Ultrasonografy w Kardiologii

Echokardiograf Samsung HS60 to uniwersalne urządzenie medyczne umożliwiające diagnostykę kardiologiczno-naczyniową

HS60

Zwiększone możliwości diagnostyczne. Poszerz granice diagnostyki przy pomocy uniwersalnego echokardiografu HS60.

Samsung HS60 pozwala użytkownikom na dokładną diagnostykę szczegółów anatomicznych w badaniach kardiologicznych przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji i zaawansowanych funkcji.

Aparat echokardiograficzny HS60 wykorzystuje specjalistyczne i zaawansowane technologie, takie jak Strain+ czy AutoIMT+ dla jeszcze efektywniejszej diagnostyki

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną dyssynchronii poszczgólnych badanych segmentów.

Strain+ w echokardiografie HS60 pozwala na analizę motoryczności lewej komory serca

Stress Echo

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

Stress Echo to pakiet umożliwiający analizę komór serca w kilku protokołach

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

Technologia ClearVision w echokardiografie Samsung HS60 usuwa szum plamkowy, dzięki czemu rozdzielczość kontrastowa jest wysoka, a obrazowanie krawędzi wyraźniejsze

S-Harmonic

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja obrazowania S-Harmonic zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

Aparat echokardiograficzny Samsung HS60 wykorzystuje S-Harmonic czyli niwelującą zakłócenia technologię obrazowania harmonicznego

Auto IMT+™

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca u pacjenta. Pozwala ona na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej poprzez kliknięcie jednego przycisku.

Auto IMT+ to technologia, która pozwala ocenić ryzyko udaru i chorób serca, dzięki pomiarowi grubości kompleksu intima-media w tętnicy szyjnej

Advanced QuickScan™

Technologia Advanced QuickScan™ zapewnia intuicyjną optymalizację parametrów skali szarości - tryb B, oraz trybu dopplerowskiego. Jedno dotknięcie przycisku QuickScan™ zwiększa efektywność i poprawia płynność pracy, umożliwiając dostosowanie funkcji takich jak wzmocnienie trybu C i lokalizacji bramki ROI.

Advanced QuickScan w Samsung HS60 zwiększa płynność i efektywność pracy dzięki możliwości optymalizacji parametrów skali szarości i dostosowywaniu funkcji