Idealnie czyste pranie
nawet o połowe szybciej

Samsung Quick Drive
Na podstawie wewnętrznych badań. Skrócenie długości cyklu oraz oszczędność
energii w zależności od wybranego modelu i programu prania.

Zapisz się teraz i poznaj technologię QuickDrive™