Jak połączyć płytę kuchenną ze SmartThings?

W celu połączenia płyty kuchennej Samsung do aplikacji SmartThings, należy uruchomić tryb punktu dostępu. 

Specyfikacja płyty

Nazwa urządzenia (SSID)

[Cooktop] Samsung

[cooktop] Samsung

Czas trybu punktu dostępu

5 minut po uruchomieniu trybu punktu dostępu

Metoda uwierzytelniania

Naciśnij przycisk SMART CONNECT

Wspierana częstotliwość Wi- Fi

2.4Ghz

Dostęp do trybu punktu dostępu

W celu połączenia płyty, na początek sprawdź czy spełnione są poniższe warunki:

 

 

Otwórz aplikację SmartThings:

1 W menu aplikacji, dotknij “Urządzenia” a następnie dotknij ikonę plus (+).
Dotknij ikonę plus
2 Jeżeli Twoje urządzenie nie zostanie wykryte automatycznie, wybierz kategorię “Płyta kuchenna”.
Dotknij ikonę Płyta kuchenna
3 Uruchom płytę kuchenną.
4 Nacisnij i przytrzymaj przycisk SMART CONNECT przez więcej niż 3 sekundy, do momentu migotania wskaźnika obok lub przycisku SMART CONNECT.

Dziękujemy za twoją opinię