Polityka prywatności firmy Samsung — załącznik dotyczący usługi SmartTV

 

Usługa firmy Samsung o nazwie SmartTV zawiera szereg funkcji umożliwiających bardziej zaawansowany odbiór programów, samodzielne konfigurowanie oferty telewizyjnej, oglądanie rekomendowanych filmów i innych materiałów, komunikację z sieciami społecznościowymi oraz kontrolę i sterowanie za pomocą gestów i poleceń głosowych. Informacje otrzymane za pośrednictwem usługi SmartTV gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy na zasadach opisanych w Polityce prywatności firmy Samsung. Niniejszy Załącznik zawiera dokładniejsze informacje o zasadach ochrony prywatności, którym podlegają wybrane funkcje usługi SmartTV.

 

Rekomendacje i spersonalizowane treści

Zadaniem usługi SmartTV jest ułatwienie znajdowania programów telewizyjnych i innych materiałów oraz docierania do nich. Na przykład przeszukiwalne spisy programów wyświetlane w usłudze SmartTV pokazują informacje o programach telewizyjnych na żywo nadawanych przez operatorów kablowych i satelitarnych oraz programach VOD oferowanych przez zewnętrznych dostawców treści.

W przypadku programów na żywo zakres dostępnych materiałów ustalamy na podstawie Twojego kodu pocztowego. Dodatkowo usługa SmartTV pomaga zwiększyć przydatność przeszukiwalnych spisów i innych prezentowanych w niej treści, ponieważ wyróżnia programy i materiały mogące Cię zainteresować, takie jak nieobejrzane odcinki czy nowe programy, aplikacje i zasoby. Rekomendacje bazują na następujących danych: 

  •  Informacje o treściach, które zostały przez Ciebie obejrzane, kupione, pobrane lub przesłane strumieniowo za pośrednictwem aplikacji firmy Samsung do urządzenia z usługą SmartTV lub innych urządzeń. 
  • Informacje o aplikacjach otwieranych przez Ciebie za pośrednictwem paneli usługi SmartTV. 
  • Informacje o klikaniu przez Ciebie przycisków takich jak „Lubię to”, „Nie lubię”, „Obejrzyj teraz” itd. w usłudze SmartTV. 
  • Wyszukiwane hasła wpisywane przez Ciebie w funkcjach usługi SmartTV, w tym podczas wyszukiwania konkretnych materiałów filmowych. 
  • Inne informacje o korzystaniu z usługi SmartTV i urządzeniu, na którym jest używana, takie jak adres IP, informacje zapisane w plikach cookie i podobnych narzędziach, informacje identyfikujące konfigurację urządzenia lub oprogramowania, dane przeglądarki oraz otwierane strony.

Dodatkowo jeśli włączysz opcję gromadzenia informacji o strumieniach wideo oglądanych w usłudze SmartTV, możemy zbierać te dane oraz dodatkowe informacje o sieci, kanałach i oglądanych programach. Informacje te posłużą nam do optymalizowania rekomendacji przesyłanych Ci do usługi SmartTV.

Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać spersonalizowanych propozycji do usługi SmartTV, otwórz w niej menu „ustawienia” i sprawdź dostępne opcje rezygnacji. Po wyłączeniu funkcji personalizowania rekomendacji informacje i treści wyświetlane w usłudze SmartTV mogą być gorzej dopasowane do Twoich preferencji. Ponadto Samsung może w dalszym ciągu zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z usługi SmartTV do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. 

 

Rozpoznawanie głosu

Sterowanie urządzeniem SmartTV oraz obsługa jego wielu funkcji są możliwe przy użyciu poleceń głosowych. Po włączeniu funkcji rozpoznawania głosu interakcje będą się odbywały za pomocą mowy. W celu zapewnienia funkcjonalności rozpoznawania mowy niektóre polecenia głosowe (wraz z informacjami o urządzeniu, w tym jego identyfikatory) mogą być wysyłane do zewnętrznej usługi, która przekształca mowę na tekst lub potrzebuje ich w inny sposób do zapewnienia Ci funkcji rozpoznawania mowy. Dodatkowo Samsung może gromadzić polecenia głosowe i towarzyszący zapis tekstowy rejestrowane przez Twoje urządzenie na potrzeby udostępniania Ci funkcji rozpoznawania głosu, ich oceny i udoskonalania. Pamiętaj, że jeśli wypowiadane przez Ciebie słowa obejmują dane osobowe lub inne poufne informacje, znajdą się wśród informacji zapisanych i wysłanych zewnętrznemu podmiotowi.

Jeśli nie włączysz rozpoznawania głosu, nie będziesz w stanie używać interaktywnych funkcji wykorzystujących ten mechanizm, chociaż być może uda Ci się sterować telewizorem za pomocą pewnych predefiniowanych poleceń głosowych. Samsung nie gromadzi wypowiedzi głosowych, możemy jednak zbierać pokrewne zapisy tekstowe oraz inne dane o użyciu na potrzeby oceny działania funkcji rozpoznawania głosu i ich udoskonalania.

W każdej chwili możesz wyłączyć gromadzenie danych z mechanizmu rozpoznawania głosu, określając odpowiednią opcję w menu „ustawienia”. Pamiętaj jednak, że w ten sposób stracisz dostęp do niektórych funkcji mechanizmu. 

 

Sterowanie gestami i rozpoznawanie twarzy

Twoje urządzenie z usługą SmartTV jest wyposażony w kamerę wspierającą działanie kilku zaawansowanych funkcji, takich jak sterowanie i interaktywna obsługa telewizora za pomocą gestów czy uwierzytelnianie Cię na koncie Samsung Account przy użyciu mechanizmu rozpoznawania twarzy. Kamerę można w każdej chwili zakryć i wyłączyć. Pamiętaj jednak, że bez kamery te zaawansowane funkcje nie działają.

Sterowanie gestami.

Aby umożliwić Ci sterowanie urządzeniem SmartTV za pomocą gestów, kamera zamontowana na jego górze potrafi rozpoznawać ruch. Dzięki temu gestami możesz na przykład przechodzić między panelami czy przybliżać i oddalać widok. Zbieramy informacje o tym, jak i kiedy użytkownicy korzystają z funkcji sterowania gestami. Na tej podstawie oceniamy działanie funkcji i wprowadzamy niezbędne udoskonalenia.

Rozpoznawanie twarzy.

Kamera umieszczona na górze urządzenia SmartTV może także uwierzytelniać Cię na koncie Samsung Account oraz logować do niektórych usług za pomocą aparatu rozpoznawania twarzy. Mechanizm ten może zastępować lub uzupełniać zabezpieczenie w postaci ręcznego wprowadzania hasła. Gdy wykonasz wszystkie czynności konfiguracyjne przewidziane w aparacie, obraz Twojej twarzy zostanie zapisany lokalnie w telewizorze — nie będzie wysyłany do firmy Samsung. Jeśli usuniesz konto Samsung Account albo nie chcesz już używać rozpoznawania twarzy, przejdź do odpowiedniego menu ustawień i usuń zapisane zdjęcie. Mimo iż zdjęcie będzie przechowywanie lokalnie, Samsung może odnotować fakt skonfigurowania funkcji rozpoznawania twarzy oraz gromadzić informacje o czasie i sposobie jej używania na potrzeby oceny działania i wprowadzania ewentualnych udoskonaleń.

Usługi dotyczące sprawności fizycznej

Aby otrzymywać spersonalizowane porady dotyczące sprawności fizycznej, możesz w usłudze SmartTV utworzyć profil zawierający pewne podstawowe informacje o Tobie, w tym wzrost, wagę i datę urodzenia. Powstały profil możesz w każdej chwili usunąć, wykonując instrukcje podane na ekranie preferencji (ustawień) usługi.

Usługi dla dzieci

W ramach usługi SmartTV mogą być oferowane filmy edukacyjne i inne materiały przeznaczone dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych osób małoletnich w wieku poniżej (18) lat bez wiedzy ich rodziców, chyba że prawo zezwala inaczej. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej (18) lat przekazało nam swoje dane osobowe, usuniemy te informacje zgodnie właściwymi przepisami prawa.

Osoby trzecie

Gdy oglądasz film albo otwierasz aplikacje lub treści dostarczone przez zewnętrznego dostawcę, dostawca ten może gromadzić lub otrzymywać informacje o Twoim urządzeniu z usługą SmartTV (np. adres IP i identyfikatory), wnioskowanych transakcjach (np. prośbie o zakup lub wypożyczenie filmu) oraz korzystaniu przez Ciebie z aplikacji lub usługi. Samsung nie odpowiada za praktyki tych podmiotów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. Korzystając z takich zasobów, zachowaj wzmożoną ostrożność i zapoznaj się wnikliwie z obowiązującymi dla nich zasadami ochrony prywatności.

Dostępność funkcji w zależności od regionu

Dostępność niektórych funkcji opisanych w niniejszym załączniku dotyczącym usługi SmartTV zależy od regionu.