Filozofie

Promisiunea noastră

Promisiunea noastră de a acționa în calitate de companie globală de top.

Imagine cheie a filozofiei în secțiunea viziune

Samsung se angajează să respecte legile și reglementările locale, precum și să aplice un cod de conduită global strict pentru toți angajații. Compania consideră că managementul etic nu reprezintă numai un instrument al reacției la schimbările rapide din mediul de afaceri global, ci și un vehicul de consolidare a încrederii diverselor părți interesate, inclusiv a clienților, acționarilor, angajaților, partenerilor de afaceri și comunităților locale. Țintind să devină una dintre cele mai etice companii din lume, Samsung continuă să își formeze angajații și să folosească sisteme de monitorizare, în timp ce practică un management corporativ echitabil și transparent.

Cinci principii de business ale Samsung

Într-o expresie a angajamentului său față de responsabilitatea socială corporativă în calitate de companie de top la nivel mondial, Samsung Electronics a anunțat cele „Cinci principii de business ale Samsung ” în anul 2005. Principiile servesc drept bază pentru codul său de conduită global conform cu standardele legale și etice și cu îndeplinirea responsabilităților sale sociale corporative.

1Respectăm legile și standardele etice.

 • Respectăm demnitatea și diversitatea persoanelor.

  Respectăm drepturile de bază ale tuturor persoanelor. Munca forțată, exploatarea salarială și exploatarea copiilor nu sunt permise sub nicio formă. Nu discriminăm în funcție de naționalitate, rasă, gen, religie, etc. și tratăm toate părțile implicate în calitate de clienți sau angajați.

 • Concurăm loial în conformitate cu legea și etica în afaceri.

  Respectăm toate normele altor țări și comunități regionale, respectăm ordinea concurenței pe piață și concurăm în mod loial. Nu realizăm profituri neloiale prin mijloace nelegale în baza unei etici comerciale necorespunzătoare. Nu luăm și nu oferim daruri compensatorii sau mite și nu oferim tratații persoanelor pe parcursul desfășurării activităților de afaceri.

 • Menținem o contabilitate transparentă prin intermediul unor registre contabile exacte.

  Înregistrăm și gestionăm toate operațiunile cu exactitate pentru a arăta în mod clar părților interesate în compania noastră faptul că activitățile noastre de afaceri respectă standardele de contabilitate care sunt folosite la nivel internațional, precum și reglementările contabile ale fiecărei țări. Conform prevederilor legii, informațiile legate de companie și principalele aspecte administrative, cum ar fi modificările financiare din cadrul companiei, sunt transparente.

 • Nu intervenim în politică și ne menținem neutralitatea.

  Respectăm drepturile politice și deciziile politice ale persoanelor și nu desfășurăm activități politice în cadrul companiei. Nu folosim fondurile, forța de muncă, facilitățile etc. companiei în scopuri politice.

2Menținem o cultură organizațională curată.

 • Separăm viața personală privată și publică de toate activitățile de business.

  În cazul unui conflict între companie și o persoană, acordăm prioritate intereselor legale ale companiei. Nu ne realizăm interesele personale folosind proprietatea companiei și funcția personală în cadrul acesteia și nu ne implicăm în activități inadecvate, cum ar fi abuzul sau deturnarea fondurilor companiei. Nu ne angajăm în operațiuni cu valori mobiliare tranzacționabile, cum ar fi achiziția și vânzarea de acțiuni folosind informații obținute oficiale.

 • Protejăm și respectăm proprietatea intelectuală a companiei și a altor persoane.

  Proprietatea intelectuală și informațiile confidențiale nu vor părăsi compania fără permisiunea sau aprobarea prealabilă. Respectăm proprietatea intelectuală a altor persoane și nu ne implicăm în acte de încălcare cum ar fi utilizarea, reproducerea, distribuirea, modificarea etc. neautorizată.

 • Creăm o atmosferă sănătoasă.

  Nu permitem comportamente care pot afecta relațiile colegiale sănătoase, cum ar fi hărțuirea sexuală, tranzacțiile monetare sau violența. Nu formăm facțiuni care pot cauza incompatibilități în interiorul grupului și nu organizăm grupuri private.

3Ne respectăm clienții, acționarii și angajații.

 • Satisfacția clienților este pe locul întâi în ordinea priorităților noastre.

  Oferim produse și servicii care îndeplinesc nevoile și așteptările clienților. Întreținem o relație sinceră și prietenoasă cu clienții noștri și acceptăm sugestii și reclamații cu modestie. De asemenea, respectăm și onorăm orice informații.

 • Desfășurăm o administrare a acționarilor orientată spre valoare.

  Oferim beneficii pe termen lung acționarilor prin intermediul investițiilor rezonabile și îmbunătățirii eficienței operaționale. Creăm beneficii stabile prin intermediul activităților administrative consolidate și creștem valoarea pe piață a companiei. În plus, respectăm drepturile, solicitările rezonabile și ideile acționarilor.

 • Depunem eforturi pentru îmbunătățirea calității vieții angajaților noștri.

  Oferim șanse egale tuturor angajaților și îi tratăm în mod echitabil conform competențelor și performanțelor acestora. Recomandăm dezvoltarea de sine continuă a angajaților și sprijinim îmbunătățirile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. În plus, creăm un mediu de lucru care poate funcționa în mod autonom și creativ.

4Ne pasă de mediu, siguranță și sănătate.

 • Am adoptat o abordare administrativă ecologică.

  Respectăm standardele internaționale privind protecția mediului, legile asociate acestora și reglementările statutare și interne subordonate. Depunem eforturi în mod constant pentru protecția mediului în toate activitățile de afaceri, cum ar fi dezvoltare, producție, vânzare etc. Suntem în topul companiilor care folosesc resursele în mod eficient, cum ar fi reciclarea resurselor.

 • Acordăm maximă atenție siguranței și sănătății persoanelor.

  Respectăm standardele internaționale privind siguranța, legile asociate acestora și reglementările statutare și interne subordonate. Ne conformăm reglementărilor privind siguranța, creăm un mediu de lucru confortabil și prevenim accidentele cauzate de neglijență.

5Suntem un cetățean corporativ responsabil social.

 • În calitate de cetățean corporativ, ne îndeplinim obligațiile de bază cu fidelitate.

  Depunem eforturi pentru consolidarea încrederii în responsabilitatea și obligațiile companiei în calitate de membru al comunității regionale. Muncim din greu pentru crearea unui mediu de lucru sigur și conștientizăm responsabilitatea datoriilor fiscale.

 • Stabilim relații între partenerii de afaceri și relații de coexistență și bunăstare reciprocă.

  Oferim șanse egale tuturor angajaților și îi tratăm în mod echitabil conform competențelor și performanțelor acestora. Recomandăm dezvoltarea de sine continuă a angajaților și sprijinim îmbunătățirile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. În plus, creăm un mediu de lucru care poate funcționa în mod autonom și creativ.

 • Respectăm caracteristicile sociale și culturale din prezent și adoptăm un management cooperativ (bunăstare/cooperare reciprocă).

  Respectăm legile, cultura și valorile comunității regionale și contribuim la îmbunătățirea calității vieții. Avem în vedere dezvoltarea unei societăți sănătoase prin activități de interes public, cum ar fi studiul intelectual și artistic, cultura, activitățile sportive etc. Participăm în mod activ la activități de serviciu social, cum ar fi voluntariatul, ajutoarele în caz de dezastru etc.