Jak zarządzać kafelkami w Samsung Galaxy Watch

Kafelki to bardzo przydatna funkcja umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do ulubionych aplikacji w Samsung Galaxy Watch. Możesz je dowolnie konfigurować, tworząc skróty do otwierania ulubionych aplikacji jednym dotknięciem. Możesz je dodawać i usuwać w dowolnym momencie, zapewniając sobie konfigurację Samsung Galaxy Watch wedle własnych upodobań. Dowiedz się, jak zarządzać kafelkami i korzystać ze wszystkich ulubionych aplikacji z ekranu głównego Samsung Galaxy Watch. 

Widok dwóch modeli Samsung Galaxy Watch4 ustawionych naprzeciw siebie.

Jak uzyskać dostęp do kafelków

Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4.

Możesz łatwo uzyskać dostęp do kafelków z ekranu głównego Samsung Galaxy Watch przesuwając palcem w lewo od prawej strony ekranu.

Znajdziesz tam kafelki domyślnie załączone do Twojego Samsung Galaxy Watch. 

Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu. Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu.

Krok 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu .

Widok opcji „Dodaj kafelki” z podświetlonym przyciskiem plus. Widok opcji „Dodaj kafelki” z podświetlonym przyciskiem plus.

Krok 2. Przesuń w lewo, aż znajdziesz opcję „Dodaj kafelki” i dotknij jej.

Przykładowy widok kafelka dodawanego stuknięciem na środku. Przykładowy widok kafelka dodawanego stuknięciem na środku.

Krok 3. Dotknij kafelek, który chcesz dodać.

Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu. Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu.

Krok 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu .

Przykładowy widok kafelka usuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku z podświetlonym przyciskiem minus. Przykładowy widok kafelka usuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku z podświetlonym przyciskiem minus.

Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj kafelek, który chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku minus (-).

Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu. Widok ekranu głównego Samsung Galaxy Watch4 po przesunięciu w lewo od prawej strony ekranu.

Krok 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu .

Przykładowy widok kafelka przesuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku. Przykładowy widok kafelka przesuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku.

Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj kafelek, który chcesz przenieść.

Przykładowy widok kafelka przesuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku. Przykładowy widok kafelka przesuwanego naciśnięciem i przytrzymaniem na środku.

Krok 3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj kafelek i przesuń go w prawo lub w lewo.

Pamiętaj: Sposób dodawania lub usuwania kafelków może się różnić w zależności od modelu Samsung Galaxy Watch.

Dziękujemy za twoją opinię