest podłączona. Oprogramowanie obejmuje dwie główne opcje: Dynamic Content Play (dynamiczne odtwarzanie treści) oraz Data Statistics (statystyki danych).

Zarządzaj wyświetlaczami i treścią dzięki wizualnie i technicznie usprawnionemu MagicInfo 4.0

Zarządzaj wyświetlaczami i treścią dzięki wizualnie i technicznie usprawnionemu MagicInfo 4.0

    Serwer MagicInfo został uaktualniony z wersji 3.1 do wersji 4.0. Serwer MagicInfo 4.0 został wizualnie i technicznie ulepszony, w porównaniu do wersji poprzedniej posiada też bardziej zaawansowane i przydatne funkcjonalności. Ujednolicony sposób działania wszystkich rozwiązań MagicInfo zapewnia ten sam poziom satysfakcji i łatwości użycia oraz potężne możliwości zarządzania niezależnie od rozmiaru organizacji.

• Całkowicie nowy interfejs użytkownika zapewniający lepszą i wygodniejszą funkcjonalność

    - Struktura menu taka sama w całej rodzinie programów
    - Intuicyjna struktura menu
    - Uproszczone tworzenie harmonogramów dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika 
    - Nowy design Web Author

• Nowe i ulepszone funkcje ułatwiające zarządzanie treścią 

    - Nowa zakładka „Historia“ 

    - Szybka edycja  

    - Bezpośrednie przesyłanie danych bez instalacji dodatkowych urządzeń  

    - Wygodny pasek stanu ilustrujący przesył plików

• Lepsze scentralizowane zarządzanie urządzeniami 

    - Łatwe oznaczanie urządzeń 

    - Rozszerzone możliwości wyszukiwania 

    - Zunifikowana grupa