Jak sortować i usuwać kanały z telewizora QLED

W tym materiale znajdziesz informacje jak zarządzać kanałami telewizyjnymi na swoim telewizorze QLED. Możesz dodawać oraz usuwać kanały, a także zmieniać ich kolejność na liście kanałów.

Uwaga: Użyj przycisków nawigacyjnych Lewo, Prawo, Góra oraz Dół na swoim pilocie OneRemote żeby wybrać odpowiednie menu, następnie naciśnij przycisk Wybierz, żeby potwierdzić.

1 Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote.
Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie One Remote
2 Wybierz "Samsung TV Plus".
Wybierz Samsung TV Plus na telewizorze QLED
3 Wybierz "Lista kanałów".
Wybierz Listę kanałów na telewizorze QLED
4 Naciśnij Prawy przycisk na swoim pilocie OneRemote, żeby otworzyć menu Kanał, następnie wybierz „Edytuj Kanały”.
Wybierz menu Edytuj Kanały na swoim telewizorze QLED
5 Wybierz kanał(y), które chcesz zmienić.

Użyj przycisków w Górę lub w Dół na pilocie OneRemote, żeby przejść do kanału, następnie naciśnij przycisk Wybierz. Możesz wybrać więcej niż jeden kanał w tym samym czasie.
Wybierz kanały, żeby edytować je na swoim QLED TV
6 Wybierz „Zmień numer”.
Wybierz zmień numer w menu Edytuj kanały na telewizorze QLED
7 Przenieś kanał do nowej pozycji.

Użyj przycisku nawigacji w Prawo lub Lewo na pilocie OneRemote, następnie naciśnij przycisk Wybierz.
8 Żeby usunąć kanał, wybierz odpowiedni kanał a następnie wybierz „Usuń”. Wybierz „Usuń” ponownie, żeby potwierdzić.
9 Naciśnij przycisk Wstecz na swoim pilocie OneRemote, żeby wyjść.

Uwaga: Być może będzie potrzeba kilkukrotnego naciśnięcia przycisku Wstecz, żeby powrócić do ekranu głównego.

Dziękujemy za twoją opinię