Ultrasonografy w Kardiologii

Ultrasonografy Samsung znajdują także zastosowanie w medycynie - z inspiracji kardiologów powstał echokardiograf HS70A with Prime

HS70A with Prime

Echokardiograf zainspirowany przez kardiologów zapewniający wysoką kliniczną efektywność. Zyskaj pewność diagnostyki sercowo-naczyniowej dzięki aparatowi Samsung HS70A with Prime.

Użyj zaawansowanych i intuicyjnych narzędzi – takich jak Strain+ i Arterial Analysis.

Echokardiograf HS70A firmy Samsung pozwala na skuteczną i pełną diagnostykę sercowo-naczyniową dzięki zaawansowanym i intuicyjnym narzędziom

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną dyssynchronii poszczególnych badanych segmentów.

Strain+ to wyświetlanie wyników w specjalnej projekcji pozwalającej na przedstawienie motoryczności lewej komory serca i ewentualnych nieprawidłowości jej synchronii

Stress Echo

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

Echokardiograf Samsung HS70A (with Prime) wyposażony jest w pakiet Stress Echo pozwalający na analizę i ocenę ruchów ścian komór serca

Arterial Analysis™

Arterial Analysis™ to aplikacja służąca do analizy jakościowej oraz ilościowej kurczliwości ścian tętnicy szyjnej metodą STRAIN z podziałem na 6 segmentów badanego odcinka, celem wczesnego wykrycia przyszłych problemów układu sercowo-naczyniowego badanego pacjenta. W związku z tym, że zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne technologia ta wspiera diagnostykę naczyń we wczesnym stadium zmian.

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

Technologia ClearVision w aparacie echokardiograficznym Samsung HS70A with Prime pozwala uzyskać pełną wyrazistość obrazu poprzez usunięcie szumu plamkowego

S-Harmonic

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim jak i dalekim, redukując zakłócenia sygnału. Funkcja obrazowania S-Harmonic zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

Echokardiograf Samsung HS70A with Prime wykorzystuje S-Harmonic - technologię obrazowania harmonicznego, redukującą zakłócenia

Auto IMT+™

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca u pacjenta. Pozwala ono na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej, poprzez kliknięcie jednego przycisku.

Echokardiograf Samsung HS70A with Prime dzięki Auto IMT+ pozwala ocenić ryzyko udaru i chorób serca

Advanced QuickScan™

Technologia Advanced QuickScan™ zapewnia intuicyjną optymalizację parametrów skali szarości - tryb B, oraz trybu dopplerowskiego. Jedno dotknięcie przycisku QuickScan™ zwiększa efektywność i poprawia płynność pracy, umożliwiając dostosowanie funkcji takich jak wzmocnienie trybu C i lokalizacji bramki ROI.

Advanced QuickScan w Samsung HS70A with Prime zwiększa płynność i efektywność pracy