Acțiune cu privire la climă

Acționăm acum pentru un viitor durabil cu amprentă carbonică scăzută

Imagine cheie cu pagina Schimbarea climei

Schimbările climatice rezultate, cel puțin parțial, din creșterea consumului de combustibili fosili și încălzirea globală pe care aceasta o provoacă, reprezintă o problemă gravă, care afectează întreaga lume. Samsung Electronics a recunoscut veridicitatea crizei și, prin urmare, continuă eforturile pe mai multe direcţii strategice. Acestea includ dezvoltarea de produse cu un grad ridicat de eficiență energetică, instalarea de echipamente cu nivel minim de emisii de gaze cu efect de seră (GES) și valorificarea de energie nouă și regenerabilă.

Indicatori-cheie de performanță asociați schimbărilor climatice 2020

Emisiile de GES pe bază de intensitate 
pentru unitățile de producție de la nivel global              

Acest infografic arată obiectivele privind intensitatea gazelor cu efect de seră/unități KRW ale operațiunilor globale deținute și operate de Samsung. Emisiile de gaze cu efect de seră în anul 2017 au fost de 3,28 tone de CO2e/milion KRW, iar obiectivul nostru pentru anul 2020 este de 1,55 tone de CO2e/milion KRW.

Reducerea cumulativă a gazelor cu efect de seră 
în faza de utilizare a produselor

Acest infografic informativ arată reducerile cumulate ale gazelor cu efect de seră în stadiul de utilizare a produselor. Reducerile cumulate ale gazelor cu efect de seră în stadiul de utilizare a produselor din 2008 până în 2017 este de 217 milioane de tone de CO2. Obiectivul reducerilor cumulate pentru anul 2020, începând cu anul 2008, este de 250 de milioane de tone de CO2.

Ne concentrăm pe răspunsul la criza schimbării climei

Consiliul Gazelor cu efect seră se ține de patru ori pe an pentru a stabili agenda pentru combaterea schimbării climei și pentru revizuirea performanței. Participanții împărtășesc cele mai noi informații cu privire la schimbarea climei, stabilesc planuri de acțiune detaliate și revizuiesc reușitele pe fiecare trimestru. Samsung Electronics a stabilit un proces de administrare sistematică, așa cum este prezentat mai jos, pentru a minimiza emisiile de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor noastre, inclusiv producția, distribuția și utilizarea.

Strategii și planuri de acțiune pentru a face față schimbării climei

Un simbol pentru reducere a emisiilor GHG la punctele de lucru

· Operarea echipamentului de reducere a F-Gas în procesul de producție al semiconductorilor
· Administrarea proiectelor de reducere a consumului de energie, prin îmbunătățirea eficienței energetice

Simbol pentru extinderea administrării energiei la punctele de lucru

· Stabilirea unor sisteme de administrare a energiei la toate punctele de lucru și păstrarea certificărilor (din 2013)
· Administrarea costurilor și indicatorilor fiecărui punct de lucru

Un simbol pentru Reducerea gazelor cu efect de seră în faza de utilizare produs

· Dezvoltarea și lansarea unor produse extrem de eficiente din punct de vedere energetic

Un simbol pentru Reducerea gazelor cu efect de seră în alte faze

· Administrarea emisiilor GHG în logistica produselor, călătoriilor de afaceri, etc. (din 2009)

Un simbol pentru administrarea furnizorilor

· Monitorizarea emisiilor GHG ale furnizorilor (din 2012)

Ne extindem administrarea emisiilor la toate nivelele

Rezolvarea problemelor necesită informații corecte. Pentru a măsura și administra corect emisiile noastre de gaze cu efect de seră, le-am împărțit în categorii, în trei obiective care sunt definite prin Protocolul GHG în baza proximității acestora față de afacere și activitate. Localizarea exactă a punctului de emisie la fiecare nivel reprezintă baza pentru administrarea gazelor cu efect de seră într-un mod optim. Scope 1 face referire la gazele cu efect de seră emise atunci când produsele sunt fabricate în cadrul punctelor de lucru ale Samsung Electronics, în timp ce Scope 2 face referire la emisiile indirecte ce sunt asociate cu achizițiile de energie ale punctelor de lucru pentru a genera electricitate și abur. Scope 3 acoperă emisiile din afara punctelor de lucru, precum cele din activitățile logistice, călătoriile de afaceri, lanțul nostru de aprovizionare și utilizarea produselor. Folosim această analiză pentru a administra sistematic toate emisiile, fie ele directe sau indirecte, de la punctele noastre de lucru, utilizarea produselor și furnizorii noștri.

Acest grafic de informații este despre emisiile GHG în cadrul obiectivelor respective. Scope 1 face referire la emisiile cu efect de seră directe, Scope 2 face referire la emisiile indirecte din electricitate, abur, etc, și Scope 3 la toate celelalte emisii indirecte din logistică, furnizori, utilizarea produselor, etc.
Scope 1(emisii GHG directe ) și Scope 2(emisii indirecte din electricitate, abur, etc.)

· Analiza lunară a emisiilor de la punctele de lucru globale în baza sistemului de administrare GHG
· Instalarea echipamentului de descompunere GHG în procesarea semiconductoarelor, cu o rată de descompunere de 90 % și mai mare
· Instalarea echipament de înaltă eficiență și iluminare convertită către LED în cadrul punctelor de lucru globale

O fotografie panoramică a punctului de lucru Samsung Electronics.
Domeniul de aplicare 3 (Toate celelalte emisii indirecte provenite din logistică, de la furnizori, din utilizarea produselor etc.)

∙ Executarea de proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a îmbunătăți eficiența energetică în logistică.
∙ Descoperirea de proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul asistenței la fața locului pentru principalii furnizori.
∙ Creșterea frecvenței video-conferințelor și reducerea numărului de călătorii internaționale de afaceri.

O fotografie a camionului logistic (Camion de siguranță al Samsung Electronics)
Reducerea emisiilor GHG
în Faza de utilizare a produsului
GHG Emissions Reduction in the Product Use Phase
Creează estimări
pentru ultimii doi ani.

* Unitate: Milioane tCO2
* Obiectivul colectării de date: Opt categorii principale de produse (telefoane mobile, laptopuri, televizoare, monitoare, frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat și imprimante)
* Acumulat din 2009

Folosim tehnologii avansate pentru a îmbunătăți eficiența energetică

Cu ajutorul tehnologiilor sale avansate de produse, Samsung Electronics evoluează pe măsură ce căutăm să oferim un mod de viață mai responsabil și mai ecologic. Pentru a atinge acest obiectiv, Samsung organizează întâlniri ale grupului de consultanță ecologică de două ori pe an. Prin aceste întâlniri, Samsung împărtășește informații despre cerințele de mediu și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în rândul experților de mediu din diviziile de afaceri și explorează tehnologiile de economisire a energiei pentru a dezvolta produse cu o eficiență energetică ridicată. În 2017, Samsung a introdus produse cu tehnologii extrem de eficiente energetic, cum ar fi Quick Drive pentru mașinile de spălat și ventilatoarele foarte eficiente în unitățile externe ale aparatelor de climatizare, îmbunătățind eficiența energetică cu o medie de 36% față de 2008. Aceste îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența energetică au redus consumul de energie al consumatorilor și costurile aferente, precum și emisiile de gaze cu efect de seră.

Acest grafic arată randamentul eficienței energetice în etapa de utilizare a produsului. În 2017, consumul mediu de energie al produsului a fost redus cu 36%, iar emisiile cumulate de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 217 milioane de tone față de 2008.
Acest grafic informativ arată randamentul consumului energetic și obiectivele locațiilor globale ale Samsung. Samsung a economisit 30,46 miliarde KRW în costuri de energie electrică și 28,13 miliarde KRW în costuri de utilități în 2017. Economiile constă în 22% energie electrică, 12% încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), 18% în operațiuni și management, 10% în aer comprimat, 12% în generatoare de azot, 9% în apă, 8% în abur, 1% în gaz și 8% în alte categorii diverse.

Creșterea volumului de producție necesită o creștere a numărului de locații de producție și o creștere corespunzătoare a consumului de energie. Pentru a reduce energia utilizată pe măsură ce ne dezvoltăm capacitatea de producție, Samsung a stabilit 24 de standarde de economisire a energiei pentru o producție eficientă. În cazul locațiilor noi, tehnologiile de economisire a energiei au fost dezvoltate ținând cont de caracteristicile unității de lucru și au fost utilizate din etapele inițiale ale procesului de proiectare pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Ca rezultat, în ciuda creșterii producției, am economisit 58,6 miliarde KRW în costuri de energie și de utilități ale locațiilor de peste mări în 2017.

Acest grafic informativ arată randamentul consumului energetic și obiectivele locațiilor globale ale Samsung. Samsung a economisit 30,46 miliarde KRW în costuri de energie electrică și 28,13 miliarde KRW în costuri de utilități în 2017. Economiile constă în 22% energie electrică, 12% încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), 18% în operațiuni și management, 10% în aer comprimat, 12% în generatoare de azot, 9% în apă, 8% în abur, 1% în gaz și 8% în alte categorii diverse.

La Samsung, extindem continuu utilizarea energiei regenerabile.

Locațiile globale ale companiei Samsung vor continua să extindă utilizarea energiei regenerabile pentru a reduce emisiile operaționale de gaze cu efect de seră și pentru a proteja mediul. Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, instalăm panouri solare în spații libere, cum ar fi acoperișuri de locuri de parcare și clădiri din locațiile din Coreea. În zonele cu infrastructuri suficiente de energie regenerabilă, cum ar fi Statele Unite, Europa și China, obiectivul nostru este de a furniza 100% energie regenerabilă pentru fabricile, clădirile de birouri și spațiile noastre operaționale.

Utilizarea energiei regenerabile la unitățile de lucru globale

Prin aceste eforturi, vom atinge cantitatea echivalentă de energie creată de o centrală solară de 3,1 GW până în 2020.

Utilizarea energiei noi și regenerabile

Prin aceste eforturi, vom atinge cantitatea echivalentă de energie creată de o centrală solară de 3,1 GW până în 2020.

Desfășurăm activități de cercetare și proiecte pentru a ne adapta la schimbările climatice

Pentru a găsi modalități de a răspunde și a depăși schimbările climatice, începând cu anul 2015, efectuăm un studiu comun intitulat Activități CSR pentru adaptarea la schimbările climatice. Împreună cu Școala Universitară de Studii de Mediu de la Universitatea Națională din Seul, cercetătorii noștri au preluat sarcini şi analizează trei teme: accesul la apă potabilă, locuințe eficiente din punct de vedere energetic și educația privind schimbările climatice.

Ca parte a proiectului legat de apa potabilă, am instalat instalații de apă potabilă semi-permanente în 10 locații din Vietnam care au întâmpinat probleme în asigurarea aprovizionării stabile cu apă potabilă. Ca urmare, locuitorii zonelor nu mai sunt îngrijorați de accesul la apă, o substanță vitală pentru viață, chiar și în timpul celei mai grave secete. Între timp, proiectele noastre de renovare a locuințelor pentru cei defavorizați au fost transformate în ceea ce numim Proiectul de construcție pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Acest proiect oferă gospodăriilor un mediu care economisește energie și le izolează de veri fierbinți și de ierni reci cu costuri reduse. Un studiu făcut pe 61 de gospodării în 2017 a arătat că cantitatea medie de energie utilizată pe gospodărie pe parcursul unui an întreg a fost redusă la jumătate, ceea ce a dus la scăderea costurilor energetice pentru membrii vulnerabili ai societății. Aceste eforturi nu au avut drept rezultat numai câștiguri economice. Au dus, de asemenea, la reducerea emisiilor asociate de gaze cu efect de seră legate de producerea de energie cu 43 de tone de CO2 pe an.

În cele din urmă, am dezvoltat conținut educațional specializat despre schimbările climatice pe platforma Samsung Smart School, pentru a fi utilizat de profesori și studenți. Folosind astfel de conținut, am educat 300 de specialiști și am oferit cursuri demonstrative pentru 2.200 de copii din 11 școli primare. Prin astfel de eforturi, ajutăm generația viitoare să înțeleagă cât de serioase sunt schimbările climatice și cât de important este să lucrăm la rezolvarea lor.

O fotografie cu fântâna de apă potabilă din cadrul școlii elementare din Thai Nguyen, Vietnam
Produsele noastre ecologice fac planeta mai sănătoasă
Imagine de fundal cu pagina Produse ecologice