Raporturi și politici

Divulgare informații discreționare și comunicare clară.

Publicăm anual un Raport de durabilitate și dezvăluim politici relevante pentru a comunica persoanelor interesate performanța noastră durabilă de management.

Imaginea reprezentativă a raportului și politicii în durabilitate

Despre abordări principale spre durabilitate

<h3>Acest grafic de informații descrie abordările principale spre elementul de durabilitate (mediu, economie, societate) în cadrul raportului și politicii de durabilitate.</h3><dl> <li>ONG: Construiește parteneriate de succes.</li> <li>Angajați: Dezvoltă valorile prin educație și inovație.</li> <li>Clienți: Dezvoltă produse prietenoase cu mediul și îmbunătățește satisfacția clientului.</li><li>Guverne: Maximizarea valorii corporative prin activități economice clare.</li> <li>Acționari: Comerț corect și conformitate.</li> <li>Parteneri de afaceri: Îmbunătățește competitivitatea prin parteneriate cu câștig reciproc.</li> <li>Comunități: Contribuție socială eficace pentru administrarea reputației și continuitatea afacerii.</li> <li>Societate globală: Contribuie la adresarea problemelor globale (de ex schimbarea climei). </li></dl>

Societate globală

Contribuție la adresarea problemelor globale (de ex. schimbarea climei)

Comunități locale

Contribuție socială eficace pentru administrarea reputației și continuitatea afacerii

Parteneri de afaceri

Îmbunătățește competitivitatea prin parteneriat cu câștig comun

Acționari

Comerț corect și conformitate

Guverne

Maximizarea valorii corporative prin activități economice clare

Clienți

Dezvoltarea unor produse prietenoase cu mediul și îmbunătățirea satisfacției clientului

Angajați

Creșterea valorilor prin educație și inovație

ONG

Construirea parteneriatelor de succes

Raport de durabilitate

Integrarea managementului corporativ și dezvoltării durabile este o problemă de mare importanță în lumea afacerilor, prin creșterea așteptărilor pentru responsabilitate socială și de mediu. Ca răspuns, ne-am îmbunătățit procesul de colectare a ideilor persoanelor implicate și de setare a unei viziuni largi corporative și strategii pentru dezvoltare durabilă. Am creat responsabilități specifice, economice, sociale și de mediu ca elemente cheie pentru managementul nostru durabil. Ne-am angajat să continuăm să identificăm diferite persoane interesate de afacerea noastră, să construim relații pozitive cu ei și în final să creștem valoarea pentru companie și pentru aceștia.

Afişaţi mai multe Închide

Norme de conduită în afaceri

În 2005, Samsung Electronics a introdus „Codul global de conduită” ca ghid de referință pentru abordarea noastră a practicilor de afaceri responsabile și echilibrate. De-a lungul anilor, așteptările de la diverse entități - inclusiv ONG-uri, guverne, clienți, acționari, furnizori și angajați - au crescut împreună cu responsabilitatea noastră ca cetățean corporativ global. În acest spirit, Samsung Electronics a actualizat și revizuit „Normele de conduită în afaceri” care oferă o direcție specifică pentru un management durabil, publicat pentru prima dată în Raportul de durabilitate de anul trecut

Codul de conduită al Furnizorului

Samsung va căuta parteneriate cu persoane interesate cheie ca ONG-uri, guverne și comunități locale pentru a îmbunătăți Normele în mod continuu și pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu legislația locală a muncii și Normele de conduită în afaceri Samsung.

Codul de conduită al Furnizorului

Raportul mineralelor din produsele Samsung Electronics

În ultimii ani, au existat probleme în legătură cu mineralele extrase în zonele afectate de conflicte și din zonele cu risc ridicat, iar în acest sens, părțile interesate necesită „aprovizionarea responsabilă” a companiilor.
Printre produsele Samsung, sunt utilizate o varietate de componente care includ minerale precum tantal, staniu, tungsten, aur și cobalt, pentru a asigura caracteristicile electronice.
Prin urmare, continuăm să facem toate eforturile pentru a reduce la minimum impacturile negative asupra societății și asupra mediului, cum ar fi încălcările drepturilor omului și degradarea mediului în procesul minier și am dori să dezvăluim eforturile noastre prin acest raport.

  • Raportul mineralelor din produsele Samsung Electronics 1,2 MB DESCĂRCARE PDF

Politici de muncă