HS30

Łatwy w obsłudze
Zaprojektowany i zbudowany z myślą o użytkowniku. Ergonomia ultrasonografu HS30 pomaga zwiększyć wydajność i komfort pracy.

Wszechstronne narzędzia
Udoskonalone narzędzia diagnostyczne ultrasonografu HS30 dają wszechstronne możliwości, zapewniając tym samym skuteczną diagnozę.

Ultrasonograf Samsung HS30 to wszechstronne i ergonomiczne narzędzie proste w obsłudze, umożliwiające kompleksową diagnostykę

Zaawansowane technologie obrazowania

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie granic tkanek, co przekłada się na niezrównaną jakość obrazu.

ClearVision w aparacie usg HS30 eliminuje szum gwarantując wyrazisty obraz

S-Harmonic

Nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Redukując zakłócenia sygnału, funkcja S-Harmonic zapewnia większą jednolitość uzyskanych obrazów.

S-Harmonic to technologia obrazowania harmonicznego zapewniająca wyrazisty obraz i redukuje zakłócenia sygnału

S-Flow™

Technologia kierunkowego Power Dopplera pomaga wykryć nawet małe obwodowe naczynia krwionośne.

Zaawansowane narzędzia diagnostyczne

ElastoScan™

Diagnostyczna technika ultradźwiękowa do obrazowania elastyczności tkanek. ElastoScan™ wykrywa obecność tkanek o różnych sprężystościach i przekształca je w obrazy barwne.

ElastoScan™ w przenośnym aparacie USG to technologia ultradźwiękowa umożliwiająca obrazowanie elastyczności tkanek

AutoIMT+

AutoIMT+ jest narzędziem do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Pozwala na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media zarówno przedniej, jak i tylnej ściany tętnicy szyjnej wspólnej, poprzez kliknięcie jednego przycisku. Ta prosta procedura zwiększa wydajność badania i wartość diagnostyczną.

AutoIMT+ w ultrasonografie Samsung HS30 analizuje potencjalne ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Strain+

Strain+ to narzędzie służące do ilościowej analizy ruchomości lewej komory w odniesieniu globalnym oraz z podziałem na segmenty. Do oceny funkcji LV na ekranie wyświetlane są trzy standardowe projekcje lewej komory oraz prezentacja Bull’s Eye.

Ultrasonograf Samsung HS30 posiada narzędzie Strain+ analizujące ruchomość lewej komory serca

Panoramic

Obrazowanie panoramiczne wyświetla rozszerzone pole obrazowania, pozwalając użytkownikom na badanie szerszego obszaru. Tryb ten obsługuje również obrazowanie kątowe z danymi uzyskanymi z głowic liniowych i konweksowych.

NeedleMate+™

NeedleMate+™ poprawia wizualizację igły w trakcie wkłuć, by ułatwić wykonywanie zabiegów interwencyjnych, takich jak np. blokady nerwów. Wyższa dokładność i wydajność diagnostyki są możliwe dzięki dodatkowemu ugięciu wiązki ultradźwiękowej.

Zwiększanie efektywności

EzAssist™

EzAssist™ wyświetla na ekranie informacje anatomiczne o budowie ludzkiego ciała, by ułatwić przeprowadzenie badania. Moduł ten jest niezwykle pomocny jako narzędzie odniesienia w trakcie badania USG. Pozwala praktykować procedury, korzystając z cennych materiałów referencyjnych, takich jak kliniczne obrazy referencyjne i animacje graficzne. Zawiera aplikacje m.in. dla: dostępu naczyniowego, regionalnej anestezji, leczenia bólu, blokad, medycyny ratunkowej.

Aparat USG Samsung HS30 posiada moduł EzAssist, który wyświetla informacje anatomiczne pomagając w przeprowadzeniu badania

EzCompare™

EzCompare™ umożliwia dostęp do wcześniej wykonanych badań w celu oceny odpowiednich projekcji w widoku „side-by-side”. Automatycznie dopasowuje ustawienia obrazu, adnotacje i znaczniki ciała z poprzedniego badania.

Funkcja EzCompare w ultrasonografie HS30 pozwala na porównanie wcześniej wykonywanych badań z obecnym

EzExam+™

EzExam+™ umożliwia użytkownikom tworzenie i używanie predefiniowanych protokołów. Pomaga w przeprowadzeniu pełnego badania, eliminując ryzyko pominięcia któregoś z kroków, np. zapisu/wydruku obrazu, wykonania pomiaru czy zmiany presetu głowicy.

Zaprojektowany z myślą u użytkowniku

Aparat ultrasonograficzny Samsung HS30 został zaprojektowany tak, by zapewnić wygodę użytkowania oraz maksymalną funkcjonalność