Puncte de lucru ecologice

Lucrările noastre ecologice coexistă cu natura

Imagine cheie cu pagina Puncte de lucru ecologice

Toate punctele de lucru Samsung Electronics au obținut o certificare a sistemului de administrare a mediului și, prin urmare, practică managementul ecologic. Dar demersurile noastre pentru mediu nu se opresc la granițele punctului de lucru. În cadrul tuturor punctelor noastre de lucru, noi identificăm probleme de mediu și venim cu soluții. Prin localizarea cu preciziei a rădăcinii problemei și luarea de măsuri preventive în întregul sistem de puncte de lucru, ne asigurăm că aceste soluții nu sunt doar temporare sau „prea puțin, prea târziu”. Între timp, în afara punctelor de lucru, suntem angajați în mod entuziast în activități de conservare a biodiversității cu comunitățile locale pentru a păstra ecosistemul.

2020 KPI: Puncte de lucru ecologice în funcțiune

Rata de certificare a sistemului de management al mediului
Această imagine reprezintă obiectivul punctelor de lucru ecologice. Până în anul 2020 obiectivul este o rată a certificării sistemului de administrare a mediului de 100 %. În detaliu, toate cele 36 puncte de producție globală ar trebui să fie în conformitate cu ISO 14001 și OHSAS 18001.

Prin adoptarea sistemului de management al mediului în toate punctele de lucru
am implementat management integrat

Pentru a practica managementul ecologic, Samsung Electronics a administrat punctele de lucru în baza standardelor de administrare de mediu internaționale. Toate punctele noastre de lucru din jurul lumii dețin certificarea de management de mediu a Organizației Internaționale pentru standardizare, ISO 14001, și certificarea de sistem de management al energiei, ISO 50001. Mergând mai departe, Samsung Electronics a stabilit propriile standarde care sunt și mai stricte decât certificările internaționale și administrăm îndeaproape toate aspectele punctelor de lucru. În plus, deținem Centrul Global EHS (Mediu, Sănătate și Siguranță) și Centrul Global CS (Satisfacția clientului) sub conducerea directă a CEO-ului pentru a permite organizației să lucreze sistematic și organic.

Obiectiv: management al mediului, îndeplinit 100%

Standardele internaționale ISO 14001 și ISO 50001 sunt sistemele de management de mediu și respectiv de management al energiei stabilite de comitetele tehnice ISO. Companiile care doresc să obțină certificarea trebuie să aibă o politică de management al mediului și trebuie să fi formulat obiective de mediu detaliate și planuri de acțiune. Pentru a promova evaluările dificile cerute de standardul ISO, solicitantul trebuie să-și demonstreze capacitatea de a executa o serie de sarcini, cum ar fi alocarea resurselor pentru întreprinderile complexe și exercitarea eficientă a sarcinilor relevante. Certificarea nu este o realizare unică, ci implică audituri anuale și recertificări la fiecare trei ani. 

Unitățile de producție Samsung Electronics din întreaga lume au trUnitățile de producție Samsung Electronics din întreaga lume au trecut cu succes prin aceste procese dificile de certificare, iar pentru un sistem de management al mediului chiar mai performant, facem auditări interne efectuate de experții noștri, în loc să ne bazăm doar pe auditări externe.ecut cu succes prin aceste procese dificile de certificare, iar pentru un sistem de management al mediului chiar mai performant, facem audituri interne efectuate de experții noștri, în loc să ne bazăm doar pe audituri externe.

Formulăm politici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
și le implementăm

Sunt măsuri care pot fi întreprinse la nivel de companie pentru a face față schimbărilor climatice. O astfel de măsură este aceea de a evalua în mod obiectiv și transparent performanța actuală și de a identifica potențialele îmbunătățiri interne. În acest scop, compania Samsung Electronics verifică anual emisiile efective de gaze cu efect de seră printr-o terță parte. În plus, pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluărilor interne, am căutat modalități de reducere a emisiilor și am continuat să luăm măsuri pentru îmbunătățire. Unul dintre obiectivele noastre prioritare în termeni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este să depunem toate eforturile necesare, în mod constant, pentru a reduce emisiile de gaze fluorurate, care au un impact puternic asupra încălzirii globale. Acest lucru a dus la progrese semnificative, în special în operațiunile noastre de producție de semiconductori.

Acest infografic arată stadiul de reducere cumulată a gazelor fluorurate din locațiile Samsung din Coreea, unde se află o mare parte din producția noastră de semiconductori. Reducerile cumulate de gaze fluorurate s-au îmbunătățit de la an la an de la 1,98 milioane Co2eq în 2015 la 3,63 milioane Co2eq în 2016, la 5,48 milioane Co2eq în 2017. Reducerile cumulate în ultimii 3 ani se ridică la 5,48 milioane de CO2eq.

Eforturile Samsung Electronics de a reduce emisia de gaze cu efect de seră
În procesarea semiconductorilor, curățarea suprafeței plăcuțelor de silicon necesită utilizarea de F Gas, un tip de gaz cu efect de seră. O plăcuță este o folie subțire de silicon care folosește ca bază unui semiconductor. Calitatea și performanța unui semiconductor depinde foarte mult de starea suprafeței plăcuței, astfel încât utilizarea F Gas nu a putut fi evitată. Prin urmare, Samsung Electronics a cercetat moduri de a păstra emisiile de Gaz F la minim și ca rezultat, am dezvoltat și instalat echipamente noi pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Invenție născută din colaborarea Samsung Electronics și Samsung Engineering, acest echipament scade în mod dramatic utilizarea F Gas , nu numai descompunând gazul, ci reducând semnificativ cantitatea de energie necesară pentru a opera echipamentul. Metoda anterioară de descompunere a gazului utilizând căldura puternică necesita multă energie și prin urmare, producea gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, noua tehnologie permite descompunerea gazelor cu efect de seră la o temperatură scăzută, rezultând un consum mai mic de energie. Mulțumită acestor eforturi, tratăm peste 90 % din gazele cu efect de seră produse la punctele noastre de lucru.

Reducem impactul asupra mediului prin reducerea deversării poluanților din fabricile noastre

În procesul de fabricație, este inevitabilă apariția produselor secundare care pot afecta atmosfera și calitatea apei. Samsung Electronics investește foarte mult în minimizarea efectelor negative pe care acești poluanți le au asupra mediului, de exemplu prin înlocuirea echipamentelor și îmbunătățirea proceselor. Am echipat cazanele noastre cu arzătoare „low-NOx”, care consumă mai puțină energie și reduc semnificativ emisiile de NOx și CO2. În plus, la instalarea unei linii de producție, instalăm un echipament de control al poluării optimizat pentru acea linie. Am extins facilitățile noastre de tratare a apei la fabricile coreene pentru a elimina 97,6% din poluanți. În plus, deșeurile periculoase sunt depozitate în recipiente speciale pentru a ne asigura că nu se scurg, eliminând în totalitate posibilitatea contaminării solului. De asemenea, întreprindem inițiative de prevenire a poluării, în care inspectăm elementele care ar putea produce poluanți și le eliminăm în prealabil. Depunem toate eforturile pentru a minimiza impactul asupra mediului prin diferite inițiative de control al poluării și de prevenire care încep chiar înainte de procesul de fabricație și se extind dincolo de acesta.

Acest infografic prezintă investițiile de capital ale companiei Samsung pentru îmbunătățirea performanței operaționale de mediu. Investițiile de mediu ale Samsung au fost de 5,82 miliarde KRW în 2013, 6,883 miliarde KRW în 2014, 6,59 miliarde KRW în 2015, 9,334 miliarde KRW în 2017 și 9,513 miliarde KRW în 2017. Comparativ cu 2013, investițiile de mediu în anul 2017 au crescut cu 63%.

Pentru a păstra Pământul sănătos
susținem inițiativele de conservare a biodiversității

Conservarea ecosistemului și protejarea mediului sunt părți importante în menținerea unei planete sănătoase. Angajații Samsung Electronics participă la activități pentru protecția sănătății ecosistemului. Prin distribuirea filozofiei de bază a conservării biodiversității și prin susținerea unor campanii care promovează importanța acesteia, încurajăm participarea angajaților.

Acest grafic de informații prezintă filosofia de bază și planurile de acțiune pe care Samsung Electronics le are în curs pentru securizarea biodiversității. Filozofia de bază este „Samsung Electronics recunoaște beneficiile și importanța ecosistemului și a biodiversității. Pentru a minimiza efectele în detrimentul biodiversității, ne angajăm în mod activ în inițiative de conservare a ecosistemului.” Pentru planurile de acțiune, 1) toți angajații recunosc conservarea biodiversității ca una din valorile principale ale administrării ecologice, 2) Evaluarea și analizarea impactului unui produs asupra ecosistemului și biodiversității de-a lungul ciclului său de viață și lupta pentru scăderea oricăror efecte negative, 3) Prioritizarea regiunilor cu valoare mare a biodiversității în toate punctele de lucru din Coreea de Sud și străinătate și realizarea activităților de conservare a biodiversității care îndeplinesc nevoile locale, și 4) Comunicarea continuă cu angajații comunităților locale, ONG-uri și alte părți interesate și contribuirea la dezvoltarea eforturilor de conservare a biodiversității ale comunităților locale.
Protejarea habitatelor speciilor amenințate

Am identificat speciile în habitatele lor în regiunile unde punctele noastre de producție sunt situate și realizăm campanii de conservare a biodiversității cu organizații relevante inclusiv comunități locale, instituții publice și centre universitare.

Acest grafic de informații prezintă speciile amenințate în zona punctelor de lucru din Coreea de Sud. În orașul Suwon sunt 1 în categoria mamifere, 6 în categoria păsări, 2 în categoria amfibieni, 1 în categoria plante. În orașul Hwaseong sunt 1 în categoria mamifere, 26 în categoria păsări, 3 în categoria amfibieni, 1 în categoria insecte și 2 în categoria plante. În Gwangju sunt 5 în categoria mamifere, 6 în categoria păsări, 1 în categoria pești, 1 în categoria plante sunt amenințate. În orașul Yongin 2 în categoria amfibieni și 1 în categoria insecte, în Asan City 1 în categoria mamifere, 19 în categoria păsări, 3 în categoria amfibieni și 2 în alte categorii sunt critice. În orașul Gumi sunt 2 în categoria mamifere, 7 în categoria păsări, 1 în categoria pești și 3 în categoria plante ca specii amenințate.

Păstrarea cocorilor – Restaurarea mlaștinilor din Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong )
În 2013, punctul de lucru al Samsung Electronics din Gumi, Provincia Gyeongsangbuk-do a devenit prima din Coreea care a semnat un parteneriat de conservare a biodiversității cu guvernele și universitățile locale și centrale. De atunci, am susținut inseminarea artificială a două pereche de cocori din speciile amenințate (Monumentul natural Coreean nr. 203) care au fost aduse din Regatul Țărilor de Jos. În aprilie 2016, Institutul de cercetare a mediului ecologic al păsărilor a putut împerechea păsările cu succes. Aceasta va ajuta la refacerea ecosistemului Mlaștinilor Haepyeong, un habitat pentru păsări migratoare și reprezintă o contribuție semnificativă la conservarea biodiversității.

Conservarea Dunelor de nisip de pe coastă
În cadrul punctului nostru de lucru din Onyang în Provincia Chungcheongnam-do, am colaborat cu Biroul de mediu al bazinului râului Geum din 2008 pentru conservarea dunelor de nisip de pe coastă, care reprezintă casa a două specii amenințate, egreta chinezească și șopârla mongolă Eremias argus. În prezent, în orașul Boyreong, susținem activitățile de tipul curățării oceanelor, eliminării plantelor străine invazive și protejării dunelor de nisip din Sohwang, în timp ce în Asan susținem crearea habitatelor de Miscanthus sinensis.

Eradicarea Speciilor străine de pești/plante
Punctele noastre de lucru din Giheung și Hwaseong din Provincia Gyeonggi-do realizează activități de conservare a ecosistemului în fiecare an în zona apelor curgătoare Osan și Woncheonri, eradicând speciile străine, hrănind animalele și lansând campanii pentru protejarea mediului.

Evenimentul de Ziua mondială a apei

Apa este sursa vieții. În fiecare an, toate punctele de lucru ale Samsung Electronics din jurul globului sărbătoresc Ziua mondială a apei în data de 22 martie și realizează activități pentru a conserva ecosistemele apelor curgătoare și oceanelor. Nu numai angajații, dar și persoane din diferite domenii, de ex. comunitățile locale, grupuri civice și centre universitare, toți s-au adunat pentru a susține campaniile de conservare a apei, educația privind resursele de apă și alte activități de conservare. Deoarece apa poate fi protejată doar atunci când lucrăm împreună.

O fotografie a evenimentului de Ziua mondială a apei
Modelăm viitorul împreună: ne dorim un lanț de aprovizionare durabil
O imagine de fundal a paginii Lanțul de aprovizionare