Etică

Cultură corporativă corectă și transparentă

Construim integritate în cadrul operațiunilor noastre zilnice pentru a ne îndeplini rolul social și responsabilitatea într-un mod demn de statutul nostru de companie globală de primă mână.

Imagine reprezentativă a eticii în secțiunea Sustenabilitatea eticii

Deoarece afacerea noastră cuprinde numeroase țări de pe glob, recunoaștem și analizăm diferențele de legi, reglementări și practici din țările respective, desfășurând în același timp o activitate legală și etică. De asemenea, dezvoltăm și implementăm politici globale de securitate a datelor cu caracter personal pentru a respecta confidențialitatea clienților și angajaților noștri și pentru a le proteja datele cu caracter personal. Eforturile noastre de a gestiona în mod sistematic respectarea și riscurile etice sunt dictate de Codul global de conduită Samsung și de Ghidul de Ghidul de conduită în afaceri, care îi ghidează pe toți angajații noștri în luarea de măsuri și elaborarea unor decizii importante. Echipa noastră de Conformitate, anterior aflată sub direcția Oficiului Juridic, se raportează direct la CEO, iar directorul Echipei de Conformitate participă la toate ședințele consiliului de administrație pentru a sprijini deciziile importante luate de către consiliu. Administrăm organizații dedicate, pentru fiecare divizie de afaceri și birouri regionale de pe alte continente, pentru a gestiona problemele de conformitate referitoare la fiecare afacere și regiune, în parte.

Managementul eticii

Ne dezvăluim Codul global de conduită („Principiile Samsung Business”) furnizorilor, clienților și altor acționari externi precum și angajaților noștri prin site-ul nostru de management al eticii și oferim un canal pentru raportarea oricăror încălcări ale standardelor de etică. Mai mult, „Ghidul de conduită în afaceri al angajatului” care servește ca standard de etică pentru angajații noștri este tradus și disponibil în 15 limbi (inclusiv coreeană) și încărcat în cadrul intranetului intern. Detaliile relevante sunt diseminate și distribuite printre angajații noștri de pe glob prin intermediul trainingurilor online, colective și audio/vizuale oferite cel puțin anual sau chiar mai des. „Ghidul de afaceri” separat se oferă furnizorilor noștri pentru a stabili practicile de afaceri transparente.

Reclamații clienți 30 % (2016), 42 % (2017), 32 % (2018), Altele 18 % (2016), 16 % (2017), 48 % (2018), Raport anti-corupție 52 % (2016), 42 % (2017), 20 % (2018)

Managementul conformității

Programul nostru de conformitate are obiectivul de a stabili o cultură corporativă determinată de conformitate pentru a scădea riscurile de afaceri ce pot apărea din cauza unor fixări de preț sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală și de a ne asuma o răspundere mai mare în zonele de drepturi umane, sănătate și securitate și mediu. Sistemul de management al programului de conformitate (CPMS), un sistem IT dezvoltat pentru administrarea riscurilor referitoare la conformitate, oferă politicile noastre specifice zonei și detaliile monitorizării problemelor regionale. Biroul nostru de asistență funcționează pentru a ajuta angajații în efectuarea unor solicitări unu la unu către experți, oricând au întrebări referitoare la activitatea de lucru sau când consideră că ghidurile sunt insuficiente pentru a determina ilegalitatea. Sistemul nostru de denunțare a neregulilor, dezvoltat în CPMS pentru angajații noștri este operat astfel încât să ofere o garanție fermă a confidențialității denunțătorilor.

Această imagine reprezintă o explicație a procesului și titlului graficului de informații.
Funcționarea unităților dedicate
Crearea Biroului de confidențialitate în cadrul Biroului juridic corporativ sub conducerea directă a CEO-ului
Numirea avocaților în sarcina politicii de confidențialitate în diviziile respective de afaceri
Monitorizare
Conducerea unor monitorizări regulate/ad-hoc prin intermediul unor unități sau personal dedicat
Managementul monitorizării
Identificarea cauzelor de bază ale problemelor prin analize rezultat/proces, realizarea de îmbunătățiri, prevenirea reapariției aceleiași probleme (de ex. introducerea unor cazuri reale ca parte din training)

Politica de confidențialitate

Am anunțat oficial politica noastră de confidențialitate globală standard și am dezvoltat politici relevante care reflectă condițiile reglementatoare specifice regiunii și caracteristicilor locale. Ca rezultat al unor astfel de demersuri, angajații noștri primesc „Ghidul global de informații personale” și „Ghidul de management pentru externalizarea procesării datelor personale” pentru a fi folosite ca norme de administrare. Operăm procesele și sistemele într-un mod care include politicile relevante în conduita noastră de lucru zilnică și continuăm să realizăm retrospective și să oferim training în întreaga companie.

Funcționarea unităților dedicate

Crearea unui Birou de confidențialitate global în cadrul Biroului juridic corporativ sub conducerea directă a CEO-ului
Numirea avocaților în sarcina politicii de confidențialitate în diviziile respective de afaceri

 

Revizuire temeinică a funcționării politicii de confidențialitate/sistemelor de management

Realizarea retrospectivelor regulate și efectuarea unor îmbunătățiri necesare la sistemele și serviciile noastre operate pentru clienții și angajații noștri pentru sistemul de protecție fizică, tehnică și managerială care guvernează întreg procesul de colectare, procesare și eliminare a datelor.

 

Politica de confidențialitate

Oferirea unui training cu privire la politica de confidențialitate on/offline care ține cont de caracteristicile locului de muncă specifice departamentului (planificare, Cercetare și dezvoltare, marketing, etc.) precum și un training de bază care are ca țintă angajații

 

Operarea Sistemului de management juridic al confidențialității (PLMS)

Obligativitatea de a lua măsuri preventive prin intermediul utilizării unei liste de verificare a riscurilor de confidențialitate a datelor creată pentru a revizui riscurile de confidențialitate a datelor în fiecare etapă a produselor și serviciilor, de la planificare și creare la operare și întrerupere în timpul revizuirii acestei liste prin intermediul avocaților