Putem construi o lume mai bună prin împărtășirea valorilor și cooperare bazată pe încredere. Același lucru este valabil și pentru Green Management. Pentru o mai mare sinergie, Samsung Electronics utilizează Green Management cu furnizorii săi - partenerii noștri strategici. Oferim bugetul și forța de muncă necesare pentru ca furnizorii noștri să urmărească respectarea standardelor internaționale de management ale Green Management și oferim educație pentru a le ajuta angajații să recunoască importanța problemelor de mediu. Acest lucru se datorează faptului că întregul potențial al Green management poate fi realizat numai atunci când toată lumea participă.

Strategii durabile de gestionare a lanțului de aprovizionare

Samsung Electronics are un lanț enorm de aprovizionare format din aproximativ 2.500 de furnizori din întreaga lume. Unii dintre aceștia furnizează materii prime sau componente, în timp ce alții furnizează echipament, dar toate acestea sunt indispensabile. Suntem conștienți de faptul că, dacă toți acești furnizori ar luat parte la Green Management, ar exista un efect de extindere mai mare, astfel încât noi furnizăm asistență tehnică și economică furnizorilor noștri și le oferim consultanți. Făcând acest lucru îi încurajăm să treacă în mod activ la Green Management și astfel construim un lanț de aprovizionare durabil. În plus, când ne alegem noii furnizori, efectuăm o evaluare a managementului de mediu prin intermediul programului nostru de certificare internă schema Eco-Partner. O decizie finală se face după această evaluare, care analizează valorile de mediu ale unui candidat, dorința acestuia de a se angaja în producția ecologică și gradul în care potențialul partener a pus aceste valori în practică.

Acest grafic de informații prezintă secțiunea de mediu din „strategia și sistemul de management durabil al lanțului de aprovizionare". În evaluarea Eco-Partner se realizează verificarea conținuturilor periculoase, educația și formarea, se respectă politica privind mediul înconjurător. Este obligatoriu pentru furnizori să îndeplinească cerințele certificării Eco-Partner. Pentru evaluarea CEE trebuie asigurat faptul că standardele din 22 de domenii, precum securitatea ocupațională, instalațiile de stingere a incendiilor, sănătatea ocupațională, manipularea substanțelor periculoase și facilitățile de mediu sunt verificate. Este absolut necesar să se respecte cele 8 domenii obligatorii de conformitate pentru instalațiile de stingere a incendiilor, substanțele periculoase și manipularea deșeurilor, instalații de canalizare și ape reziduale.

Punem în aplicare sistemul de certificare Eco-Partner pentru a gestiona îndeaproape lanțul de aprovizionare

Toți furnizorii care oferă produse sau componente care vor fi vândute de Samsung Electronics sunt supuși certificării Eco-Partner . Acordăm certificare prin evaluarea conformității cu standardele noastre pentru controlul substanțelor utilizate în produse și cu sistemul de management al calității mediului furnizorilor. Furnizorii prezintă un raport de mediu al produsului conținând dovada informațiilor referitoare la substanțele periculoase, împreună cu datele furnizate de compania de materii prime. Samsung Electronics face apoi o evaluare aprofundată vizitând fabricile de producție ale furnizorilor pentru a verifica documentele prezentate. Pentru păstrarea certificării Eco-Partner furnizorii trebuie auditați la fiecare doi ani și cei care nu trec de audit sunt excluși din lanțul de aprovizionare. În acest mod, ne străduim să îi integrăm pe furnizorii noștri în inițiativele noastre privind Green Management. Pe lângă o evaluare unică, asigurăm gestionarea și evaluarea continuă pentru a asigura managementul durabil a lanțului de aprovizionare.

Acest grafic de informații prezintă procesului de certificare Eco-Partner. Când materiile prime sunt transportate către furnizori, este obligatoriu să fie confirmate datele detaliate de analiză și tabelul de compoziție a materiilor prime. Când furnizorii le transmit către Samsung Electronics, sunt necesare pentru aprobare o scrisoare de garanție, un raport de analiză de precizie (date ICP / GCMS), MSDS și componente de probă. Pentru a trece prin procesul de certificare Eco-partner documentele și eșantioanele prezentate sunt revizuite în detaliu, iar sistemul calității mediului este evaluat cu atenție.
Mediu de competitivitate: evaluarea completă a furnizorului

Evaluarea complexă a furnizorului este organizată anual pentru a consolida competitivitatea furnizorilor noștri. Această evaluare este clasificată în două domenii, și anume, competitivitatea întreprinderilor și riscurile de durabilitate. Categoria riscurilor de durabilitate, care acoperă sectorul de mediu, evaluează eforturile partenerului în ceea ce privește managementul ecologic și statutul său de certificare în raport cu standardele internaționale de mediu. Furnizorii cu rezultate de evaluare mai bune vor beneficia de mai multe oportunități și beneficii, în timp ce furnizorii care rămân în urmă vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru neajunsurile lor. Acest lucru înseamnă că furnizorii care doresc să lucreze cu Samsung Electronics trebuie să aibă grijă nu numai de afacerea lor, ci și de mediul înconjurător. Dacă un furnizor este clasificat ca având risc ridicat din cauza performanțelor scăzute din sectorul de mediu, gestionăm situația separat și îl urmărim în mod continuu, pentru a vedea dacă face progrese în programul de îmbunătățire specificat. În special, începând cu anul 2016, programele de sprijin pentru consultanții de mediu furnizate furnizorilor importanți, au fost extinse la furnizori secundari și terțiari pentru a urmări un lanț de aprovizionare mai integrat și mai durabil.

  • Codul de conduită al furnizorului Samsung 267 KB DESCARCĂ

Odată cu eforturile furnizorilor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, am condus la plantarea a un milion de pini

Odată pe an, Samsung Electronics analizează întregul consum de energie al furnizorilor noștri, inclusiv energia electrică și combustibilii fosili, cât și emisiile de gaze cu efect de seră. În acest proces, oferim consultanță la fața locului pentru furnizorii care nu reușesc să gestioneze eficient energia. Această consultanță ajută la sporirea eficienței consumului de energie sau la economisirea energiei prin îmbunătățirea proceselor și asigurând echipamentul necesar. În 2016, am solicitat unui număr de 10 furnizori, îndeplinirea a 62 de sarcini pentru a reduce consumul de energie și al emisiilor de gaze cu efect de seră și am furnizat resursele necesare pentru rezolvarea problemelor. Drept rezultat emisiile de CO2 au fost reduse cu circa 4.920 tone. Având în vedere că un pin absoarbe aproximativ 5 kg de CO2 pe an, acest lucru este echivalent cu plantarea a aproximativ un milion de pini.

o fotografie aeriană a pădurii de pini

Chemtronics Cazul demonstrează că ceea ce aduce beneficii mediului aduce beneficii și afacerii
Chemtronics este un furnizor de produse chimice. Când am verificat consumul de energie al societății pentru evaluarea eficienței energiei am descoperit că furnizorul Chemtronics este dependent de electricitate: mai precis 95% electricitate și 5% GPL. Samsung Electronics a analizat starea echipamentului societății. Am descoperit că există pierderi de energie la compresorul de aer și că uscătorul de aer consuma multă energie. Am început cu sarcini simple, precum instalarea luminilor cu LED de înaltă eficiență și, de asemenea, am adus îmbunătățiri la echipamentele complicate care duceau la pierderea de energie. Mai mult decât atât, am instalat un sistem de control la uscătorul de aer pentru a preveni risipa de energie prin menținerea unei umidități și temperaturi constante, reducând astfel consumul de energie electrică După aceste îmbunătățiri, am efectuat o analiză economică a investiției în cinci aspecte: cantitatea și rata de reducere a consumului de energie, valoarea costurilor salvate, mărimea investiției și perioada de returnare. De asemenea, am măsurat dimensiunea reducerilor de gaze cu efect de seră pentru a verifica contribuția acestora la mediu. Drept rezultat, Chemtronics a asistat nu numai la o creștere semnificativă a eficienței sale energetice, ducând la reducerea costurilor, dar și la o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră în valoare totală de 432,9TOE.

Mai multe informații despre Strategia de management a furnizorilor / Asistență și minerale de conflict
Imaginea pe fundal alb a managementului durabil - lanțul de aprovizionare
Urmărim o comunicare transparentă și deschisă
O imagine de fundal a paginii Lanțul de aprovizionare