Poznaj pracowników przyszłości

Wybierz scenariusz, by poznać pracowników o największym potencjale.

W przyszłości wraz z rozwojem automatyzacji i sztucznej inteligencji to roboty będą wykonywać większość zadań i prac, które dziś są domeną ludzi. Zagrożenie czy szansa dla pracownika?

  • Jobs are for robots
  • Hollywood work model
  • Always under control
  • Social workers for planet and nature
  • Eternal employee

Jobs are for robots

JOBS ARE FOR ROBOTS

Dochód podstawowy i robotyzacja sprawia, że kreatywność, twórczość i zdolności manualne zyskują większą wartość.

Pracownik przyszłości - scenariusz jobs are for robots - ludzka kreatywność, twórczość i zdolności manualne są bardzo wartościowe

Ten scenariusz zakłada, że w przyszłości, wraz z rozwojem automatyzacji i sztucznej inteligencji, prawie wszystkie zadania i prace będą wykonywane przez roboty. Definicja pracy uległa przedefiniowaniu po wejściu w życie koncepcji dochodu podstawowego. Praca to czas na robienie tego, co się lubi, co sprawia przyjemność, w czym jest się dobrym. Ludzie wciąż mają potrzebę gromadzenia się, kształcenia czy profesjonalizacji. Brak przymusu pracy generuje różnorodne kreatywne inicjatywy, nowe wynalazki mające na celu nie tylko rozwój zainteresowań, ale także np. poprawę kondycji planety. Następuje rozkwit rzemiosła, ludzie chętnie grupują się w niesformalizowane organizacje i kooperatywy. Otwartość, komunikatywność i empatia to budulec nowego rodzaju społeczności zorganizowanej wokół idei wzajemnego rozwoju i wzrostu. Specjaliści z kategorii STEM o wysokich kompetencjach w zakresie rozwiązań bazujących na AI wciąż rozwijają rynek. W tym scenariuszu z jednej strony spotykamy świadomych, kreatywnych ludzi chcących działać na rzecz swoich społeczności czy środowiska, z drugiej strony jednak istnieje grono osób, które po wyłączeniu z rynku pracy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To generuje rozwój obszarów związanych z pomocą społeczną i psychologiczną. Pojawiają się m.in. animatorzy rozwoju, których zadaniem będzie stymulowanie tych osób do odnalezienia swojego powołania, powstanie potrzeba wdrożenia działań, które pobudzą aktywność i obecność takich osoób w nowym społeczeństwie.

Rozwiązania technologiczne wspierające scenariusz dziś

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze

Poznaj czynniki zmian, które określają 5 przewidywanych zawodów przyszłości. Co jest dla nich ważne oraz co ma największy wpływ na ich postawę na rynku pracy.

Czynniki zmian określające pracownika przyszłości w scenariuszu Jobs are for robots

Źródło: Opracowane przez infuure hatalska foresight institute na potrzeby raportu.

Hollywood work model

HOLLYWOOD WORK MODEL

Praca to projekty prowadzone poza granicami i różnicami językowymi. Technologia służy do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych do konkretnych projektów.

Pracownik przyszłości - scenariusz hollywood work model - konkretne projekty prowadzone poza różnicami językowymi przez interdyscyplinarne zespoły

Świat stał się globalną wioską bez granic. Większość ludzi to freelancerzy i niezależni pracownicy. Spotykają się w pracy przy wielu różnych, międzynarodowych projektach, w różnych częściach świata. Pracują podobnie jak podczas kręcenia filmów w Hollywood, czyli: specjaliści z różnych branż i obszarów spotykają się na kilka miesięcy, czasem nawet lat, i pracują wspólnie przy projekcie. Potem płynnie przechodzą do kolejnych zadań. Często zmieniają współpracowników. Dzięki rozwojowi technologii (m.in. mocno rozwiniętej wirtualnej rzeczywistości) i sztucznej inteligencji zniknęły granice geograficzne i językowe. Większość dąży do tego, by praca była ich pasją, często zajmują się projektami, z którymi się utożsamiają, i nie ma dla nich znaczenia, skąd i jak długo pracują. Mimo nieuregulowanego trybu pracy ludzie są świadomi wpływu odpoczynku na ich wydajność i kreatywność, dlatego wciąż szukają nowych form relaksu. Potrafią pracować mniej i za mniejszą kwotę, by robić to, co lubią. Choć w zasadzie nie istnieje work&life balance, potrafią korzystać z życia i elastycznego czasu pracy. Życie i praca to narzędzie do realizacji długofalowego planu opartego na rozwoju i kreatywności. Część spotkań zespołów przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Ludzie korzystają także z coworkingów, walcząc w ten sposób z pojawiającym się poczuciem samotności. Technologia pomaga budować zespoły o konkretnych i uzupełniających się kompetencjach, a jednym z podstawowych zadań pracownika jest tworzenie sieci współpracy. Ludzie to obywatele świata, chętni do kreowania nowych wizji i potrzebujący poczucia wpływu na rzeczywistość.

Rozwiązania technologiczne wspierające scenariusz dziś

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze

Poznaj czynniki zmian, które określają 5 przewidywanych zawodów przyszłości. Co jest dla nich ważne oraz co ma największy wpływ na ich postawę na rynku pracy.

Czynniki zmian określające pracownika przyszłości - scenariusz Hollywood work model

Źródło: Opracowane przez infuure hatalska foresight institute na potrzeby raportu.

Always under control

ALWAYS UNDER CONTROL

Urządzenia biometryczne są na porządku dziennym, by kontrolować całe życie pracownika. Pozwala to zoptymalizować wydajność w pracy. Prywatność to luksus.

Pracownik przyszłości - scenariusz always under control - życie pracownika jest kontrolowane dla zwiększenia wydajności pracy

Świat będzie w pełni zoptymalizowany, oparty na analizie i ciągłym poszukiwaniu coraz efektywniejszych rozwiązań. Czynnik ludzki w doborze pracowników został wyparty przez algorytmy określające kompetencje i cechy osobowości kandydata oraz jego dane medyczne. Na podstawie zaawansowanych informacji dobierani są członkowie konkretnych zespołów i pracownicy branż. Idealni pracownicy są ambitni i nastawieni na cel. Miejsce pracy, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i selektywnemu zatrudnianiu, jest w pełni dopasowane do potrzeb pracownika. Za sprawą technologii pracodawca ma pełną kontrolę nad wydajnością zespołu. Światem pracy rządzą urządzenia IoT czy zaawansowane aplikacje: badają jakość snu pracowników, dobierają im dietę i pilnują jej, przypominają o spotkaniach, sugerują znajomych, stymulują aktywność fizyczną. Urządzenia biometryczne są na porządku dziennym, a życie to ciągłe usprawnianie wskaźników. Parametry zdrowia są kontrolowane przez pracodawcę, który nagradza za osiągnięcie wysokich wskaźników i karci za wszelkie odchylenia, zaniedbania czy opóźnienia.
Prywatność jest luksusem. Świat stał się transparentny i tego też oczekuje pracodawca. Miejsce na rynku pracy znajdą specjaliści z kategorii STEM. Mimo pełnej optymalizacji zauważalne są napięcia między ludźmi, będące efektem nadmiernej kontroli. Nasilają się cyberataki związane z rosnącą liczbą danych w chmurach.

Rozwiązania technologiczne wspierające scenariusz dziś

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze

Poznaj czynniki zmian, które określają 5 przewidywanych zawodów przyszłości. Co jest dla nich ważne oraz co ma największy wpływ na ich postawę na rynku pracy.

Czynniki zmian określające pracownika przyszłości - scenariusz Always under control

Źródło: Opracowane przez infuure hatalska foresight institute na potrzeby raportu.

Social workers for planet and nature

SOCIAL WORKERS FOR PLANET AND NATURE

Zmiany klimatu i kończące się zasoby naturalne sprawiają, że konkurencyjność na rynku oznacza innowacyjne i efektywne wykorzystanie dostępnych dóbr w jak największym stopniu.

Pracownik przyszłości w scenariuszu social workers for planet and nature - konkurencyjność to efektywne wykorzystanie dóbr, które kończą się za sprawą zmian klimatu

Na świecie kończą się zasoby wody pitnej, tereny pod uprawę są zdegradowane, piętrzą się wysypiska śmieci. Ludzie zauważają te zagrożenia i wprowadzają wiele regulacji mających na celu ograniczanie wpływu człowieka na planetę. Następuje powrót do minimalizmu. Całe państwa zaczynają żyć według filozofii zero waste, co zmienia też rynek pracy. Organizacje prospołeczne i proekologiczne przeżywają renesans. Ludzie coraz częściej angażują się w wolontariackie akcje na rzecz planety, a w pracy walczą o transparentność. Idea zrównoważonego rozwoju generuje powstawanie i wdrażanie kolejnych innowacji, także technologicznych w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka. Powstają nowe zawody wspierające wykorzystywanie na co dzień idei zero waste w domach i firmach. W firmach restrykcyjnie przestrzega się norm i zasad związanych z wpływem człowieka na naturę, godzinami pracy, ilością zużywanej energii i wody. Celem pracownika jest głównie rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych w obliczu grożącej Ziemi katastrofy. Scenariusz zakłada także konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań umożliwiających życie człowieka poza Ziemią i rozwój inicjatyw kosmicznych.

Rozwiązania technologiczne wspierające scenariusz dziś

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze

Poznaj czynniki zmian, które określają 5 przewidywanych zawodów przyszłości. Co jest dla nich ważne oraz co ma największy wpływ na ich postawę na rynku pracy.

Czynniki zmian pracownika przyszłości w scenariuszu Social workers for planet and nature

Źródło: Opracowane przez infuure hatalska foresight institute na potrzeby raportu.

Eternal employee

ETERNAL EMPLOYEE

Wydłużający się czas życia sprawia, że człowiek musi uczyć się przez całe życie, by z łatwością zmieniać prace, zawody i projekty. Pracownik musi być wielozadaniowy, by pracować przez długie lata.

Pracownik przyszłości w scenariuszu Eternal employee - człowiek żyje dłużej i musi uczyć się całe życie, by móc zmieniać pracę i zawód w każdej chwili

Wydłużający się czas życia generuje nieodwracalne zmiany na rynku pracy. Obok siebie pracują 20-latkowie, jak i 80- czy nawet 120-latkowie. System nie zapewnia wysokiej emerytury ani wsparcia opieki społecznej na dużą skalę, mimo dużych postępów technologiczno-gospodarczych na świecie. Nie istnieje tabu związane z wiekiem. Ludzie chętnie korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Przekraczają swoje ograniczenia zarówno fizyczne, jak i intelektualne. Są silniejsi, zdrowsi, choroby genetyczne w dużym stopniu zostały wyeliminowane. Pracownicy stymulują swój rozwój wspomagaczami pobudzającymi kreatywność, wzmacniającymi efektywność i intelekt. Podczas kilkudziesięciu lat pracy nie chcą zajmować się tylko jednym obszarem, więc uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning) jest na porządku dziennym. Ludzie dokształcają się, zmieniają zawody, rozbudowują swoje kompetencje, przeprowadzają z miejsca na miejsce. Płynnie rotują między zadaniami i zawodami. Muszą być otwarci i nie bać się nowości i zmian. Są świadomi swoich mocnych stron i słabości. Muszą siebie dobrze znać, żeby wiedzieć, jakie zawody i kompetencje mogą łączyć czy rozwijać w dalszej części kariery. Mają bardzo różnorodne doświadczenie zawodowe: patchwork zawodów, form pracy i miejsc. Społeczeństwo i organizacje są niejednorodne, dlatego ludzie, aby się porozumieć, mają głęboko rozwiniętą empatię i umiejętność dialogu nie tylko międzypokoleniowego, ale i międzykulturowego. Dużą rolę odgrywają w pracy inkluzywność i zróżnicowane
płciowo, rasowo czy wiekowo zespoły.

Rozwiązania technologiczne wspierające scenariusz dziś

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze

Poznaj czynniki zmian, które określają 5 przewidywanych zawodów przyszłości. Co jest dla nich ważne oraz co ma największy wpływ na ich postawę na rynku pracy.

Czynniki zmian w scenariuszu Eternal employee

Źródło: Opracowane przez infuure hatalska foresight institute na potrzeby raportu.