Lanț de aprovizionare

Management responsabil al Lanțului de aprovizionare

Ne asigurăm că furnizorii noștri construiesc un avantaj competitiv mai puternic prin susținere și cooperare pentru a stabili un ecosistem corporativ clar și un lanț de aprovizionare durabil.

Imagine cheie cu Lanțul de aprovizionare durabil

Conduși de filozofia noastră de corectitudine, deschidere și cooperare cu câștig comun, ne administrăm lanțul de aprovizionare cu aproximativ 2500 de furnizori pe tot globul. Asistăm toți furnizorii noștri în îndeplinirea „Codului de conduită al Furnizorului Samsung” și funcționarea în conformitate cu normele locale relevante și standardele internaționale. Prin evaluarea furnizorilor noștri, administrăm lanțul de aprovizionare în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum mediul, drepturile omului, financiare și etc. Mai mult, ne susținem în mod continuu furnizorii în construirea unui avantaj și a unei creșteri mutuale și competitive.

Strategie de management lanț de aprovizionare și cinci criterii

 •  

  Economic

  Asigurăm un avantaj competitiv integral în cost, livrare, calitate, tehnologie și resurse umane pentru a maximiza sinergia, viteza și eficiența furnizorilor noștri și crearea unui ecosistem corporativ care asigură o creștere durabilă.

 •  

  Social

  Solicităm ca standardele și normele internaționale să fie respectate în domeniile de administrare a drepturilor omului, mediului de lucru, etică și probleme de conflict mineral cu scopul de a construi un sistem deschis și transparent de management al răspunderii care angajează toate părțile implicate de-a lungul lanțului de aprovizionare.

 •  

  Mediu

  Lucrăm doar cu furnizori certificați Eco Partner astfel încât să putem evalua și administra impactul de mediu care poate apărea în componentele acestora, materiile prime și procesul de producție.

Crearea valorii prin infograficul de gestionare sustenabil
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Această imagine descrie strategia de management a lanțului de aprovizionare și cele cinci criterii explicate suplimentar în graficul de informații în secțiunea lanțul de aprovizionare al durabilității.

Funcționarea furnizorului

În cadrul Samsung, ne străduim să construim parteneriate strategice cu furnizori de top bazate pe încredere reciprocă. De aceea adoptăm un proces corect și transparent în operarea sistemului de înregistrare a furnizorilor noștri pentru noi furnizori în timp ce realizăm evaluări anuale pentru a susține furnizorii noștri prin întărirea avantajului competitiv și minimizarea riscurilor relevante.
Orice societate care dorește să contribuie cu capacitatea sa tehnologică diferențiată în cadrul procesului nostru și dorește să facă afaceri cu Samsung, ne poate trimite propunerile sale de afaceri prin intermediul portalului nostru de achiziții (www.secbuy.com) în orice moment. (IPC) Centrul nostru internațional de achiziții este folosit ca un hub de achiziții, iar IPC ne permite să identificăm furnizorii extraordinari din regiunile importante strategic de pe glob.

Elementele cheie de evaluare ale Programului nostru de înregistrare a noului furnizor

 
Mediu și siguranță
Solicitarea furnizorilor de a satisface criteriile stabilite în 22 de articole, extinderea siguranței ocupaționale, echipamente de prevenire a incendiilor, sănătate ocupațională, substanțe periculoase și facilități de mediu.
Opt elemente obligatorii de conformitate: Echipament de prevenire a incendiilor, a substanțelor periculoase și deșeurilor, facilități de canalizare și apă uzată, etc.
 
Muncă și drepturile omului
Realizarea de audituri obligatorii la fața locului pentru 20 de articole, inclusiv muncă voluntară, respectarea reglementărilor privind orele de lucru și interzicerea discriminării.
Trei elemente obligatorii de conformitate: Interzicerea exploatării copiilor prin muncă, garantarea salariului minim și interzicerea tratamentului inuman.
 
Eco-Partner
Conducerea unor recenzii asupra politicii de mediu a produsului, educație și training și utilizarea substanțelor periculoase.
Conducerea afacerilor doar cu furnizorii certificați Eco-partner.

Procesul de evaluare comprehensivă

Imaginea procesului de evaluare comprehensivă (evaluarea pe tot parcursul anului, auto-perfecționare, evaluare, managementul monitorizării) a graficului de informații în lanțul de aprovizionare.

Programe de colaborare cu parteneri

Trăim după filozofia noastră de afaceri care spune că „avantajul nostru competitiv în cadrul Samsung Electronics vine de la avantajul competitiv al furnizorilor noștri”, prin urmare încercăm să depășim granițele cu inițiativele noastre de management a câștigului reciproc pentru a include furnizorii domestici și cei externi. Oferim o gamă largă de programe pentru susținerea finanțării, educației și inovației pentru a asigura faptul că furnizorii noștri devin competitivi pe glob.

 • Această imagine descrie finanțarea în cadrul programelor de colaborare cu parteneri Această imagine descrie finanțarea în cadrul programelor de colaborare cu parteneri
  • KRW 822.8 billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  Finanțare

  Creare de fonduri valorificate la 1 trilion KRW cu băncile comerciale

 • Această imagine descrie construirea capacității angajaților în programele de colaborare cu partenerii Această imagine descrie construirea capacității angajaților în programele de colaborare cu partenerii
  • 16,209 Persons
  • Attendees of supplier training

  Construirea capacității angajaților

  Oferirea de conducere, expertiză de serviciu, globală și alte cursuri prin utilizarea facilității noastre doar pentru furnizor

 • Această imagine descrie inițiativele inovatoare în programele de colaborare cu partenerii Această imagine descrie inițiativele inovatoare în programele de colaborare cu partenerii
  • 487 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  Inițiative inovatoare

  Am acordat sprijin unui număr de peste 1.000 de întreprinderi mici și mijlociii din toată țara, care nu au legătură cu Samsung.

[Rezultatele pe 2017 ale programelor noastre cheie de obținere a avantajelor reciproce]

* Ne susținem furnizorii de prim și al doilea rang în exprimarea problemelor lor prin intermediul liniei telefonice directe (+82-80-200-3300), prin email (ssvoc@samsung.com), prin intermediul unui sistem de denunțare pe portalul de colaborare cu partenerii, Portalul de Cooperare (www.secbuy.com), prin consultații pentru furnizori la fața locului și prin diverse ședințe de schimb.

Mediul de lucru al furnizorilor

La Samsung, ne asumăm responsabilitatea de a asigura respectarea drepturilor omului în întregul nostru lanț de aprovizionare și respectăm toate acordurile internaționale privind drepturile omului, garantând astfel siguranța muncii și respectând codul de conduită stabilit de RBA (Responsible Business Alliance). Ne monitorizăm în mod regulat toți furnizorii, conform standardelor EICC, pentru a identifica orice potențiale probleme și pentru a realiza îmbunătățirile necesare. Ne încurajăm activ toți furnizorii direcți să creeze un mediu de lucru sigur. Totodată, acest angajament se extinde și către furnizorii noștri indirecți, prin intermediul celor direcți. Comportându-ne astfel, contribuim la crearea unui ecosistem sigur de-a lungul întregului nostru lanț de aprovizionare.

Mediul de lucru al furnizorului
<h3>Mediul de lucru al furnizorului</h3> <dl> <li>Auto-evaluare</li> <li>Toți furnizorii de prim rang conduc auto-evaluări anuale</li> </dl> <dl> <li>Audituri la fața locului</li> <li>Furnizorii critici sunt selectați luând în considerare volumul de tranzacție și rezultatele auto-evaluării și primesc audituri la fața locului</li> <li>Se efectuează audituri speciale și periodice pe tot timpul anului pentru angajarea stagiarilor și studenților pe durata perioadei de vacanță</li> </dl> <dl> <li>Audituri de către terți</li> <li>Un auditor certificat EICC realizează verificări asupra furnizorilor selectați aleatoriu</li> <li>Sarcinile de perfecționare identificate ca consecință a rezultatelor de audit sunt implementate în trei luni</li> </dl>

Managementul minereurilor din zonele de conflict

Samsung Electronics nu permite utilizarea minereurilor obținute din zonele de conflict (de ex. tantal, staniu, wolfram și aur), care sunt exploatate în moduri lipsite de etică în 10 țări africane, inclusiv Republica Democrată Congo. Ne gestionăm lanțul de aprovizionare pe baza principiului distribuirii etice. Pentru a ne obliga furnizorii să respecte cele mai stricte standarde etice, analizăm atent toate minereurile utilizate în producția componentelor furnizate de ei. Pentru a elimina complet minereurile extrase din zonele de conflict, am implementat un proces de „due dilligence” pentru minereurile din zonele de conflict, conform Ghidului „due dilligence” al OECD.
În plus, le recomandăm furnizorilor noștri să încheie parteneriate cu topitorii certificate RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) și să oblige astfel topitoriile necertificate din lanțul nostru de aprovizionare să se certifice RMAP.

Mineralele de conflict - Certificări CFSP de topitoare relevante în cadrul Lanțului de aprovizionare

(De la finalul lui decembrie 2016)

Certificare CFSP finalizată Certificare CFSP în curs de obținere Total
Tantal (Ta) 42 - 42
Staniu (Sn) 69 2 71
Tungsten (W) 41 - 41
Aur (Au) 98 3 101

Responsabilitatea furnizorului

Produsele și serviciile oferite de Samsung Electronics sunt rezultatul implicării și eforturilor tuturor furnizorilor noștri, din întregul lanț de aprovizionare. Samsung Electronics și furnizorii săi sunt responsabili pentru satisfacerea nevoilor clienților și societății civile, într-un mod sustenabil. De asemenea, ne-am asumat responsabilitatea de a avea un lanț de aprovizionare bazat pe încredere și sinceritate, pentru a obține maximum de valoare posibil.