Practici de lucru responsabile

Eforturi pentru crearea unui lanț de aprovizionare durabil

Samsung Electronics se străduiește să își îndeplinească responsabilitățile sociale și etice, conform așteptărilor comunității internaționale și altor părți interesate.

Copii care fac baloane cu zâmbete.

Politica de interzicere a exploatării copilului prin muncă

Exploatarea copilului prin muncă nu va fi folosită în niciun stadiu de fabricație și, în conformitate cu politica noastră, ne vom concentra pe interesul copilului în cazul în care sunt identificate cazuri de exploatare a copilului prin muncă. Samsung Electronics și furnizorii săi au o politică de toleranță zero privind exploatarea copilului prin muncă, conform standardelor internaționale și legilor și reglementărilor locale aplicabile.
Samsung Electronics aplică Politica de interzicere a exploatării copilului prin muncă, care descrie hotărârea noastră de a preveni exploatarea copiilor, în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile Copilului și Responsabilitatea Socială Corporativă (CCR CSR), o organizație socială înființată de Salvați Copiii Suedia. Politica de interzicere a exploatării copilului prin muncă se bazează pe „Convenția ONU privind drepturile copilului”, „Drepturile copiilor și principiile de activitate ale UNICEF” și „Convenția OIM”.

Doi băieți care se joacă cu cuburi.
  • Politica de interzicere a exploatării copilului prin muncă 379KB PDF DOWNLOAD
  • Politica privind muncitorii studenți 185KB PDF DOWNLOAD

Linii directoare pentru lucrătorii migranți

La Samsung Electronics în Malaezia, angajații din diferite țări, cum ar fi Indonezia, Nepal sau Pakistan, etc. lucrează împreună în armonie. Prin urmare, respectul pentru diversitatea culturală și buna comunicare între angajați sunt de o importanță capitală.
În plus, pentru a ajuta și a susține înțelegerea reciprocă între diferitele culturi, există diverse activități/evenimente cum ar fi „Experiența interculturală”, „Locul de muncă bun”, „Întoarcerea acasă a lucrătorilor migranți” etc. În 2016, am elaborat și am publicat Ghidul pentru lucrătorii migranți în colaborare cu Business for Social Responsibility (BSR) care include angajamentul de a eradica munca forțată, comisioanele excesive de angajare și orice tratament discriminatoriu care ar putea apărea în timp ce lucrătorii migranți lucrează în țări străine.

Trei perechi de mâini care țin un răsad în sol.
  • Politici pentru lucrătorii migranți 658KB PDF DOWNLOAD
  • Instruirea pentru înțelegerea liniilor directoare 225KB PDF DOWNLOAD

Linii directoare privind ucenicia la locul de muncă

În 2016, Samsung Electronics și-a dezvoltat liniile directoare privind ucenicia la locul de muncă în India, în asociere cu Business for Social Responsibility (BSR) și ONG-ul indian Partners in Change (PIC), ca o modalitate de a asigura transparența și respectarea angajamentului în domeniul uceniciei la locul de muncă.
Liniile directoare includ standardul pentru vârsta de muncă, salariul minim și perioada de ucenicie, așa cum se prevede în Legea indiană privind ucenicia (Indian Apprentice Act) din 1961 și în alte Acte și Norme referitoare la ucenici. Acestea includ, de asemenea, informații despre modalitatea de tratare a reclamațiilor ucenicilor, formarea profesională și oportunitatea de angajare pentru angajații care au fost instruiți ca ucenici la locul de muncă al companiei. Liniile directoare sunt întărite prin angajamentele de nediscriminare și respectare a drepturilor omului. O caracteristică esențială a Liniilor directoare este faptul că aplicarea acestora este extinsă nu numai la compania Samsung Electronics din India, ci și la furnizorii săi.

Doi bărbați au o discuție și se uită la o bucată de hârtie pe masă.
  • Linii directoare privind ucenicia la locul de muncă 179KB PDF DOWNLOAD

Linii directoare privind soluționarea reclamațiilor

Pentru a proteja drepturile omului (în ceea ce îi privește pe angajați) și pentru a crea un mediu de lucru pozitiv, Samsung a stabilit canale de comunicare cu managementul pentru a asculta opiniile angajaților. Mai mult, utilizăm canale de reclamație online și offline la fiecare loc de muncă pentru a ține cont de vocea angajaților (VoE - Voice of Employee) și pentru a rezolva cu promptitudine orice problemă.

Am pregătit Linii directoare pentru soluționarea reclamațiilor pentru a rezolva în mod corect și în timp util nemulțumirile care apar în timpul lucrului. Acestea trec prin pașii următori: Deschiderea unui canal pentru soluționarea reclamațiilor, Trimiterea reclamației, Soluționarea reclamației și Feedback. Există patru canale; online, offline, hotline și prin Comitetul Angajaților, care funcționează și care ar putea fi potrivite în funcție de caracteristicile filialelor.

Canalul pentru soluționarea reclamațiilor
  • Număr total al reclamațiilor (’16~’17) 87KB PDF DOWNLOAD

Programul de formare HERhealth

Pentru a le permite angajaților noștri din fabricație să aibă o sănătate mai bună, desfășurăm un proiect numit Health Enables Returns (HERhealth), care furnizează informații legate de sănătate lucrătorilor de sex feminin și are drept scop îmbunătățirea conștientizării. Acest program funcționează în Vietnam.
O organizație CSR specializată, denumită Business Social Responsibility (BSR), a desfășurat acest proiect pentru 250.000 de femei, în 10 țări, începând din 2007, în scopul de a oferi nu numai cunoștințe de bază legate de sănătate pentru lucrătorii de sex feminin, cum ar fi informații despre diete sănătoase și prevenirea bolilor precum HIV/SIDA, hepatita și tuberculoza, dar și pentru a sensibiliza opinia publică în privința importanței sănătății femeilor.

Între 2016-2017, Samsung a efectuat cursuri de formare pentru lucrătorii de sex feminin din întreaga țară prin intermediul unui parteneriat cu Life Center, un ONG local înființat în 2005, care este specializat în educația pentru sănătate. De asemenea, intenționăm să urmărim același program cu rezultate educaționale excelente.

Principalele îmbunătățiri
Cursul de formare al educatorilor

Programul de formare HERfinance

Samsung a lansat un proiect de consolidare a competențelor financiare a lucrătorilor, împreună cu organizațiile BSR și Sanchayan (India) începând din 2015. După experiența din India, începând din același an, am organizat cursuri de formare financiară, alături de ONG-uri din Brazilia (Positive Planet) și Mexic (Yo quiero Yo puedo).

Proiectul nu vizează doar furnizarea de informații de bază referitoare la economii, rate ale dobânzilor, împrumuturi și servicii bancare, ci și predarea unor tehnici de planificare financiară în funcție de venituri, astfel încât angajații noștri să poată avea încredere în obținerea independenței financiare. Intenționăm să implementăm următorul nivel al programului de competență financiară în 2018 în țările selectate.

Feedback formare

Arti Sharma și-a împărtășit experiența de formare și a spus: „Cursul de formare HERfinance este foarte important pentru noi. Aceste tipuri de cursuri sunt foarte utile pentru a înțelege importanța creării unui buget și pentru a îmbunătăți obiceiurile de economisire”.

Seema și-a împărtășit experiența de formare și a spus: „Înainte de cursul de formare HERfinance, nu mi-am dat seama de importanța planului de economii pe termen scurt, pe termen mediu și lung, dar după ce am parcurs acest training, acum înțeleg importanța economiilor în viața noastră. Știu cât de important este pentru noi toți să ne atingem scopul cu veniturile noastre.”

O fotografie de la cursul de formare HERfinance.
  • Rezultatul principal al formării HERfinance 63KB PDF DOWNLOAD

Auditori RBA în domeniul muncii și eticii

* Fostă EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung este membru al Responsible Business Alliance (RBA) și ne conformăm Codului de Conduită al RBA și metodelor sale de implementare, atât în cadrul companiei, cât și în ceea ce îi privește pe furnizorii noștri. Codul RBA se bazează pe standarde recunoscute la nivel internațional, pentru a promova responsabilitatea socială și de mediu și etica în afaceri.
Ne străduim să îmbunătățim în mod constant sistemele noastre de management și să răspândim cele mai bune practici pe plan intern. Pentru a dezvolta auditori interni calificați care pot supraveghea mediile de lucru oricând, invităm angajații locali și de peste hotare la procesul de formare ca auditori RBA în domeniul muncii și eticii, pentru a obține certificarea aferentă.
Auditorii calificați desfășoară activități de inspecție la fața locului, cum ar fi în sistemul de management al corporației și furnizorilor, siguranța mediului etc., în conformitate cu standardele RBA.

Oameni care ascultă un vorbitor.
Statutul auditorilor RBA în domeniul muncii și eticii