Eficiența resurselor

Păstrează, utilizează și reutilizează pentru mai mult timp

O imagine vizuală cheie a paginii Eficiența resurselor

Începând cu Revoluția industrială, creșterea economică a însoțit extragerea și exploatarea nesăbuită a resurselor naturale. Experții au avertizat asupra problemelor de mediu cauzate de astfel de extrageri și de epuizarea pe viitor a resurselor. Compania Samsung Electronics este conștientă de aceste avertismente și implementează o gamă largă de măsuri de intervenție.
În procesul de dezvoltare și fabricație a produselor, utilizăm eficient resursele prin inovarea tehnologică și găsim modalități de reutilizare a deșeurilor inevitabile și a produselor scoase din uz. Vom continua să depunem eforturi pentru a face produse mai bune cu mai puține resurse și pentru a transforma deșeurile electronice în resurse utile.

Indicatori cheie de performanță în utilizarea eficientă a resurselor

Acestea sunt imagini care prezintă rezultatele din 2019. Preluarea colectivă a deșeurilor electronice globale: 403 milioane tone Utilizarea plasticului reciclat: 24,5 milioane tone Rata de reciclare a deșeurilor din locațiile Samsung: 95% Intensitatea utilizării apei: 67 tone/100 milioane KRW
Performanțe în 2019 Preluarea colectivă a deșeurilor electronice globale: 403 milioane tone Utilizarea plasticului reciclat: 24,5 milioane tone Rata de reciclare a deșeurilor din locațiile Samsung: 95% Intensitatea utilizării apei: 67 tone/100 milioane KRW

Ne propunem o economie circulară în care resursele sunt reutilizate în mod continuu

Pentru a proteja un mediu în criză și pentru a folosi resursele mai eficient, Samsung Electronics face eforturi pentru a se concentra pe o economie circulară. Samsung nu se limitează la practica convențională de utilizare unică și apoi eliminare a resurselor, ci dorește să se asigure că resursele pot fi reutilizate prin recuperare, reutilizare și reciclare după expirarea duratei de viață a produsului. Am dezvoltat metode de producție care minimalizează utilizarea resurselor prin minimalizarea tipului de materiale folosite și optimizarea metodei de asamblare. Recuperăm materiale valoroase prin colectarea produselor care au ajuns la sfârșitul duratei de viață. Prin această economie circulară, Samsung reduce cantitatea de resurse naturale necesare producției, reduce gazele cu efect de seră și poluanții proveniți din incinerarea deșeurilor și previne contaminarea apei subterane și a solului de către depozitele de deșeuri.
Cel mai bun mod de conservare a resurselor rămâne însă crearea de produse de calitate și de lungă durată. Prin consolidarea durabilității produselor înainte de lansare cu ajutorul unei serii de teste de fiabilitate stricte și prin furnizarea de servicii de reparații convenabile în locațiile sale globale de service, inclusiv actualizări software continue,
Samsung extinde ciclul de viață al produselor, pentru a contribui mai mult la economia circulară și la conservarea resurselor.

Structura economiei circulare adoptate
de Samsung Electronics

Aceste cifre prezintă acțiunile Samsung în cadrul fiecărui domeniu care contribuie la economia circulară prin dezvoltarea produselor, producția, distribuția de produse, prin utilizarea, repararea/refolosirea produselor și prin reciclarea deșeurilor.
Consumator Utilizare Utilizăm produse eficiente din punct de vedere energetic pentru reducerea indirectă a emisiilor de GES Îmbunătățim performanța produselor, actualizarea firmware și extinderea garanției produselor Repararăm și reutilizăm Extindem continuu centrele de service în lumea întreagă Extindem ciclului de viață al produselor prin furnizarea de servicii de expertiză de diagnoză la distanță Samsung Electronics Dezvoltare Planificăm produse care consumă mai puțină energie și resurse Proiectăm produse ușor de dezasamblat și reciclat Extindem ciclul de viață a produselor Achiziționăm materiale și părți care nu conțin substanțe periculoase Extindem utilizarea resurselor sustenabile, precum materialele reciclate Colaborăm cu „Parteneri eco” certificați Fabricație Extindem utilizarea energiei regenerabile la unitățile de lucru Minimizăm consumul de apă și creșterea reutilizării Reciclăm deșeurile de la unitățile de lucru în resurse Utilizăm alternative chimice la unitățile de lucru Distribuție Utilizăm ambalaje sustenabile și hârtie din surse sustenabile Ambalaje compacte și ușoare Reducem emisiile de GES și utilizarea combustibilului prin optimizarea logisticii Companie de reciclare Preluarea și reciclarea Operăm programe de preluare a deșeurilor electronice în fiecare țară Extragem și reutilizăm materiale din deșeuri de produse Folosim un sistem de reciclare cu buclă închisă pentru resursele din deșeuri Repair and Reuse Continuously expand service centers worldwide Extend product lifespan by providing remote and expert diagnosis services Samsung Electronics Development Plan products that consume less energy and resources Design products that are easy to disassemble and recycle Life extension design of product Purchase materials and parts that do not contain any hazardous substances Expand the use of sustainable resources, such as recycled materials Do business with certified “Eco Partners” Manufacturing Expand renewable energy use at worksites Minimize water consumption and increase reuse Recycle worksite waste into resources Use chemical alternatives at worksites Distribution Use sustainable packaging materials and sustainably-sourced paper Compact and lightweight packaging Reduce GHG emissions and use of fuel by optimizing logistics Recycling Company Take-back and Recycling Operate take-back programs in each country Extract and reuse materials from waste products Run a closed-loop recycling system for waste resources

Prelungim viața produselor aflate la sfârșitul ciclului de viață

Stabilirea unui sistem de economie circulară este un factor esențial și fundamental în minimizarea cantității de deșeuri și utilizarea eficientă a resurselor.
Prin urmare, Samsung Electronics operează la nivel global Programul Re+, un program de colectare a deșeurilor electronice. Produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață sunt colectate prin centrele noastre de service sau cooperativele de reciclare, iar deșeurile electronice colectate sunt reciclate printr-o metodă ecologică și sunt reutilizate ca resurse utile. În perioada 2009 - 2019 am reușit să colectăm un total de 4,03 milioane de tone de produse reziduale.

Aceasta este o imagine a programului Re+ al Samsung Electronics. Re+ este cel mai reprezentativ program Samsung Electronics de eficiență a resurselor.
Aceasta este o imagine a programului Re+ al Samsung Electronics. Re+ este cel mai reprezentativ program Samsung Electronics de eficiență a resurselor.
  • Lista pe țări a instituțiilor pentru preluare și reciclare 92 KB DESCARCĂ
  • Lista instituțiilor responsabile cu reciclarea ambalajelor și bateriilor în țările europene 166 KB DESCARCĂ

Odată ce o resursă este folosită, aceasta este recuperată, reciclată și reutilizată.

Samsung Electronics se îndepărtează de structura anterioară ce consuma resursele și le elimina după o singură utilizare, și desfășoară diverse activități care iau în considerare reciclarea cu buclă închisă, care recuperează, reciclează și apoi reutilizează resursele folosite. Ca parte a efortului nostru de a stabili o structură socială de reciclare a resurselor, analizăm mai întâi compoziția produselor noastre majore și reanalizăm din diferite unghiuri impactul pe care fiecare substanță îl are asupra siguranței lanțului de aprovizionare, a mediului, a societății și a economiei.

Această imagine prezintă compoziția tipică a telefoanelor mobile, care sunt fabricate din 35,1% plastic, 20,2% aluminiu, 10,6% oțel, 10,0% cupru, 8,6% cobalt și 15,5% alte materiale.
Această imagine prezintă compoziția tipică a telefoanelor mobile, care sunt fabricate din 35,1% plastic, 20,2% aluminiu, 10,6% oțel, 10,0% cupru, 8,6% cobalt și 15,5% alte materiale.

Unul dintre cazurile reprezentative ale eforturilor Samsung de reciclare este Centrul de reciclare Asan, înființat și operat de Samsung. Toate metalele și materiale plastice importante care ies din centrul de reciclare sunt reutilizate pentru a fabrica produse electronice. De când a fost înființat, în 1998, Centrul de reciclare Asan a reciclat deșeuri electronice. Numai în 2019 a procesat 338.000 de unități de frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat și dispozitive IT, separând 24.524 tone de metale majore (oțel, cupru, aluminiu etc.) și plastic pentru reciclare. Plasticul provenit din deșeurile electronice, sortat la Centrul de reciclare Asan, este furnizat producătorilor de plastic care îl reformulează pentru reutilizare. Folosind o tehnologie dezvoltată la comun, Centrul de reciclare Asan a creat un sistem de reciclare cu buclă închisă care permite utilizarea plasticului reînnoit în produsele Samsung. Cele 1.882 de tone de plastic reînnoit produse prin acest sistem de reciclare cu buclă închisă în 2019 au fost utilizate în frigidere, aparate de aer condiționat și mașini de spălat Samsung. Dacă luăm în considerare și plasticul reînnoit achiziționat din alte surse, aproximativ 30.753 de tone au fost folosite la fabricarea aparatelor, televizoarelor, monitoarelor și încărcătoarelor de telefoane mobile. Cuprul este separat de componentele principale (fire, compresoare etc.), reciclat și utilizat la fabricarea altor produse electronice. Un alt exemplu este cobaltul, una dintre cele mai importante resurse utilizate în bateriile pentru telefoane mobile.

Aceasta este imaginea procesului de reciclare cu buclă închisă a deșeurilor din plastic la centrul de reciclare Asan.
Procesul de reciclare cu buclă închisă a deșeurilor din plastic la Centrul de reciclare Asan

Promovăm zero deșeuri la groapa de gunoi și Recircularea resurselor

Conform țintei de vitalizare a sistemului de circulație a resurselor, Samsung Electronics lucrează la dezvoltarea tehnologiilor de procesare a deșeurilor și extindere a separării deșeurilor pentru a se asigura că nu vor ajunge niciun fel de deșeuri la groapa de gunoi. În 2019 am ridicat nivelul de reciclare a cuprului folosind tehnologia de fabricare a cuprului brut (97% cupru) cu cupru extras din deșeuri mâzgă și prin eliminarea separată a deșeurilor de rășină sintetică, incinerate în trecut. Pentru recunoașterea acestor eforturi, unitatea de lucru Hwaseong a primit „Citarea prezidențială la companii de top pentru recircularea resurselor” în septembrie 2019 de la Ministerul Mediului din Coreea. Mai mult, în prezent depunem eforturi să obținem certificarea „Zero deșeuri la groapa de gunoi” pentru unitățile de lucru din Coreea, iar eforturile noastre se vor extinde în curând la unități de lucru din afara țării.

Acest infografic arată procesul de tratare a deșeurilor. Când materiile prime și auxiliare devin produse și sunt eliminate după utilizare, sunt trimise la centrul de reciclare, iar deșeurile sunt transportate și eliminate pentru reciclare și incinerare.
Acest infografic arată procesul de tratare a deșeurilor. Când materiile prime și auxiliare devin produse și sunt eliminate după utilizare, sunt trimise la centrul de reciclare, iar deșeurile sunt transportate și eliminate pentru reciclare și incinerare.

Am înlocuit ambalajele din plastic de unică folosință cu materiale ecologice.

De când a stabilit politica de ambalaje responsabile față de mediu în 2018, Samsung Electronics a înlocuit ambalajele din plastic de unică folosință cu materiale ecologice, ca hârtia sau materialele din plastic ecologic, și plănuiește să înlocuiască până în 2020 în proporție de 100% hârtia folosită la pachete și manuale cu hârtie care a primit certificarea de pădure sustenabilă. Mai mult, am introdus „ambalaje ecologice” pentru produsele noastre lifestyle de televizor, „The Frame”, „The Serif” și „The Sero”, prin aplicarea conceptului de reciclare a ambalajelor. Cartonul corugat este de obicei folosit la împachetarea televizoarelor pentru a proteja produsul. Samsung Electronics a schimbat complet valoarea ambalajelor prin dezvoltarea cartonului corugat cu un design matrice în puncte. Clienții le pot astfel dezasambla și reasambla pentru alte utilizări cu ajutorul unui manual care le arată cum pot crea tot felul de lucruri, de la obiecte pentru animale de companie la mobilă de mici dimensiuni.

Aplicații ale ambalajelor ecologice
Aceasta este o imagine a aplicațiilor materialelor de ambalare ecologice

Extinderea duratei de viață a produselor

Extinderea duratei de viață a produselor prin intermediul serviciilor pentru clienți și a îmbunătățirii durabilității.

Compania Samsung Electronics dorește să îmbunătățească durabilitatea produselor prin numeroase teste, cum ar fi testele de rezistență, cădere și durată de viață în faza de dezvoltare a produsului, astfel încât clienții noștri să se poată bucura de o performanță constantă pe termen cât mai lung. Nu ne teme să depășim standardele internaționale și efectuăm, de asemenea, teste de prag, cum ar fi testele de cădere liberă din diferite unghiuri și pe podele din diferite materiale, precum și teste de impermeabilitate în diferite condiții.
Samsung încearcă, de asemenea, să reducă la minimum necesitatea de a înlocui și repara piese în cazul produselor defecte. Mai mult, ne concentrăm eforturile pe extinderea duratei de viață a produselor, oferind diagnostice rapide ale produselor și soluții din partea specialiștilor în domeniul reparațiilor. În acest scop, oferim servicii de preluare convenabilă a produselor și opțiuni de service pentru reparații și extindem continuu rețeaua autorizată de centre de reparații ale companiei Samsung pentru a oferi servicii de diagnoză și reparații mai precise și mai rapide.

Imagine testare a durabilității telefoanelor mobile

Reducem, refolosim și reciclăm resurse de apă valoroase

Pentru operațiuni de business sustenabile, Samsung Electronics își concentrează eforturile pe strategia 3R (Reducem, refolosim și reciclăm) pentru resurse de apă bazată pe convingerea că protejarea mediului începe cu gestionarea strictă a resurselor de apă. Încercăm să refolosim apă cât mai mult posibil prin eforturi de conservare de rutină, cum ar fi optimizarea operațiunilor din unitățile de lucru, înlocuirea facilităților vechi și îmbunătățirea orientărilor operaționale, și prin eforturi de îmbunătățire structurale, cum ar fi îmbunătățirea proceselor de fabricare și stabilirea sistemelor de reciclare. Astfel, cantitatea totală de apă refolosită din 2019 a crescut cu 10% în comparație cu anul precedent, la 68.555.000 tone. Unitatea de lucru pentru semiconductoare, în special, care utilizează cantități mari de resurse de apă, și-a depășit ținta de conservare a apei prin modificarea variabilelor de control al proceselor, schimbarea metodei de procesare a apelor uzate și optimizarea operațiunilor. Mai mult, unitatea de lucru Pyeongtaek, care a instalat facilități de apă extinse în ultimii ani, a stabilit ținte de conservare a apei pe termen mediu și lung care reflectă țintele de conservare existente și operaționalizarea eficientă a facilităților. Samsung Electronics a primit certificarea „Water Footprint” din partea Carbon Trust din UK, acreditat, pentru prima dată în industria semiconductorilor, în semn de recunoștință a managementului sustenabil al apei și a eforturilor de conservare.

Infograficul arată politicile de resurse de apă. Partea superioară este filosofia de bază, iar cea inferioară orientările de acțiune. Filosofia de bază este că Samsung Electronics recunoaște faptul că resursele de apă sunt importante la menținerea unei societăți și activități sustenabile, iar aceasta contribuie la îndeplinirea responsabilităților noastre sociale pentru protejarea unor astfel de resurse din postura de companie globală. Orientările de acțiune sunt următoarele: 1) Încercăm să minimalizăm riscurile legate de resursele de apă în managementul de afaceri, 2) recunoaștem importanța resurselor de apă ca parte din cultura noastră corporativă, 3) cooperăm activ la respectarea politicilor publice de resurse de apă și 4) divulgăm politicile și activitățile noastre legate de resursele de apă.
Infograficul arată politicile de resurse de apă. Partea superioară este filosofia de bază, iar cea inferioară orientările de acțiune. Filosofia de bază este că Samsung Electronics recunoaște faptul că resursele de apă sunt importante la menținerea unei societăți și activități sustenabile, iar aceasta contribuie la îndeplinirea responsabilităților noastre sociale pentru protejarea unor astfel de resurse din postura de companie globală. Orientările de acțiune sunt următoarele: 1) Încercăm să minimalizăm riscurile legate de resursele de apă în managementul de afaceri, 2) recunoaștem importanța resurselor de apă ca parte din cultura noastră corporativă, 3) cooperăm activ la respectarea politicilor publice de resurse de apă și 4) divulgăm politicile și activitățile noastre legate de resursele de apă.
Unitățile noastre de lucru responsabile față de mediu coexistă cu natura
O imagine de fundal a Paginii Unități de lucru responsabile față de mediu