Co robić, jeżeli Twój telewizor smart nie łączy się z Internetem?

Funkcjonalność Twojego telewizora smart, pozwalająca mu łączyć się z Internetem jest tym, co odróżnia go od zwykłych telewizorów.  Jeżeli Twój telewizor nie łączy się z Internetem, istnieje kilka działań, które możesz podjąć, aby zdiagnozować samodzielnie problem i go rozwiązać.

Uwaga: Użyj przycisków W lewo, W prawo, W górę lub W dół na pilocie Samsung Smart, aby przejść do menu, po czym naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić.

Uruchom ponownie telewizor

Najpierw spróbuj uruchomić ponownie telewizor, aby usunąć wszystkie dane i pliki cookies z pamięci podręcznej.

1

Wciśnij przycisk zasilania na pilocie Samsung Smart i przytrzymaj go, aż na ekranie pojawi się logo Samsung.

1-smart-remote-on-button
2 Sprawdź ponownie, czy telewizor wykrywa sieć. Jeżeli nie jest w stanie połączyć się z Internetem, spróbuj uruchomić test statusu sieci, aby pomóc w diagnostyce problemu z połączeniem.
Uruchom test statusu sieci

Jeżeli ponowne uruchomienie telewizora nie przyniosło rozwiązania problemu z poprawną łącznością, możesz przeprowadzić test statusu sieci, aby pomóc w diagnostyce problemu z połączeniem.

1

Naciśnij przycisk Smart Hub (Home) na pilocie Samsung Smart.

1-smart-remote-on-button
2

Użyj przycisków W lewo i W prawo na pilocie Samsung Smart, aby przejść do pozycji „Ustawienia”.

1-smart-remote-on-button
3 Wybierz „Ogólne”.
1-smart-remote-on-button
4 Wybierz „Sieć”.
1-smart-remote-on-button
5 Wybierz „Status sieci”, aby przeprowadzić test.
1-smart-remote-on-button
6 Po zakończeniu testu statusu sieci wyświetlony zostanie status połączenia sieciowego. Zwracaj uwagę na wszystkie komunikaty o błędach oraz na to, czy źródło problemu leży między telewizorem i routerem, bądź między routerem i Internetem.
1-smart-remote-on-button

Jeżeli między telewizorem i routerem wyświetlony jest znak „X”, oznacza to, że:
 

  • telewizor nie wykrywa sieci domowej; lub
  • telewizor wykrywa sieć, ale nie może się z nią połączyć


Jeżeli między routerem i symbolem Ziemi wyświetlony jest znak „X”, oznacza to, że:
 

  • problem występuje między siecią domową i dostawcą usług internetowych (ISP).
Sprawdź ustawienia sieciowe
1

Naciśnij przycisk Smart Hub (Home) na pilocie OneRemote.

1-smart-remote-on-button
2

Użyj przycisków W lewo i W prawo na pilocie OneRemote, aby przejść do pozycji „Ustawienia”.

1-smart-remote-on-button
3 Wybierz „Ogólne”.
1-smart-remote-on-button
4 Wybierz „Sieć”.
1-smart-remote-on-button
5 Wybierz „Otwórz ustawienia sieciowe”.
1-smart-remote-on-button
6 Wybierz „Bezprzewodowa”.
1-smart-remote-on-button
7 Lista sieci zostanie wyświetlona na ekranie.
1-smart-remote-on-button
8 Jeżeli Twoja sieć jest ukryta — pokaż ją.

Sieci Wi-Fi mogą być oznaczone jako ukryte z przyczyn bezpieczeństwa, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w czasie wyszukiwania sieci. W przypadku większości routerów nie jest to ustawienie domyślne.

Jeżeli Twoja sieć jest ukryta, możesz nadal podjąć próbę nawiązania połączenia z nią poprzez ręczne wprowadzenie nazwy sieci zamiast dokonania wyboru z listy. Przyciski na ekranie powinny wskazywać, jak wykonać takie działanie (możliwe, że musisz przewinąć na koniec listy wykrytych sieci) lub możesz poszukać konkretnych wytycznych w instrukcji obsługi.

Jeżeli nie możesz nawiązać połączenia z ukrytą siecią, ujawnij sieć w toku rozwiązywania problemów. Następnie sprawdź listę sieci wykrywanych przez telewizor, aby zweryfikować, czy sieć się pojawiła na liście. Po zakończeniu rozwiązywania problemów, możesz ją ponownie ukryć.

9 Sprawdź ustawienia swojej sieci.

Wymagania sieciowe mogą się różnić w zależności od telewizora i są one wyszczególnione w instrukcji obsługi. Na przykład: modele NU6***, NU71**, NU72** i NU73** z roku 2018 obsługują tylko sieci 2,4 Ghz. Nie będą wykrywały sieci 5 GHz.

Jeżeli sieć nie spełnia wymogów telewizora, nie będzie on w stanie jej wykryć ani nawiązać z nią połączenia.

W większości przypadków ustawienia domyślne sieci domowych są odpowiednie. Niemniej jednak, jeżeli ustawienia sieci zostały dostosowane, sprawdź, czy spełniają one wymogi telewizora.

Uwaga: Dobrym pomysłem jest także zweryfikowanie, czy oprogramowanie układowe routera jest aktualne.

10 Jeżeli telewizor może wyszukać sieć Wi-Fi, ale nie łączy się z Internetem, spróbuj zresetować sieć. W menu „Sieć” wybierz „Resetuj sieć”.
1-smart-remote-on-button
Ogranicz liczbę urządzeń podłączonych do sieci

Odłącz od sieci wszystkie pozostałe urządzenia Wi-Fi, a następnie spróbuj podłączyć telewizor. Jeżeli — w przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań — to rozwiązanie będzie skuteczne, oznacza to, że do routera podłączonych jest więcej urządzeń, niż może obsłużyć; wtedy należy zaktualizować router lub podłączyć mniejszą liczbę urządzeń.

Wyłącz i włącz sieć
1 Odłącz wszystkie urządzenia sieciowe (np.: router, modem itp.) oraz telewizor.
2 Rozpoczynając od strony ściany, w której zamontowane jest gniazdo sygnału sieciowego, podłącz pierwsze urządzenie i odczekaj, aż zakończy proces uruchamiania.
3 Tworząc ścieżkę między źródłem sygnału sieciowego i telewizorem, podłącz kolejne urządzenia i odczekaj, aż zakończą proces uruchamiania. Powtarzaj działanie, aż wszystkie urządzenia na ścieżce będą znowu zasilone, włączając w to telewizor.
4 Spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.
Spróbuj wykryć punkt dostępowy

Jeżeli dostępne jest urządzenie mobilne z funkcją udostępniania Internetu, utwórz sieć i spróbuj nawiązać połączenie między telewizorem, a punktem dostępowym. Jeżeli dostępne są jakiekolwiek inne sieci, możesz także spróbować nawiązać połączenie z nimi.


Jeżeli takie rozwiązanie zadziała i telewizor będzie można podłączyć do Internetu poprzez inną sieć, serwisowanie nie jest wymagane. Problem pojawia w przypadku sieci, z którą nie można nawiązać połączenia. Jeżeli dostawca usług internetowych dostarcza router, skontaktuj się z nim lub z producentem routera, jeżeli został on zakupiony oddzielnie.


Możesz także porównać ustawienia sieci z ustawieniami pierwszej sieci, aby zweryfikować przyczynę problemów lub po prostu skorzystać z drugiej sieci.

Jeżeli powyższe działania zostały przez Ciebie podjęte, a telewizor nadal nie wykrywa sieci, prosimy skontaktuj się z Centrum Wsparcia Samsung, aby zwrócić się o serwisowanie.


Chcesz coś dodać? Dołącz do dyskusji w społeczności Samsung Community tutaj.

Dziękujemy za twoją opinię