Strategie

Abordarea noastră pentru sustenabilitate

În calitate de cetățean corporativ global, ne îndeplinim responsabilitatea socială, livrăm produse și servicii inovatoare și creăm valori economice, sociale și de mediu.

Imagine cheie cu strategia de sustenabilitate

În cadrul Samsung, managementul sustenabilității are ca scop crearea unor valori integrate. Nu doar creăm valori economice prin maximizarea profiturilor și valorilor acționarilor, dar ne și asumăm responsabilitatea ca cetățean global de a crea valori sociale. În timp ce livrăm produse și servicii inovatoare în conformitate cu lanțul de valori creat în baza valorilor fundamentale pe care le urmăm la Samsung, generăm valori în domeniile economiei, societății sau mediului. Monitorizăm impactul financiar și non-financiar pe care le exercităm asupra societății prin intermediul procesului astfel încât să maximizăm impactul pozitiv în timp ce le minimizăm pe cele negative.

Sistemul de management al sustenabilității Samsung

 • Imagine reprezentativă a impactului social
Valoarea managementului sustenabilității. Valoarea managementului sustenabilității.

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Crearea valorii economice

Demersurile noastre de a produce tehnologie și produse inovatoare deschide calea către generarea profiturilor și asigurarea unor noi motoare de dezvoltare. Ne dorim să obținem inovație integrată în cadrul culturii noastre corporative în timp ce creăm sinergii prin intermediul utilizării unor resurse externe în scopul unei inovații deschise. Astfel, facem un pas mai aproape în construirea unui ecosistem pentru dezvoltarea produselor inovatoare care susțin nevoile pieței foarte schimbătoare de astăzi.

 

Crearea valorii sociale

În calitate de cetățean corporativ, aici la Samsung creăm valori sociale într-un mod care este aliniat cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ONU: În special, am indicat obiective care sunt foarte relevante conduitei noastre de afaceri și analizăm impactul nostru pozitiv/negativ în atingerea acestor obiective. Mai mult, vom descoperi și explora în întregime oportunitățile de afaceri care contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ONU.

Imagine reprezentativă a creării valorii sociale
 
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă fără sărăcie Stoparea sărăciei în toate formele sale pretutindeni
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă fără foamete Oprirea foametei, îmbunătățirea securității alimentelor și promovarea unei agriculturi durabile
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății Asigură vieți sănătoase și promovează starea de bine la toate vârstele
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă în educația de calitate Asigură educație de calitate și promovează oportunități de educație pe termen lung pentru toți
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare egalitatea sexelor Obținerea egalității între genuri și emanciparea tuturor femeilor și fetelor
 • Imagine reprezentativă a apei curate și igienei în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă Asigură disponibilitate și un management durabil al apei și igienei pentru toți
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare sustenabilă a energiei regenerabile Asigură accesul la energie durabilă pentru toți
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă privind locurile de muncă bune și creșterea economică. Promovează creștere economică durabilă, locuri de muncă decente cu normă întreagă pentru toți
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă în inovație și infrastructură Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă a inegalității reduse Reducerea inegalității în interiorul și între țări
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă a orașelor și comunităților Orașele și așezările umane trebuie să fie inclusive, sigure, rezistente și durabile
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă a consumului responsabil Asigurarea consumului și tiparelor de producție durabile
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă privind acțiunea asupra climei Luarea urgentă de măsuri pentru combaterea schimbării climei și impactul acesteia
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă privind viața subacvatică Protejarea și folosirea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă privind viața terestră Protejarea ecosistemului și păstrarea biodiversității (păduri, deșerturi, pământ, etc.)
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă privind pacea și justiția Stabilirea unui sistem de justiție corect pentru toți
 • Imagine reprezentativă a Obiectivelor de dezvoltare durabilă a parteneriatelor pentru obiective Împuternicirea căilor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru o dezvoltare durabilă
 • Imagine reprezentativă a obiectivelor de dezvoltare durabilă
* Obiective de dezvoltare durabilă ONU (UN SDGs) : În septembrie 2015 Adunarea generală ONU a adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a obține durabilitatea socială pe glob. Construirea Obiectivelor de dezvoltare a mileniului (MDGs) care se concentrau pe țările slab dezvoltate, Obiectivele de dezvoltare durabilă ONU setează obiective universale care trebuie îndeplinite de toate țările inclusiv cele avansate și astfel solicită un angajament complet al societății civile și afacerilor din sectorul privat precum și a guvernelor și experților în îndeplinirea acestora.

Crearea valorii prin intermediul managementului durabil

În cadrul Samsung, ne dorim să creăm valori sociale și de mediu precum și valori economice prin managementul durabilității astfel încât să contribuim la îmbunătățirea societății globale. Deoarece astfel de valori sociale și de mediu sunt dificil de cuantificat, folosim abordarea „calitatea înaintea cantității” în stabilirea și administrarea obiectivelor de management a durabilității. Din 2016, am adoptat metoda „Valoarea reală” a KPMG care cuantifică indicatorii sociali și de mediu astfel încât să putem vizualiza valorile pe care le creăm.
Numerele pozitive (+) și negative (-) ale respectivilor indicatori reprezintă valorile sociale totale pe care le-am creat sau redus în ultimul an până la 31 decembrie 2019. Această abordare ne permite să mergem mai departe de simplele valori financiare generate prin intermediul conduitei de afaceri și include valori socio-economice și sociale pentru a crea întreaga imagine a Valorii Reale pe care o creăm în cadrul Samsung.

Unit (KRW trillion)

 • Câștiguri Valori financiare (21,74)
 • Socio-economic : Valori investitor (10,22), Suport furnizor (0,86), Dezvoltare comunitate locală (0,59)
 • Mediu : Emisii GHG (-0.64), Impact atmosferic asupra mediului (-0,003), Impact acvatic asupra mediului (-0,62), Impactul deșeurilor asupra mediului (-0,001)
 • Câștiguri reale : Valoarea reală (32,15)