Regulamentul oficial al Campaniei “5 ANI FARA GRIJI” desfasurata in perioada 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017 (“Campania”)

May 13. 2016
Regulamentul oficial al Campaniei “5 ANI FARA GRIJI” desfasurata in perioada 13 Mai 2016 – 15 Iulie 2016 (“Campania”)

Regulamentul oficial al Campaniei “5 ANI FARA GRIJI”

desfasurata in perioada 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

(“Campania”)

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina www.samsung.com/ro, in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 13 mai 2016 – 31 decembrie 2017 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, sector 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.samsung.com/ro, in sectiunea dedicata Campaniei.

2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele partenere participante care comercializeaza produse electrocasnice Samsung.

Campania se aplica produselor electrocasnice marca Samsung: aparate frigorifice, masini de spalat, cuptoare electrice incorporabile, plite incorporabile, conform Sectiunii nr. 6 a Regulamentului Oficial (“Produsele”).

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 13 mai 2016 ora 00:00:00 si se va incheia la data de 31 decembrie 2017 ora 23:59:59 (“Perioada Campaniei”).

O zi de Campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura sa determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 31 decembrie 2017, ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la Regulamentul Oficial, adus la cunostiinta publicului conform prevederilor mentionate la Sectiunea 2 de mai sus.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care au implinit 18 ani pana la data de 13 mai 2016, precum si persoanelor juridice legal constituite, cu sediul in Romania, care fac dovada celor de mai sus.

5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 13 mai 2016– 31 decembrie 2017 produsele mentionate in Sectiunea 6 a Regulamentului Oficial. Extragarantia va fi valabila in baza urmatoarelor documente: factura fiscala, bon fiscal si certificatul de garantie primit in urma achizitiei.

Cumparatorul care a achizitionat un produs electrocasnic aflat in promotie, potrivit Sectiunii nr. 6, marca Samsung, primeste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani garantia legala + 3 ani extra garantie). Extragarantia la produsul achizitionat nu afecteaza garantia pentru anumite piese incorporate ale Produselor care depasesc termenul legal de 2 ani, acestea beneficiind in continuare de garantia stipulata in certificatul de garantie emis de Samsung.

Cumparatorul beneficiaza de 5 ani garantie la Produse in limita stocului disponibil al magazinelor partenere participante; responsabilitatea informarii cumparatorilor cu privire la disponibilitatea stocurilor de Produse apartine magazinelor partenere, iar Samsung nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru orice pretentie a cumparatorilor cu privire la lipsa stocurilor acestora.

6. DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Modelele incluse in Campaniei “5 ANI FARA GRIJI”

 

Categorie

Model

Aparate FrigorificeRH57H90507F/EO
Aparate FrigorificeRF24FSEDBSR/EO
Aparate FrigorificeRH56J6917SL/EF
Aparate FrigorificeRS61781GDSL/UR
Aparate FrigorificeRS7778FHCSR/EF
Aparate FrigorificeRS7778FHCBC/EF
Aparate FrigorificeRS7577THCSP/EF
Aparate FrigorificeRS552NRUA1J/EO
Aparate FrigorificeRSA1ZTSL1/EUR
Aparate FrigorificeRB41J7359S4/EF
Aparate FrigorificeRB41J7735SR/EF
Aparate FrigorificeRB38J7530SR/EF
Aparate FrigorificeRB37J5240SS/EF
Aparate FrigorificeRB37J5220SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010WW/EF
Aparate FrigorificeRT46H5500SP/EO
Aparate FrigorificeRT46K6630S8/EO
Aparate FrigorificeRS7547BHCSP/EF
Aparate FrigorificeRB37J5800SA/EF
Aparate FrigorificeRT38FEAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB31FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FWRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDBC/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDEF/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT38FDAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB29FSRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT32FARADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FSRNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DSA/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DWW/EF
Aparate FrigorificeRT38K5530S9/EO
Aparate FrigorificeRT38K5400S9/EO
Aparate FrigorificeRB37J5215SS/EF
Aparate FrigorificeRT32K5030S9/EO
Aparate FrigorificeRT25HAR4DS9/EO
Masini de spalat rufeWW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufeWW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufeWW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufeWW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufeWW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufeWW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufeWD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufeWF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufeWW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufeWW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW/LE
Cuptor electric incorporabilNV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabilBF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabilBF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabilBQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70F3784LB/OL
Plite incorporabileNZ64H57477K/EO
Plite incorporabileCTR164NC01/BOL
Plite incorporabileC61R2AAST/BOL
Plite incorporabileC21RJAN/BOL
Plite incorporabileNA64H3040BS/OL
Plite incorporabileNA64H3000AK/EO
Plite incorporabileNA64H3010AS/OL
Plite incorporabileNA64H3110AS/OL

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa beneficieze de prevederile Campaniei, trebuie:

a)  Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a Regulamentului Oficial;

b)   Sa achizitioneze in Perioada Campaniei cel putin un produs electrocasnic, aflat in Campanie, comercializat de Samsung, conform Sectiunii 6.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

-participantul a facut achizitia altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;

-participantul a facut achizitia unui produs electrocasnic Samsung in afara perioadei Campaniei;

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depinde direct de el, cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobile, internet sau lipsa stocurilor de Produse ale magazinelor partenere.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

-cumparatorul a facut achizita altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;

-cumparatorul a facut achizita produsului electrocasnic in afara Perioadei Campaniei;

9. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare fata de cele aferente achizitionarii normale a produsului electrocasnic.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, “Forta Majora” inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului Oficial.

Daca o situatie de Forta Majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Daca invoca Forta Majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora, existenta acestuia.

11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor si solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil in magazinele partenere participante Samsung la Campanie si pe pagina www.samsung.com/ro.

 

Act Aditional Nr. 1 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI”

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2016

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Perioada de desfasurare a campaniei se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2016 ora 23:59:59

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 16 iulie 2016 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RS53K4400SA/EF
Aparate Frigorifice RS57K4000SA/EF
Aparate Frigorifice RB38J7805SA/EF
Masini de spalat rufe WF90F5E5U4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Uscator rufe DV80K6010CW/LE
Uscator rufe DV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufe WD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE

 

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” este urmatoarea:

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Plite incorporabile

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL

Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 16 iulie. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

 

Act Aditional Nr. 2 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI” 

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2016

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 1 octombrie 2016 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RB33J3315SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5000SA/EF
Aparate Frigorifice RB41J7835SR/EF
Aparate Frigorifice RS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE

 

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” este urmatoarea:

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3315SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7835SR/EF

Aparate Frigorifice

RS7768FHCBC/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4060LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Plite incorporabile

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL


Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 1 Octombrie 2016. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

Act Aditional Nr. 3 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI” 

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

 

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 1 octombrie 2016 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RB33J3315SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5000SA/EF
Aparate Frigorifice RB41J7835SR/EF
Aparate Frigorifice RS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE

 

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 ianuarie 2017 este urmatoarea:

 

Categorie

Model

Aparate FrigorificeRF24FSEDBSR/EO
Aparate FrigorificeRH56J6917SL/EF
Aparate FrigorificeRS61781GDSL/UR
Aparate FrigorificeRS7778FHCSR/EF
Aparate FrigorificeRS7778FHCBC/EF
Aparate FrigorificeRS7577THCSP/EF
Aparate FrigorificeRS552NRUA1J/EO
Aparate FrigorificeRSA1ZTSL1/EUR
Aparate FrigorificeRB41J7359S4/EF
Aparate FrigorificeRB41J7735SR/EF
Aparate FrigorificeRB38J7530SR/EF
Aparate FrigorificeRB37J5240SS/EF
Aparate FrigorificeRB37J5220SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010WW/EF
Aparate FrigorificeRT46H5500SP/EO
Aparate FrigorificeRT46K6630S8/EO
Aparate FrigorificeRS7547BHCSP/EF
Aparate FrigorificeRB37J5800SA/EF
Aparate FrigorificeRT38FEAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB31FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FWRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDBC/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDEF/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT38FDAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB29FSRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT32FARADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FSRNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DSA/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DWW/EF
Aparate FrigorificeRT38K5530S9/EO
Aparate FrigorificeRT38K5400S9/EO
Aparate FrigorificeRB37J5215SS/EF
Aparate FrigorificeRT32K5030S9/EO
Aparate FrigorificeRT25HAR4DS9/EO
Aparate FrigorificeRS53K4400SA /EF
Aparate FrigorificeRS57K4000SA /EF
Aparate FrigorificeRB38J7805SA/EF
Aparate FrigorificeRB33J3315SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5000SA/EF
Aparate FrigorificeRB41J7835SR/EF
Aparate FrigorificeRS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufeWW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufeWW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufeWW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufeWW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufeWW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufeWW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufeWD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufeWF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufeWW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufeWW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW/LE
Masini de spalat rufeWF90F5E5U4W/LE
Uscator rufeDV80K6010CW/LE
Uscator rufeDV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufeWD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufeWW90K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufeWW70K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210LW/LE
Cuptor electric incorporabilNV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabilBF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabilBF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabilBQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70F3784LB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66M3531BS/OL
Plite incorporabileNZ64H57477K/EO
Plite incorporabileCTR164NC01/BOL
Plite incorporabileC61R2AAST/BOL
Plite incorporabileC21RJAN/BOL
Plite incorporabileNA64H3040BS/OL
Plite incorporabileNA64H3000AK/EO
Plite incorporabileNA64H3010AS/OL
Plite incorporabileNA64H3110AS/OL


Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 1 Ianuarie 2017. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

 

Act Aditional Nr. 4 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI”

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

 

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

 

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

 

Incepand cu data de 1 octombrie 2016 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RB33J3315SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5000SA/EF
Aparate Frigorifice RB41J7835SR/EF
Aparate Frigorifice RS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE

 Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 ianuarie 2017 este urmatoarea:

 

Categorie

Model

Aparate FrigorificeRH57H90507F/EO
Aparate FrigorificeRF24FSEDBSR/EO
Aparate FrigorificeRH56J6917SL/EF
Aparate FrigorificeRS61781GDSL/UR
Aparate FrigorificeRS7778FHCSR/EF
Aparate FrigorificeRS7778FHCBC/EF
Aparate FrigorificeRS7577THCSP/EF
Aparate FrigorificeRS552NRUA1J/EO
Aparate FrigorificeRSA1ZTSL1/EUR
Aparate FrigorificeRB41J7359S4/EF
Aparate FrigorificeRB41J7735SR/EF
Aparate FrigorificeRB38J7530SR/EF
Aparate FrigorificeRB37J5240SS/EF
Aparate FrigorificeRB37J5220SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010WW/EF
Aparate FrigorificeRT46H5500SP/EO
Aparate FrigorificeRT46K6630S8/EO
Aparate FrigorificeRS7547BHCSP/EF
Aparate FrigorificeRB37J5800SA/EF
Aparate FrigorificeRT38FEAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB31FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FWRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDBC/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDEF/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT38FDAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB29FSRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT32FARADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FSRNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DSA/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DWW/EF
Aparate FrigorificeRT38K5530S9/EO
Aparate FrigorificeRT38K5400S9/EO
Aparate FrigorificeRB37J5215SS/EF
Aparate FrigorificeRT32K5030S9/EO
Aparate FrigorificeRT25HAR4DS9/EO
Aparate FrigorificeRS53K4400SA /EF
Aparate FrigorificeRS57K4000SA /EF
Aparate FrigorificeRB38J7805SA/EF
Aparate FrigorificeRB33J3315SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5000SA/EF
Aparate FrigorificeRB41J7835SR/EF
Aparate FrigorificeRS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufeWW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufeWW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufeWW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufeWW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufeWW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufeWW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufeWD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufeWF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufeWW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufeWW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW/LE
Masini de spalat rufeWF90F5E5U4W/LE
Uscator rufeDV80K6010CW/LE
Uscator rufeDV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufeWD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufeWW90K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufeWW70K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210LW/LE
Cuptor electric incorporabilNV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabilBF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabilBF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabilBQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70F3784LB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66M3531BS/OL
Plite incorporabileNZ64H57477K/EO
Plite incorporabileCTR164NC01/BOL
Plite incorporabileC61R2AAST/BOL
Plite incorporabileC21RJAN/BOL
Plite incorporabileNA64H3040BS/OL
Plite incorporabileNA64H3000AK/EO
Plite incorporabileNA64H3010AS/OL
Plite incorporabileNA64H3110AS/OL

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 februarie 2017 este urmatoarea

 

Categorie

Model

Cuptoare cu microundeFG87SST/BOL
Cuptoare cu microundeFG87SUB/BOL
Cuptoare cu microundeGE109MST1/BOL
Cuptoare cu microundeGE83X/BOL
Cuptoare cu microundeGW711K-B/BOL
Cuptoare cu microundeGW731K-B/BOL
Cuptoare cu microundeME71A/BOL
Cuptoare cu microundeME73A/BOL
Cuptoare cu microundeMG23F301TAK/OL
Cuptoare cu microundeMG23F301TAS/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301EAK/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301EAW/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301TAK/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301TAS/OL

Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 1 Februarie 2017. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

 

Act Aditional Nr. 5 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI”

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

 

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

 

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

 

Incepand cu data de 1 octombrie 2016 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RB33J3315SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5000SA/EF
Aparate Frigorifice RB41J7835SR/EF
Aparate Frigorifice RS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE

 Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 ianuarie 2017 este urmatoarea:

 

Categorie

Model

Aparate FrigorificeRH57H90507F/EO
Aparate FrigorificeRF24FSEDBSR/EO
Aparate FrigorificeRH56J6917SL/EF
Aparate FrigorificeRS61781GDSL/UR
Aparate FrigorificeRS7778FHCSR/EF
Aparate FrigorificeRS7778FHCBC/EF
Aparate FrigorificeRS7577THCSP/EF
Aparate FrigorificeRS552NRUA1J/EO
Aparate FrigorificeRSA1ZTSL1/EUR
Aparate FrigorificeRB41J7359S4/EF
Aparate FrigorificeRB41J7735SR/EF
Aparate FrigorificeRB38J7530SR/EF
Aparate FrigorificeRB37J5240SS/EF
Aparate FrigorificeRB37J5220SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5010WW/EF
Aparate FrigorificeRT46H5500SP/EO
Aparate FrigorificeRT46K6630S8/EO
Aparate FrigorificeRS7547BHCSP/EF
Aparate FrigorificeRB37J5800SA/EF
Aparate FrigorificeRT38FEAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB31FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FWRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDBC/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDEF/EF
Aparate FrigorificeRB31FERNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29FDRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT38FDAADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FERNDSA/EF
Aparate FrigorificeRB29FSRNDSA/EF
Aparate FrigorificeRT32FARADSP/EO
Aparate FrigorificeRB29FSRNDWW/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DSA/EF
Aparate FrigorificeRB29HSR2DWW/EF
Aparate FrigorificeRT38K5530S9/EO
Aparate FrigorificeRT38K5400S9/EO
Aparate FrigorificeRB37J5215SS/EF
Aparate FrigorificeRT32K5030S9/EO
Aparate FrigorificeRT25HAR4DS9/EO
Aparate FrigorificeRS53K4400SA /EF
Aparate FrigorificeRS57K4000SA /EF
Aparate FrigorificeRB38J7805SA/EF
Aparate FrigorificeRB33J3315SA/EF
Aparate FrigorificeRB37J5000SA/EF
Aparate FrigorificeRB41J7835SR/EF
Aparate FrigorificeRS7768FHCBC/EF
Masini de spalat rufeWW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufeWW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufeWW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufeWW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufeWW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufeWW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufeWW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufeWD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufeWD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufeWF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufeWW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufeWF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufeWW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW/LE
Masini de spalat rufeWF90F5E5U4W/LE
Uscator rufeDV80K6010CW/LE
Uscator rufeDV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufeWD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufeWF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufeWW90K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufeWW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufeWW70K44305W/LE
Masini de spalat rufeWW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufeWW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufeWW70J3283KW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4060LW/LE
Masini de spalat rufeWW60J4210LW/LE
Cuptor electric incorporabilNV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabilBF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabilBF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabilBQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabilNV70F3784LB/OL
Cuptor electric incorporabilNV66M3531BS/OL
Plite incorporabileNZ64H57477K/EO
Plite incorporabileCTR164NC01/BOL
Plite incorporabileC61R2AAST/BOL
Plite incorporabileC21RJAN/BOL
Plite incorporabileNA64H3040BS/OL
Plite incorporabileNA64H3000AK/EO
Plite incorporabileNA64H3010AS/OL
Plite incorporabileNA64H3110AS/OL

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 februarie 2017 este urmatoarea

 

Cuptoare cu microundeFG87SST/BOL
Cuptoare cu microundeFG87SUB/BOL
Cuptoare cu microundeGE109MST1/BOL
Cuptoare cu microundeGE83X/BOL
Cuptoare cu microundeGW711K-B/BOL
Cuptoare cu microundeGW731K-B/BOL
Cuptoare cu microundeME71A/BOL
Cuptoare cu microundeME73A/BOL
Cuptoare cu microundeMG23F301TAK/OL
Cuptoare cu microundeMG23F301TAS/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301EAK/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301EAW/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301TAK/OL
Cuptoare cu microundeMS23F301TAS/OL

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 21 aprilie 2017 este urmatoarea:

 

Aparate frigorificeBRB260030WW/EF
Masini de spalat rufWW80J5345FW/LE
Masi de spalat rufeWW70J4273MW/LE
Masini de spalat rufeWW80J5345MW/LE
Masini de spalat rufeWW70J5545FW/LE
Masini de spalat rufeWW70J5345FW/LE
Masini de spalat rufeWW80J5545FW/LE
Masini de spalat rufeWW70J5246FX/LE
Masini de spalat rufeWW70J5246FW/LE
Masini de spalat rufeWW70J5446FX/LE
Masini de spalat rufeWW80J5446FX/LE

Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 21 Aprilie 2017. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

 

Act Aditional Nr. 6 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI”

 

Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

 

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jaesang Park, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 10 Iunie 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

 

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RB30J3000WW/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100WW/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3030SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3200SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3830SA/EF

Plita incorporabila

NZ64M3NM1BB/UR

 

Lista completa de modele particpante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 10 iunie 2017 este urmatoarea:

 

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3315SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7835SR/EF

Aparate Frigorifice

RS7768FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000WW/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100WW/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3030SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3200SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3830SA/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4060LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE 

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66M3531BS/OL

Plite incorporabile

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL

Plita incorporabila

NZ64M3NM1BB/UR

Cuptoare cu microunde                   

FG87SST/BOL

Cuptoare cu micorunde                       

FG87SUB/BOL

Cuptoare cu microunde                        

GE109MST1/BOL

Cupoare cu microunde                        

GE83X/BOL

Cuptoare cu microunde                       

GW711K-B/BOL

Cuptoare cu microunde                       

GW731K-B/BOL

Cuptoare cu micorunde                       

ME71A/BOL

Cuptoare cu microunde                       

ME73A/BOL

Cuptoare cu microunde                       

MG23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                       

MG23F301TAS/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301EAK/OL

Cuptoare cu  microunde                      

MS23F301EAW/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301TAS/OL

Aparate frigorifice                       

BRB260030WW/EF

Masini de spalat rufe                 

 WW80J5345FW/LE

Masi de spalat rufe                     

WW70J4273MW/LE

Masini de spalat rufe                  

WW80J5345MW/LE

Masini de spalat rufe                  

 WW70J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5345FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW80J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5246FX/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5246FW/LE

Masini de spalat rufe                  

 WW70J5446FX/LE

Masini de spalat rufe                   

WW80J5446FX/LE

 

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 ianuarie 2017 este urmatoarea:

 

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3315SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7835SR/EF

Aparate Frigorifice

RS7768FHCBC/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4060LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE 

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Cuptor electric incorporabil

Plite incorporabile

NV66M3531BS/OL

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL

 

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 februarie  2017 este urmatoarea:

 

Cuptoare cu microunde                        FG87SST/BOL

Cuptoare cu micorunde                        FG87SUB/BOL

Cuptoare cu microunde                        GE109MST1/BOL

Cupoare cu microunde                         GE83X/BOL

Cuptoare cu microunde                        GW711K-B/BOL

Cuptoare cu microunde                        GW731K-B/BOL

Cuptoare cu micorunde                        ME71A/BOL

Cuptoare cu microunde                        ME73A/BOL

Cuptoare cu microunde                        MG23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                        MG23F301TAS/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301EAK/OL

Cuptoare cu  microunde                       MS23F301EAW/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301TAS/OL

 

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 21 aprilie  2017 este urmatoarea:

 

Aparate frigorifice                        BRB260030WW/EF

Masini de spalat rufe                   WW80J5345FW/LE

Masi de spalat rufe                      WW70J4273MW/LE

Masini de spalat rufe                   WW80J5345MW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5345FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW80J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5246FX/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5246FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5446FX/LE

Masini de spalat rufe                    WW80J5446FX/LE

 

 

Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 10 Iunie 2017. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

 

 

 

Act Aditional Nr. 7 la regulamentul campaniei

“5 ANI FARA GRIJI”

 

                                                                                                                                                          Perioada campaniei 13 Mai 2016 – 31 Decembrie 2017

 

Campania promoţională “5 ANI FARA GRIJI” (denumită în continuare “Campania”), organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jaesang Park, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”), se modifica dupa cum urmează:

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 01 Octombrie 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele

Categorie

Model

Aparate frigorifice

RL4353RBASL/EO

Aparate frigorifice

RT50K6335SL/EO

Aparate frigorifice

RT46K62000S9/EO

Incepand cu data de 01 Septembrie 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele

Categorie

Model

Aparate frigorifice

RB37J500MSA/EF

Cuptor electric incorporabil

MG22M8054AK/OL

Cuptor electric incorporabil

MG22M8074AT/OL

Incepand cu data de 01 August 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie

Model

Uscator  rufe

DV70M50203W/LE

Uscator rufe

DV70M5020IW/LE

Uscator rufe

DV70M5020QW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305X/LE 

Masini de spalat rufe

WW90K5410UX/LE 

Masini de spalat rufe

WW80K5210VX/LE 

Incepand cu data de 01 Iulie 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie

Model

Masini de spalat rufe

WW70J5345MW/LE

   

Incepand cu data de 10 Iunie 2017 lista de modelele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” se extinde cu urmatoarele modele:

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RB30J3000WW/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100WW/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3030SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3200SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3830SA/EF

Plita incorporabila

NZ64M3NM1BB/UR

Lista completa de modele participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 10 iunie 2017 este urmatoarea:

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3315SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7835SR/EF

Aparate Frigorifice

RS7768FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000WW/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100SA/EF

Aparate Frigorifice

RB30J3100WW/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3030SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3200SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3830SA/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4060LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE 

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66M3531BS/OL

Plite incorporabile

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL

Plita incorporabila

NZ64M3NM1BB/UR

Cuptoare cu microunde                   

FG87SST/BOL

Cuptoare cu micorunde                        

FG87SUB/BOL

Cuptoare cu microunde                       

GE109MST1/BOL

Cupoare cu microunde                        

GE83X/BOL

Cuptoare cu microunde                       

GW711K-B/BOL

Cuptoare cu microunde                       

GW731K-B/BOL

Cuptoare cu micorunde                       

ME71A/BOL

Cuptoare cu microunde                       

ME73A/BOL

Cuptoare cu microunde                       

MG23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                       

MG23F301TAS/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301EAK/OL

Cuptoare cu  microunde                      

MS23F301EAW/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                       

MS23F301TAS/OL

Aparate frigorifice                        

BRB260030WW/EF

Masini de spalat rufe                 

 WW80J5345FW/LE

Masi de spalat rufe                     

WW70J4273MW/LE

Masini de spalat rufe                  

WW80J5345MW/LE

Masini de spalat rufe                  

 WW70J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5345FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW80J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5246FX/LE

Masini de spalat rufe                   

WW70J5246FW/LE

Masini de spalat rufe                  

 WW70J5446FX/LE

Masini de spalat rufe                   

WW80J5446FX/LE

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 ianuarie 2017 este urmatoarea:

Categorie

Model

Aparate Frigorifice

RH57H90507F/EO

Aparate Frigorifice

RF24FSEDBSR/EO

Aparate Frigorifice

RH56J6917SL/EF

Aparate Frigorifice

RS61781GDSL/UR

Aparate Frigorifice

RS7778FHCSR/EF

Aparate Frigorifice

RS7778FHCBC/EF

Aparate Frigorifice

RS7577THCSP/EF

Aparate Frigorifice

RS552NRUA1J/EO

Aparate Frigorifice

RSA1ZTSL1/EUR

Aparate Frigorifice

RB41J7359S4/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7735SR/EF

Aparate Frigorifice

RB38J7530SR/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5240SS/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5220SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5010WW/EF

Aparate Frigorifice

RT46H5500SP/EO

Aparate Frigorifice

RT46K6630S8/EO

Aparate Frigorifice

RS7547BHCSP/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5800SA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FEAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB31FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FWRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDBC/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDEF/EF

Aparate Frigorifice

RB31FERNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29FDRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT38FDAADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FERNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDSA/EF

Aparate Frigorifice

RT32FARADSP/EO

Aparate Frigorifice

RB29FSRNDWW/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DSA/EF

Aparate Frigorifice

RB29HSR2DWW/EF

Aparate Frigorifice

RT38K5530S9/EO

Aparate Frigorifice

RT38K5400S9/EO

Aparate Frigorifice

RB37J5215SS/EF

Aparate Frigorifice

RT32K5030S9/EO

Aparate Frigorifice

RT25HAR4DS9/EO

Aparate Frigorifice

RS53K4400SA /EF

Aparate Frigorifice

RS57K4000SA /EF

Aparate Frigorifice

RB38J7805SA/EF

Aparate Frigorifice

RB33J3315SA/EF

Aparate Frigorifice

RB37J5000SA/EF

Aparate Frigorifice

RB41J7835SR/EF

Aparate Frigorifice

RS7768FHCBC/EF

Masini de spalat rufe

WW12K8412OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K7615OW/LE

Masini de spalat rufe

WW80K7415OW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K6414QX/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5410UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210UW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210WW/LE

Masini de spalat rufe

WW10H9600EW/EO

Masini de spalat rufe

WW12H8400EW/LE

Masini de spalat rufe

WW90H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WW80H7410EW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4W/LE

Masini de spalat rufe

WD90J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD80J6410AW/LE

Masini de spalat rufe

WD70J5410AW/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E5W4X/LE

Masini de spalat rufe

WF8EF5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF80F5E2U2W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J6410CW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5U4X/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5EBW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2X/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E5W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4ELW2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W2W/LE

Masini de spalat rufe

WF60F4E0W0W/LE

Masini de spalat rufe

WW80J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW/LE

Masini de spalat rufe

WF90F5E5U4W/LE

Uscator rufe

DV80K6010CW/LE

Uscator rufe

DV80F5EMHGW/LE

Masini de spalat rufe

WD80K5410OW/LE

Masini de spalat rufe

WF70F5E0W4W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210JW/LE

Masini de spalat rufe

WW90K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW80K5210VW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K5210XW/LE

Masini de spalat rufe

WW70K44305W/LE

Masini de spalat rufe

WW60J3083LW1LE

Masini de spalat rufe

WW60J3283LW1LE

Masini de spalat rufe

WW70J3283KW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4060LW/LE

Masini de spalat rufe

WW60J4210LW/LE 

Cuptor electric incorporabil

NV75K5571RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K3370BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K2340RB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70K1340BB/OL

Cuptor electric incorporabil

NV66F3523BS/OL

Cuptor electric incorporabil

BF1C6G043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BF1C4T043/BOL

Cuptor electric incorporabil

BQ2Q7G214/BOL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140BS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J3140RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV75J5540RS/OL

Cuptor electric incorporabil

NV70F3784LB/OL

Cuptor electric incorporabil

Plite incorporabile

NV66M3531BS/OL

NZ64H57477K/EO

Plite incorporabile

CTR164NC01/BOL

Plite incorporabile

C61R2AAST/BOL

Plite incorporabile

C21RJAN/BOL

Plite incorporabile

NA64H3040BS/OL

Plite incorporabile

NA64H3000AK/EO

Plite incorporabile

NA64H3010AS/OL

Plite incorporabile

NA64H3110AS/OL

 

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 01 februarie  2017 este urmatoarea:

 

Cuptoare cu microunde                        FG87SST/BOL

Cuptoare cu micorunde                        FG87SUB/BOL

Cuptoare cu microunde                        GE109MST1/BOL

Cupoare cu microunde                         GE83X/BOL

Cuptoare cu microunde                        GW711K-B/BOL

Cuptoare cu microunde                        GW731K-B/BOL

Cuptoare cu micorunde                        ME71A/BOL

Cuptoare cu microunde                        ME73A/BOL

Cuptoare cu microunde                        MG23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                        MG23F301TAS/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301EAK/OL

Cuptoare cu  microunde                       MS23F301EAW/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301TAK/OL

Cuptoare cu microunde                        MS23F301TAS/OL

 

Lista modelelor participante in Campania “5 ANI FARA GRIJI” incepand cu 21 aprilie  2017 este urmatoarea:

 

Aparate frigorifice                        BRB260030WW/EF

Masini de spalat rufe                   WW80J5345FW/LE

Masi de spalat rufe                      WW70J4273MW/LE

Masini de spalat rufe                   WW80J5345MW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5345FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW80J5545FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5246FX/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5246FW/LE

Masini de spalat rufe                    WW70J5446FX/LE

Masini de spalat rufe                    WW80J5446FX/LE

 

 

Modificările aduse prin prezentul Act Adițional vor intra în vigoare începând cu data de 01 Septembrie 2017. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.

Listă Anterior Nicio pagină următoare