Jak połączyć zmywarkę ze SmartThings?

W celu połączenia zmywarki Samsung do aplikacji SmartThings, należy uruchomić tryb punktu dostępu. 

Specyfikacja zmywarki

Nazwa urządzenia (SSID)

[Zmywarka] Samsung

[zmywarka] Samsung

Czas trybu punktu dostępu

5 minut po uruchomieniu trybu punktu dostępu

Metoda uwierzytelniania

Naciśnij przycisk SMART CONTROL

Wspierana częstotliwość Wi- Fi

2.4Ghz

Dostęp do trybu punktu dostępu

W celu połączenia robota sprzątającego, na początek sprawdź czy spełnione są poniższe warunki:

 

 

Otwórz aplikację SmartThings:

1 Uruchom zmywarkę.
2 W menu aplikacji, dotknij “Urządzenia” a następnie dotknij ikonę plus (+).
Ekran wspieranych urządzeń
3 Jeżeli Twoja zmywarka nie zostanie wykryta, możesz dodać je ręcznie. W tym celu, dotknij ikonę szukaj i wprowadź model swojego urządzenia.
Dotknij ikonę szukaj
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk “Smart Control” przez ok trzy sekundy, aż do momentu pojawienia się “AP” na ekranie.
Zmywarka

Dziękujemy za twoją opinię