Acțiune cu privire la climă

Acționăm acum pentru un viitor durabil cu amprentă carbonică scăzută

Imagine cheie cu pagina Schimbarea climei

Schimbările climatice rezultate, cel puțin parțial, din creșterea consumului de combustibili fosili și încălzirea globală pe care aceasta o provoacă, reprezintă o problemă gravă, care afectează întreaga lume. Samsung Electronics a recunoscut veridicitatea crizei și, prin urmare, continuă eforturile pe mai multe direcţii strategice. Acestea includ dezvoltarea de produse cu un grad ridicat de eficiență energetică, instalarea de echipamente cu nivel minim de emisii de gaze cu efect de seră (GES) și valorificarea de energie nouă și regenerabilă.

Indicatori-cheie de performanță asociați schimbărilor climatice 2020

Emisiile de GES pe bază de intensitate 
pentru unitățile de producție de la nivel global              

Acest grafic arată obiectivele privind intensitatea gazelor cu efect de seră/unități KRW ale operațiunilor globale deținute și operate de Samsung. Emisiile de gaze cu efect de seră în anul 2018 au fost de 3,59 tone de CO2e/milion KRW, iar obiectivul nostru pentru anul 2020 este de 1,55 tone de CO2e/milion KRW.

Reducerea cumulativă a gazelor cu efect de seră 
în faza de utilizare a produselor

Acest grafic informativ indică reducerile cumulate la gazele cu efect de seră în stadiul de utilizare a produselor. Reducerile cumulate la gazele cu efect de seră în stadiul de utilizare a produselor din 2009 până în 2018 sunt de 243 milioane de tone de CO2. Obiectivul reducerilor cumulate pentru anul 2020, începând cu anul 2008, este de 250 de milioane de tone de CO2.

Strategii și planuri de acțiune pentru a face față schimbărilor climatice
pictograme pentru strategiile și planurile de acțiune pentru a face față schimbărilor climatice
Reducerea emisiilor de GES în unitățile de lucru - Operarea echipamentelor de reducere a gazelor fluorurate în procesul de fabricație a semiconductorilor - Gestionarea proiectelor de reducere a energiei, îmbunătățirea eficienței energetice Extinderea managementului energiei la unitățile de lucru - Configurarea sistemelor de gestionare a energiei la toate unitățile de lucru și menținerea certificărilor (din 2013) - Gestionarea costurilor și indicatorilor energetici ai fiecărei zone de lucru Reducerea GES în faza de utilizare a produselor - Dezvoltarea și lansarea de produse foarte eficiente energetic Gestionarea altor emisii de GES - Gestionarea emisiilor de GES în logistica produselor, călătoriile de afaceri etc. (din 2009) Gestionarea furnizorilor - Monitorizarea emisiilor de GES ale furnizorilor (din 2012)

Ne extindem administrarea emisiilor la toate nivelele

Rezolvarea problemelor necesită informații corecte. Pentru a măsura și administra corect emisiile noastre de gaze cu efect de seră, le-am împărțit în categorii, în trei obiective care sunt definite prin Protocolul GHG în baza proximității acestora față de afacere și activitate. Localizarea exactă a punctului de emisie la fiecare nivel reprezintă baza pentru administrarea gazelor cu efect de seră într-un mod optim. Scope 1 face referire la gazele cu efect de seră emise atunci când produsele sunt fabricate în cadrul punctelor de lucru ale Samsung Electronics, în timp ce Scope 2 face referire la emisiile indirecte ce sunt asociate cu achizițiile de energie ale punctelor de lucru pentru a genera electricitate și abur. Scope 3 acoperă emisiile din afara punctelor de lucru, precum cele din activitățile logistice, călătoriile de afaceri, lanțul nostru de aprovizionare și utilizarea produselor. Folosim această analiză pentru a administra sistematic toate emisiile, fie ele directe sau indirecte, de la punctele noastre de lucru, utilizarea produselor și furnizorii noștri.

Acest grafic de informații este despre emisiile GHG în cadrul obiectivelor respective. Scope 1 face referire la emisiile cu efect de seră directe, Scope 2 face referire la emisiile indirecte din electricitate, abur, etc, și Scope 3 la toate celelalte emisii indirecte din logistică, furnizori, utilizarea produselor, etc.
Scope 1(emisii GHG directe ) și Scope 2(emisii indirecte din electricitate, abur, etc.)

· Analiza lunară a emisiilor de la punctele de lucru globale în baza sistemului de administrare GHG
· Instalarea echipamentului de descompunere GHG în procesarea semiconductoarelor, cu o rată de descompunere de 90 % și mai mare
· Instalarea echipament de înaltă eficiență și iluminare convertită către LED în cadrul punctelor de lucru globale

O fotografie panoramică a punctului de lucru Samsung Electronics.
Domeniul de aplicare 3 (Toate celelalte emisii indirecte provenite din logistică, de la furnizori, din utilizarea produselor etc.)

∙ Executarea de proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a îmbunătăți eficiența energetică în logistică.
∙ Descoperirea de proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul asistenței la fața locului pentru principalii furnizori.
∙ Creșterea frecvenței video-conferințelor și reducerea numărului de călătorii internaționale de afaceri.

O fotografie a camionului logistic (Camion de siguranță al Samsung Electronics)
Reducerea emisiilor GHG în Faza de utilizare a produsului
Acest grafic demonstrează cantitatea cumulată a reducerii de GES din 2009 în cele 7 linii principale ale noastre, respectiv telefon mobil, laptop, televizor, monitor, frigider, mașină de spălat și aparat de aer condiționat. În 2014, 128 milioane tone Co2, în 2015 156 milioane tone Co2, în 2016 188 milioane tone Co2. Această cantitate estimată în 2017 este de 217 milioane tone Co2 și în 2018 de 243 milioane tone Co2.

* Unitate: Milioane tCO2
* Aria de colectare a datelor: Principalele categorii de produse (telefoane mobile, laptopuri, televizoare, monitoare, frigidere, mașini de spălat și aparate de aer condiționat)
*Cumulat din 2009

Folosim tehnologii avansate pentru a îmbunătăți eficiența energetică

Cu ajutorul tehnologiilor sale avansate de produse, Samsung Electronics evoluează pe măsură ce căutăm să oferim un mod de viață mai responsabil și mai ecologic. Pentru a atinge acest obiectiv, Samsung organizează întâlniri ale grupului de consultanță ecologică de două ori pe an. Prin aceste întâlniri, Samsung împărtășește informații despre cerințele de mediu și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în rândul experților de mediu din diviziile de afaceri și explorează tehnologiile de economisire a energiei pentru a dezvolta produse cu o eficiență energetică ridicată. În 2018, Samsung a introdus produse cu tehnologii extrem de eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi motoarele de înaltă eficiență pentru mașina de spălat și compresorul pentru frigider, îmbunătățind eficiența energetică cu o medie de 39% în comparație cu 2008. Aceste îmbunătățiri ale eficienței energetice au redus consumul de energie și costurile energetice ale consumatorului, precum și emisiile de gaze cu efect de seră.

Acest grafic arată randamentul eficienței energetice în etapa de utilizare a produsului. În 2018, consumul mediu de energie al produsului a fost redus cu 39%, iar emisiile cumulate de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 243 milioane de tone față de 2008.
Acest grafic arată randamentul eficienței energetice în etapa de utilizare a produsului. În 2018, consumul mediu de energie al produsului a fost redus cu 39%, iar emisiile cumulate de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 243 milioane de tone față de 2008.

Creșterea volumului de producție necesită o creștere a numărului de locații de producție și o creștere corespunzătoare a consumului de energie. Pentru a reduce energia utilizată pe măsură ce ne dezvoltăm capacitatea de producție, Samsung a stabilit 24 de standarde de economisire a energiei pentru o producție eficientă. În cazul locațiilor noi, tehnologiile de economisire a energiei au fost dezvoltate ținând cont de caracteristicile unității de lucru și au fost utilizate din etapele inițiale ale procesului de proiectare pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Ca rezultat, în ciuda creșterii producției, am economisit 34,3 miliarde KRW în costurile de energie și de utilități ale locațiilor internaționale în 2018.

Acest grafic arată randamentul eficienței energetice în etapa de utilizare a produsului. În 2018, consumul mediu de energie al produsului a fost redus cu 39%, iar emisiile cumulate de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 243 milioane de tone față de 2008.
Acest grafic informativ indică faptul că Samsung Electronics își extinde continuu utilizarea energiei regenerabile

La Samsung Electronics, extindem continuu utilizarea energiei regenerabile.

În calitate de companie IT de top la nivel mondial, Samsung Electronics a extins utilizarea energiei regenerabile ca răspuns la schimbările climatice și a anunțat oficial obiective majore în iunie 2018.
 
- Vom trece la energie 100% regenerabilă în toate unitățile noastre de lucru din Statele Unite, Europa și China până în 2020.
Samsung Electronics și-a stabilit un obiectiv pe termen scurt de extindere a utilizării energiei regenerabile începând cu Statele Unite, China și Europa, unde există o infrastructură suficientă pentru utilizarea energiei regenerabile și a depus eforturi considerabile pentru a atinge obiectivul.
În primul rând, am trecut la energie 100% regenerabilă pentru toată energia electrică utilizată la sediul regional și la zona de lucru cu semiconductoare din Statele Unite în 2019, în timp ce am obținut, de asemenea, în mod preventiv tranziția la energia 100% regenerabilă la zona de lucru slovacă din Europa. Mergând mai departe, plănuim să trecem treptat la energia regenerabilă adecvată regional în alte zone de lucru din Statele Unite și Europa. De asemenea, am instalat o instalație de producere a energiei fotovoltaice de 5,5MW pe acoperișurile clădirilor din unitățile noastre de lucru pentru televizoare și semiconductoare din China. La fel ca în Coreea, toată energia generată este utilizată pentru funcționarea instalațiilor de producție și a instalațiilor auxiliare.
 
- Până în 2020, vom instala instalații de producere a energiei fotovoltaice și geotermale în parcări și pe acoperișurile tuturor unităților noastre de lucru interne, cum ar fi Suwon, Hwaseong și Pyeongtaek.
Pentru a rămâne în conformitate cu obiectivul guvernului coreean de extindere a utilizării energiei regenerabile la 20% până în 2030 și la 30 până la 35% până în 2040, zona de lucru Suwon a Samsung Electronics a montat instalații de producere a energiei fotovoltaice cu o capacitate totală de 1,9MW în turnul de parcare și pe acoperișurile a cinci instalații de cercetare ca proiect pilot intern. Energia generată de instalațiile fotovoltaice este utilizată direct pentru instalațiile de cercetare și locațiile de parcare relevante. Prin monitorizarea rezultatelor montării instalației fotovoltaice pilot, plănuim să introducem în mod continuu instalații de producere a energiei fotovoltaice și geotermale, de asemenea, în centrele logistice și în alte zone mari de lucru din Hwaseong și Pyeongtaek până în 2020

- Prin alăturarea Lanțului de aprovizionare CDP în 2019, plănuim să recomandăm celor mai importanți 100 de parteneri de afaceri să stabilească un obiectiv pentru utilizarea energiei regenerabile.
Pentru a sprijini utilizarea extinsă a energiei regenerabile de către partenerii noștri de afaceri, Samsung Electronics plănuiește să se alăture Lanțului de aprovizionare CDP pentru a-i determina pe cei 100 de parteneri de afaceri cei mai importanți pe baza valorii de achiziție să stabilească un obiectiv pentru utilizarea energiei regenerabile și să extindă utilizarea energiei regenerabile în timp ce au un rol important în crearea unui mediu mai sănătos.

Utilizarea energiei regenerabile la unitățile de lucru globale
Acest grafic informativ indică utilizarea energiei regenerabile în unitățile de lucru globale. În 2015, 92,06 GWh din utilizările de energie regenerabilă, în 2016, 181,77 GWh, în 2017, 228,5 GWh, în 2018, 1356,5 GWh.

Derulăm proiecte pentru a răspunde schimbărilor climatice globale.

Samsung Electronics derulează proiecte nu numai pentru reducerea emisiilor globale de carbon, ci și pentru a contribui la crearea unui mediu mai bun.
Aproximativ 80% din populația din Mombasa, Kenya, folosește cărbune drept combustibil, din cauza alimentării energetice insuficiente. Substanțele nocive sunt produse la arderea cărbunelui, iar aceste substanțe au făcut ca rata de deces prematur să crească în rândul rezidenților din Kenya. În plus, utilizarea excesivă a cărbunelui sporește poluarea aerului și accelerează defrișarea.
Pentru a rezolva această problemă, Samsung Electronics a luat măsuri. Ca parte a măsurilor sale împotriva schimbărilor climatice, am semnat un acord cu Green Development și am găsit modalități de a ajuta rezidenții din Mombasa să își ducă viața într-un mediu mai sănătos. Având în vedere faptul că bioetanolul poate fi obținut la un cost scăzut, deoarece există mai multe rafinării de zahăr în Kenya, Samsung Electronics a investit un milion de euro pentru a distribui cuptoare pentru gătit alimentate cu bioetanol rezidenților din Mombasa. Deoarece bioetanolul are o eficiență termică de șase ori mai mare decât cea a cărbunelui, aceasta a dus la un efect dublu de reducere a emisiilor de substanțe nocive, asigurând în același timp utilizarea sa sigură în gospodării. Prin distribuirea cuptoarelor pentru gătit, Samsung Electronics a putut contribui la un stil de viață mai sănătos și mai sigur al rezidenților din Mombasa, precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Împreună cu Green Development, Samsung Electronics își va continua eforturile pentru vitalizarea economiei regionale și îmbunătățirea mediului prin furnizarea unei instruiri privind achiziția, producția și vânzarea de cuptoare pentru gătit și bioetanol rezidenților.

O fotografie cu Samsung Electronics derulând proiecte pentru a răspunde schimbărilor climatice globale.
Produsele noastre responsabile față de mediu creează o planetă sănătoasă
O imagine de fundal a paginii Produse responsabile față de mediu