Jak ustawić RDS w Samsung Galaxy A3 tak aby były wyświetlane informacje o aktualnej audycji?

1 Aby uruchomić pożądaną opcję, należy uruchomić aplikację „Radio”.
2 Nastepnie wybieramy menu aplikacji.
3 Oraz „Ustawienia”.
4 I uruchamiamy funkcję „RDS”.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię