Co robić, jeżeli słuchawki Galaxy Buds+ nie nawiązują poprawnie połączenia?

Jeżeli pojawią się problemy z łącznością ze słuchawkami Galaxy Buds+, sprawdź wszystkie rozwiązania omówione szczegółowo poniżej, aby znaleźć rozwiązanie. Jeżeli problemu nie uda Ci się wyeliminować, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Samsung, w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Sprawdź, czy słuchawki są w pełni naładowane
 

 • Zaleca się, aby w pełni naładować baterie słuchawek przed ich pierwszym użyciem lub kiedy nie były używane przez dłuższy czas. Ładując baterie po raz pierwszy lub kiedy baterie są całkowicie wyczerpane, aby rozpocząć, ładowanie musi trwać co najmniej 30 minut. 
 • Aby naładować słuchawki, umieść je w odpowiednich gniazdach, a następnie podłącz ładowarkę. 
 • Etui do ładowania, które jest wyposażone we wbudowaną baterię jest ładowane wraz ze słuchawkami, które umieszczone są w etui do ładowania. Etui do ładowania może się nie domykać, jeżeli końcówki słuchawek zostaną ułożone w niewłaściwym kierunku. 
Słuchawki Galaxy Buds+ umieszczane w ich etui do ładowania

Pamiętaj: Nie wolno ładować słuchawek ze źródła zasilania, jakim jest komputer lub notebook. Może to spowodować, że słuchawki będą się ładowały wolniej.

Sprawdź połączenie Bluetooth słuchawek Galaxy Buds+ i urządzenia mobilnego

Jeżeli nie możesz odnaleźć słuchawek na urządzeniu mobilnym:

1 Zamknij ponownie etui do ładowania i otwórz je, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
2 Upewnij się, że słuchawki i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zakresie łączności Bluetooth (10 m). Odległość może się różnić w zależności od otoczenia i używanych urządzeń.

Jeżeli słuchawki nie łączą się z Bluetooth:

 • Słuchawki Galaxy Buds+ zatrzymają tryb parowania Bluetooth po upływie 3 minut. Umieść słuchawki Galaxy Buds+ z powrotem w etui i ponownie otwórz etui, aby przejść do trybu parowania.
Ilustracja pokazująca słuchawki Galaxy Buds+ nawiązujące połączenie z telefonem przez Bluetooth

 • Do trybu parowania Bluetooth możesz także przejść ręcznie, korzystają z panelu dotykowego: Dotknij, a następnie dotknij i przytrzymaj słuchawki Galaxy Buds+.
 • Podejmując próbę sparowania urządzeń upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się w promieniu 10 m od słuchawek Galaxy Buds+. Odległość może się różnić w zależności od otoczenia i używanych urządzeń. 
 • Sprawdź otoczenie pod kątem obecności przeszkód między parowanymi urządzeniami, na przykład: ścian lub wyposażenia elektrycznego. 
 • Uruchom ponownie urządzenie mobilne i uruchom aplikację Galaxy Wearable. 
 • Jeżeli z urządzeniem mobilnym połączona jest tylko jedna słuchawka, uruchom ponownie słuchawki, aby połączyć je obie. 
Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania słuchawek Galaxy Buds+ i oprogramowania urządzenia mobilnego

Zalecamy, aby oprogramowanie zainstalowane na telefonie, tablecie, telewizorze lub komputerze było aktualne. Przed przystąpieniem do aktualizacji słuchawek, najpierw zaktualizuj oprogramowanie urządzenia mobilnego. 

Aktualizuj telefon lub tablet Galaxy:

1 Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramow.
2 Dotknij Pobierz i zainstaluj.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zaktualizowaniu urządzenia mobilnego do najnowszej wersji oprogramowania sprawdź, czy używana aplikacja lub oprogramowanie słuchawek Galaxy Buds+ także są aktualne. Aby zaktualizować oprogramowanie słuchawek, urządzenie mobilne musi być połączone z siecią Wi-Fi lub siecią danych komórkowych.

Zaktualizuj aplikację Galaxy Wearable:

1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable na urządzeniu mobilnym.
2 Dotknij Galaxy Wearable.
3 Dotknij Aktualizuj (Update).

Aktualizacja oprogramowania słuchawek

Uruchom aplikację Galaxy Wearable na urządzeniu mobilnym i stuknij Aktualizacja oprogramowania słuchawek (Earbuds Software update).
 

Masz następujące opcje:

 • Pobierz i zainstaluj: Ręcznie sprawdź dostępne aktualizacje i zainstaluj je.
 • Automatyczne pobieranie przez Wi-Fi (Auto download over Wi-Fi): Skonfiguruj słuchawki tak, aby się automatycznie aktualizowały po połączeniu z siecią Wi-Fi.
 • Ostatnia aktualizacja (Last update): Przeglądaj informacje o ostatniej aktualizacji oprogramowania. 
Sprawdź, czy musisz uruchomić ponownie słuchawki

Jeżeli metody opisane powyżej nie przyniosły rozwiązania i nadal masz problemy z łącznością, uruchom ponownie słuchawki Galaxy Buds+. 

1 Aby zresetować i uruchomić ponownie słuchawki, umieść każdą ze słuchawek w ich gniazdach w etui do ładowania.
2 Wyjmij je z etui po upływie co najmniej 7 sekund.

Pamiętaj: Jeżeli poziom naładowania baterii etui do ładowania jest niski, najpierw podłącz etui do ładowania do ładowarki.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię