Galaxy Fold - Klawisz Zasilania Klawisz Bixby ustawienia bocznego klawisza

Galaxy Fold - Dodawanie aplikacji do ekranów startowych Galaxy Fold - Dodawanie aplikacji do ekranów startowych
Klawisz Zasilania/ Klawisz Bixby: ustawienia bocznego klawisza

Galaxy Fold


Zaprogramuj boczny klawisz.


Przeciągnij palcem w dół.


Dotknij ikonę Zasilania.


Naciśnij Ustawienia klawisza bocznego.


Wybierz Naciśnij dwukrotnie:


Szybkie uruchomienie aparatu, Otwarcie Bixby, i Otwórz aplikacje.


Wybierz Naciśnij i przytrzymaj:


Obudź Bixby lub menu wyłączania.

Dziękujemy za twoją opinię